Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG

Được đăng lên bởi toiyeuvietnam
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 16284 lần   |   Lượt tải: 56 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
BỘ MÔN XÃ HỘI HỌC
-------------------------------------

TRẦN XUÂN BÌNH

ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG

( Tài liệu lưu hành nội bộ )

HUẾ, THÁNG 6 NĂM 2007

1

1. Xã hội học là gì? Đối tượng nghiên cứu và mối quan hệ giữa xã hội học
với các ngành khoa học khác?
1.1. Xã hội học là gì?
1.1.1. Xã hội học là một khoa học
Cũng như tất cả các bộ môn khoa học khác, xã hội học (XHH) là một
khoa học độc lập, có đầy đủ các tiêu chí để khẳng định vị trí của nó trong nền
khoa học thế giới:
Thứ nhất: XHH có một đối tượng nghiên cứu cụ thể. Nó trả lời cho câu hỏi
“nghiên cứu ai, nghiên cứu cái gỉ?”. Điều đó có nghĩa là một sự vật hoặc hiện
tượng được đặt trong sự quan tâm của một môn khoa học như thế nào. Cũng có
thể là đối tượng nghiên cứu của những bộ môn khoa học khác nhau, nhưng mỗi
khoa học nghiên cứu đối tượng đó trên các góc độ, khía cạnh khác nhau.
Thứ 2: XHH có một hệ thống lý thuyết riêng trả lời cho câu hỏi: “ Dựa trên cơ
sở nào để nghiên cứu xã hội?”. Hệ thống lý thuyết là các khái niệm, phạm trù,
quy luật, các học thuyết xã hội được sắp xếp một cách lôgíc và hệ thống.
Thứ 3: XHH có một hệ thống phương pháp nghiên cứu riêng, trả lời cho câu
hỏi: “Nghiên cứu như thế nào? Bằng cách nào?”. Mỗi khoa học có một hệ
thống phương pháp đặc trưng và cũng gồm 2 bộ phận phương pháp riêng và
phương pháp kế thừa từ các khoa học khác.
Thứ 4: XHH có mục đích ứng dụng rõ rang nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển
của cuộc sống và xã hội. Nó thường trả lời cho câu hỏi: “Nghiên cứu để làm
gì?”
Thứ 5: XHH có một quá trình lịch sử hình thành, phát triển và có một đội ngũ
các nhà khoa học đóng góp, cống hiến để khoa học phát triển không ngừng.
1.1.2. Định nghĩa về xã hội học
Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về xã hội học tuỳ thuộc vào
hướcaanjvaf cấp độ tiếp cận. Sau đây là một số cách định nghĩa thường hay gặp
trong nghiên cứu xã hội học:
- Xã hội học là khoa học nghiên cứu về con người và xã hội. (Arce
Alberto, Hà Lan)
- Xã hội học là khoa học nghiên cứu về các quan hệ xã hội thông qua các
sự kiện, hiện tượng và quá trình xã hội. (TS Nguyễn Minh Hoà)
- Xã hội học là khoa học nghiên cứu có hệ thống về đời sống của các
nhóm người. (Bruce J Cohen và cộng sự)
1.2. Đối tượng nghiên cứu của xã hội học
1.2.1. Khái niệm xã hội học (Sociology)

2

Thuật ngữ “Sociology” (xã hội học) là một từ ghép bởi hai chữ có gốc
nghĩa khác nhau, chữ Latinh: Societas (xã hội) và chữ Hy Lạp: logos (học
thuyết). Như vậy xã hội học có nghĩa là học thuyết nghiên ...
- Vào thế kỷ XVIII, cuộc cách mạng công nghiệp đã diễn ra các nước
Anh, Pháp, Đức… Thực chất của cuộc ch mạng công nghiệp này sự thay
thế lao động thủ công bằng lao động máy móc. Chính vì vậy nó đã đem lại
những thay đổi to lớn trong lòng xã hội châu Âu.
+ Cuộc cách mạng công nghiệp đã làm tăng năng suất, chất lượng sản
phẩm.
+ Kích thích xu hướng tự do hoá thương mại, tự do hoá sản xuất, tự do
hoá lao động làm cho thị trường trong nước thì trường các nước Tây Âu
được mở rộng.
+ Hình thành những trung tâm công nghiệp mới và các đô thị mới. Nhiều
nhà máy, nghiệp, tập đoàn kinh tế ra đời thu hút nguồn lao động từ các vùng
cận thị và nông thôn.
+ Hình thái kinh tế phong kiến sụp đổ dành chỗ cho sự phát triển mạnh
mẽ của CNTB.
+ S biến đổi trong lĩnh vực kinh tế đã tạo ra xã hội công nghiệp, đó
một bước tiến lớn trong lịch sử châu Âu, nhưng nó cũng nảy sinh những vấn đề
kinh tế - xã hội phức tạp như: khủng hoảng, lạm phát, thất nghiệp…
+ Hệ thống tổ chức quản kinh tế theo kiểu truyền thống bị phá vỡ, đòi
hỏi sự thay thế của một phương thức quản mới phù hợp với tổ chức hội
công nghiệp. Để thiết lập phương thức quản mới cần sự hỗ trợ của các
ngành khoa học trong đó có xã hội học.
3.2. Thế kỷ XIX thế kỷ của những biến động chính trị - hội các nước
Tây Âu
- Cuộc cách mạng Pháp 1789 là một cuộc cách mạng sản triệt để nhất
trong lịch sử . Thắng lợi của cuộc cách mạng này đã đem lại việc thành lập nhà
nước sản Pháp, c giai cấp mới, các quan hệ hội mới được hình thành.
Nền dân chủ tư sản được hình thành thay thế cho chế độ chuyên chế độc tài của
nhà nước phong kiến. Khẩu hiệu “tự do, bình đẳng, bác ái” đã tạo điều kiện cho
sự tự do phát triển của các cá nhân và sự phát triển của các ngành khoa học.
- Bên cạnh đó những biến đổi to lớn trong đời sống xã hội châu Âu
dưới tác động của cách mạng công nghiệp của các cuộc cách mạng hội
như: sự thay đổi thể chế chính trị, sự tàn lụi của Thiên chúa giáo sự đề cao
đạo Tin lành, sự di dân, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, nạn thất nghiệp, vấn
đề nhà ở, sự hình thành lối sống đô thị vớic đặc trưng nhanh nhẹn, nhạy bén
nhưng lạnh lung, vô danh, cô đơn…
- Những sự kiện nói trên đã làm cho hội châu Âu đặc biệt các
nước Tây Âu thực sự trải qua những biến động dữ dội. Nhiều nhà khoa học
nhà chính trị đã tìm cách để ổn định hội, họ đã tìm đến với khoa học như
những công cụ sắc bén để ổn định hội. Đây cũng chính những tiền đề
quan trọng thúc đẩy sự ra đời của XHH.
8
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG - Trang 9
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG - Người đăng: toiyeuvietnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG 9 10 281