Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương luật hành chính

Được đăng lên bởi Công Tráng
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1067 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP
Môn: Luật Hành chính
Chương trình: Cử nhân hành chính
Chứng minh Luật Hành chính là một ngành luật về quản lý hành chính nhà nước.

1.

2.

Trình bày khái niệm, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu khoa học Luật hành chính.

Phân tích mối quan hệ giữa khoa học Luật hành chính với các khoa học xã hội khác.
a, khái niệm: khoa học luật hành chính là một khoa học pháp lý chuyên ngành gồm 1 hệ thống những luận
thuyết khoa học , những khái niệm , phạm trù , quan niệm về ngành luật hành chính, được phân bổ , sắp xếp
theo 1 trình tự logic nhất định cấu thành khoa học luật hành chính. khoa học luật hành chính cũng giống như
mọi ngành khoa học khác luôn biến đổi phát triển.
b, đối tượng nghiên cứu:

hoạt động quản lý nhà nước

những quan hệ hình thành trong quá trình QLHCNN và việc điều chỉnh những quan hệ ấy

hệ thống QPPLHC và hiệu suất của sự tác động của chúng đối với hoạt động QLHCNN
c, phương pháp nghiên cứu
 làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về QLNN
 nghiên cứu, tống kết thực tiễn tổ chức và hoạt động của các cơ quan HCNN, thực tiễn xây dựng và thực


hiện PL trong QLHCNN
rút ra những kết luận khoa học về lý luận cũng như thực tiễn và đề xuất những ý kiến nhằm hoàn thiện

các chế định PLHC
d,MQH : khoa học luật hành chính có mqh mật thiết với nhiều ngành khoa học pháp lý và khoa học xã hội
khác. Các kết luận và luận điểm khoa học của lý luận về nhà nước và pháp luật, của khoa học luật nhà nước
cũng như những luận điểm , khái niệm, phạm trù của triết học nói chung , kinh tế chính trị học , hành chính học
vvv. là cơ sở lý luận của khoa học hành chính .
3.

Phân loại quy phạm luật hành chính. Cho một ví dụ về một quy phạm vật chất và một quy phạm

thủ tục hành chính tương ứng và nêu rõ mối quan hệ giữa chúng
a, căn cứ vào chủ thể ban hành :
1

 QPPLHC do cơ quan quyền lực nhà nước ban hành
 QPPLHC do cơ quan HCNN or người có thẩm quyền trong CQHCNN ban hành
 QPPLHC do TAND tối cao , VKSNDTC ban hành
 QPPLHC do CTN ban hành
b, căn cứ vòa cách thưc ban hành :
 QPPLHC do 1 cơ quan hay người có thẩm quyền độc lập ban hành
 QPPLHC liên tịch
c, căn cứ vào mqh được điều chỉnh
 QP vật chất
 QP thủ tục
d, căn cứ vào hiệu lực pháp lý về thời gian :
 QP áp dụng lâu dài
 QP áp dụng có thời hạn
 Qp tạm thời
e, căn cứ vào hiệu lực pháp lý về không gian
 Qp có hiệu lực pháp lý trên cả nước
 QP có hiệu lực pháp lý trên từng địa phương
(GT đhl– 56)
VD: Quy định về mức sử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ ( Qp vật chất)
Trình tự , t...
CÂU HỎI ÔN TẬP
Môn: Luật Hành chính
Chương trình: Cử nhân hành chính
1. Chứng minh Luật Hành chính là một ngành luật về quản lý hành chính nhà nước.
2. Trình bày khái niệm, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu khoa học Luật hành chính.
Phân tích mối quan hệ giữa khoa học Luật hành chính với các khoa học xã hội khác.
a, khái niệm: khoa học luật hành chính một khoa học pháp lý chuyên ngành gồm 1 hệ thống những luận
thuyết khoa học , những khái niệm , phạm t , quan niệm về ngành luật hành chính, được phân bổ , sắp xếp
theo 1 trình tự logic nhất định cấu thành khoa học luật nh chính. khoa học luật hành chính cũng giống như
mọi ngành khoa học khác luôn biến đổi phát triển.
b, đối tượng nghiên cứu:
hoạt động quản lý nhà nước
những quan hệ hình thành trong quá trình QLHCNN và việc điều chỉnh những quan hệ ấy
hệ thống QPPLHC và hiệu suất của sự tác động của chúng đối với hoạt động QLHCNN
c, phương pháp nghiên cứu
làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về QLNN
nghiên cứu, tống kết thực tiễn tổ chức và hoạt động của các cơ quan HCNN, thực tiễn xây dựng và thực
hiện PL trong QLHCNN
rút ra những kết luận khoa học về luận cũng như thực tiễn đề xuất những ý kiến nhằm hoàn thiện
các chế định PLHC
d,MQH : khoa học luật hành chính mqh mật thiết với nhiều ngành khoa học pháp khoa học hội
khác. Các kết luận luận điểm khoa học của luận về n nước pháp luật, của khoa học luật nhà ớc
cũng như những luận điểm , khái niệm, phạm trù của triết học nói chung , kinh tế chính trị học , hành chính học
vvv. là cơ sở lý luận của khoa học hành chính .
3. Phân loại quy phạm luật hành chính. Cho một ví dụ về một quy phạm vật chất và một quy phạm
thủ tục hành chính tương ứng và nêu rõ mối quan hệ giữa chúng
a, căn cứ vào chủ thể ban hành :
1
Đề cương luật hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương luật hành chính - Người đăng: Công Tráng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Đề cương luật hành chính 9 10 684