Ktl-icon-tai-lieu

Đấu tranh ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

Được đăng lên bởi quocgacn
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 711 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đấu tranh ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ
quyền lảnh hải từ 2009 đến nay. ( 2009 bản yêu sách lưỡi bò) đấu tranh
ngoại giao là mũi nhọn.
1.

Đặt vấn đề
Trong vấn đề nóng của Biển Đông hiện nay biện pháp cần thiết đối với Việt

Nam là đấu tranh ngoại giao hiệu quả để khẳng định chủ quyền, thể hiện rõ sự chính
nghĩa của Việt Nam. Mặt khác, đấu tranh công khai bằng ngoại giao trên các diễn đàn
và kênh truyền thông quốc tế uy tín, sử dụng công cụ luật pháp quốc tế để duy trì an
ninh và trật tự trong một khu vực trọng yếu của thế giới, cũng là cách để Việt Nam
đập tan chiến thuật “xuyên tạc, vu khống” , “vừa ăn cướp vừa la làng” mà phía Trung
Quốc thường xuyên sử dụng trong các vụ tranh chấp, xung đột để bảo vệ chủ quyền
lảnh thổ thiêng liêng. Việt Nam đang thật sự đối diện với một trách nhiệm to lớn mà
lịch sử giao phó, bài viết đề cập đến quá trình đấu tranh ngoại giao Việt Nam-Trung
Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền lảnh hải từ 2009 đến nay.
2. Nội dung
2.1 Quá trình hợp thức hóa bất hợp pháp của Trung Quốc trên Biển Đông.
2.1.1 Yêu sách đường lưỡi bò.
Cuộc tranh chấp biển Đông vẫn đang là một “nguy cơ” gây bất ổn trong khu
vực. Tranh chấp biển Đông đã trở thành một trong những cuộc tranh chấp phức tạp
bậc nhất trên thế giới. Sự phức tạp của tranh chấp biển Đông đến từ các yêu sách phức
tạp về chủ quyền của nhiều quốc gia đối với các khu vực chồng lấn, vả lại, nó không
chỉ đơn thuần là tranh chấp về mặt luật pháp quốc tế về biên giới biển, lãnh thổ trên
biển mà hơn thế nữa nó còn được đan xen với những lợi ích về địa – chính trị, về kiểm
soát con đường vận tải biển chiến lược, và về khai thác các nguồn tài nguyên biển, đặc
biệt là dầu mỏ.

Cuộc va chạm mới đây giữa một chiếc tàu nghiên cứu hải dương của Mỹ với 5
tàu chiến Trung Quốc, sau đó là cuộc khẩu chiến trên các báo của hai bên, phía Mỹ
giải thích vùng biển này là biển quốc tế, tàu Mỹ có quyền thực hiện các nghiên cứu
biển trong vùng đó, còn Trung Quốc khẳng định đây là vùng biển thuộc chủ quyền
của họ. Vấn đề này lại làm nóng lên yêu sách của Trung Quốc về các đảo, đá và vùng
nước nằm trong “đường lưỡi bò” gây nhiều tranh cãi.
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sau khi thành lập năm 1949 vẫn xác định cương
vực trên biển Đông theo "đường mười một đoạn" của Trung Hoa Dân Quốc, đến năm
1953 thì bỏ hai đoạn trong vịnh Bắc Bộ, trở thành "đường chín đoạn". Trong suốt một
thời gian dài, mặc dù cho xuất bản bản đồ có thể hiện "đường lưỡi bò" như trên,
nhưng cả Chính phủ Cộng Hòa Trung Hoa lẫn Ch...
Đấu tranh ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ
quyền lảnh hải từ 2009 đến nay. ( 2009 bản yêu sách lưỡi bò) đấu tranh
ngoại giao là mũi nhọn.
1. Đặt vấn đề
Trong vấn đề nóng của Biển Đông hiện nay bin pháp cần thiết đối với Việt
Nam đấu tranh ngoại giao hiệu quả để khẳng định chủ quyền, thể hiện sự chính
nghĩa của Việt Nam. Mặt khác, đấu tranh công khai bằng ngoại giao trên các diễn đàn
kênh truyền thông quốc tế uy tín, sdụng ng cụ luật pháp quốc tế để duy trì an
ninh và trật t trong một khu vực trọng yếu của thế giới, cũng là cách đ Việt Nam
đập tan chiến thuậtxuyên tạc, vu khống” , “vừa ăn cướp vừa la làng” mà phía Trung
Quốc thường xuyên s dụng trong các v tranh chấp, xung đột đ bảo v chủ quyền
lảnh thổ thiêng liêng. Việt Nam đang thật sđối diện với một trách nhiệm to lớn
lịch sử giao phó, bài viết đề cập đến quá trình đấu tranh ngoại giao Việt Nam-Trung
Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền lảnh hải từ 2009 đến nay.
2. Nội dung
2.1 Quá trình hợp thức hóa bất hợp pháp của Trung Quốc trên Biển Đông.
2.1.1 Yêu sách đường lưỡi bò.
Cuộc tranh chấp biển Đông vẫn đang một nguy cơ” gây bất ổn trong khu
vực. Tranh chấp biển Đông đã trở thành một trong những cuộc tranh chấp phức tạp
bậc nhất trên thế giới. Sự phức tạp của tranh chấp biển Đông đến từ các yêu sách phức
tạp về chủ quyền của nhiều quốc gia đối với các khu vực chồng lấn, v lại, không
chỉ đơn thuần tranh chấp v mặt luật pháp quốc tế về biên giới biển, lãnh thổ trên
biển mà hơn thế nữa nó còn được đan xen với những lợi ích về địa – chính trị, về kiểm
soát con đường vận tải biển chiến lược, và về khai thác các nguồn tài nguyên biển, đặc
biệt là dầu mỏ.
Đấu tranh ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đấu tranh ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc - Người đăng: quocgacn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đấu tranh ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc 9 10 459