Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương ôn tập lịch sử kiến trúc thế giới

Được đăng lên bởi dungpeo1411
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 2262 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1: Hãy trình bày khái quát quá trình hình thành, phát triển kiến trúc Ai Cập cổ
đại. Nêu các loại hình kiến trúc tiêu biểu (tên 3 công trình cụ thể). (3)
Câu 2: Hãy kể tên và trình bày các giai đoạn phát triển của kiến trúc Phục hưng ,
lấy ví dụ mỗi giai đoạn 1 công trình cụ thể. (3-4)
Câu 3: Đặc điểm kiến trúc và quan điểm thiết kế kiến trúc hiện đại của KTS. Le
Corbusier. Nêu tên 3 công trình tiêu biểu của ông.(4)
Câu 4: Mastaba là gì? Nêu đặc điểm kiến trúc và vật liệu xây dựng.(5)
Câu 5: Hãy kể tên và nêu đặc điểm của các thức cột Hy lạp cổ đại. Vẽ hình minh
họa. (5-6)
Câu 6: Hãy trình bày khái quát về kiến trúc hữu cơ. Đặc điểm kiến trúc và quan
điểm thiết kế kiến trúc hiện đại của KTS. Frank Lloyd Wright. Nêu tên 3 công
trình tiêu biểu của ông. (7)
Câu 7: Nêu và phân biệt các loại hình kiến trúc thờ cúng đầu tiên của người
nguyên thủy thời kỳ đồ đồng? (vẽ hình) (7-8)
Câu 8: Hãy vẽ sơ đồ các giai đoạn phát triển của kiến trúc Gothic (theo các mốc
thời gian, tên gọi ). Lấy một số ví dụ công trình tiêu biểu cho mỗi thời kì). (8-9)
Câu 9: Hãy kể tên các trào lưu kiến trúc thế kỷ XX ? Nêu đặc điểm các trào lưu và
lấy ví dụ công trình cụ thể. (9-18)
Câu 10: Nêu những đặc điểm kiến trúc và vật liệu xây dựng của Kim tự tháp có
bậc Djoser (vẽ hình) (18)
Câu 11: Acropole là gì? Nêu một số công trình tiêu biểu trong Acropole ở Athens.
(19)
Câu 12: Hãy phân tích sự giống và khác nhau của kiến trúc Phục hưng với kiến
trúc La Mã, Hy lạp. (19)
Câu 13: Nêu những loại hình kiến trúc của Lưỡng Hà – Ba Tư. Ziggurat là gì? Nêu
và vẽ hình những đặc điểm chính của Ziggurat. (20)
Câu 14: Đền thờ Hy Lạp có tỷ lệ, mối tương quan với kích thước con người như
thế nào? (21)
Câu 15: Chủ nghĩa công năng là gì ? Phân tích sự khác biệt giữa kiến trúc cổ điển
Phục Hưng với kiến trúc Công năng. (21)
1

Câu 16: Phân tích và so sánh đặc điểm thức cột La Mã cổ đại với thức cột Hy Lạp.
(21-22)
Câu 17: Trình bày đặc điểm mặt bằng Basillia kiểu chữ thập Latin. ?(22)
Câu 18: Hãy trình bày khái quát về kiến trúc hữu cơ. Các công trình và kiến trúc
sư tiêu biểu cho trường phái kiến trúc này. (23)
Câu 19: Vẽ hình và phân tích đặc điểm kiến trúc của đền Parthenon ( Đặc điểm
mặt đứng, tỷ lệ, hình khối) (23)
Câu 20: Nêu những đặc điểm về kết cấu và vật liệu của đấu trường Collisee(24-25)
Câu 21: Trình bày khái quát sự ra đời của kiến trúc Phục Hưng đầu tk XIV. Nêu
các đặc điểm chung về nghệ thuật và kiến trúc. (25-26)
Câu 22: Agora là gì? Phân biệt Acropole và Agora. (27-28)
C...
CÂU HỎI ÔN TẬP
Câu 1: Hãy trình bày khái quát quá trình hình thành, phát triển kiến trúc Ai Cập cổ
đại. Nêu các loại hình kiến trúc tiêu biểu (tên 3 công trình cụ thể). (3)
Câu 2: Hãy kể tên trình bày các giai đoạn phát triển của kiến trúc Phục hưng ,
lấy ví dụ mỗi giai đoạn 1 công trình cụ thể. (3-4)
Câu 3: Đặc điểm kiến trúc quan điểm thiết kế kiến trúc hiện đại của KTS. Le
Corbusier. Nêu tên 3 công trình tiêu biểu của ông.(4)
Câu 4: Mastaba là gì? Nêu đặc điểm kiến trúc và vật liệu xây dựng.(5)
Câu 5: Hãy kể tên nêu đặc điểm của các thức cột Hy lạp cổ đại. Vẽ hình minh
họa. (5-6)
Câu 6: Hãy trình bày khái quát về kiến trúc hữu cơ. Đặc điểm kiến trúc và quan
điểm thiết kế kiến trúc hiện đại của KTS. Frank Lloyd Wright. Nêu tên 3 công
trình tiêu biểu của ông. (7)
Câu 7: Nêu phân biệt các loại nh kiến trúc thờ cúng đầu tiên của người
nguyên thủy thời kỳ đồ đồng? (vẽ hình) (7-8)
Câu 8: Hãy vẽ sơ đồ các giai đoạn phát triển của kiến trúc Gothic (theo các mốc
thời gian, tên gọi ). Lấy một số ví dụ công trình tiêu biểu cho mỗi thời kì). (8-9)
Câu 9: Hãy kể tên các trào lưu kiến trúc thế kỷ XX ? Nêu đặc điểm các trào lưu và
lấy ví dụ công trình cụ thể. (9-18)
Câu 10: Nêu những đặc điểm kiến trúc vật liệu y dựng của Kim tự tháp
bậc Djoser (vẽ hình) (18)
Câu 11: Acropolegì? Nêu một số công trình tiêu biểu trong Acropole ở Athens.
(19)
Câu 12: Hãy phân tích sự giống khác nhau của kiến trúc Phục hưng với kiến
trúc La Mã, Hy lạp. (19)
Câu 13: Nêu những loại hình kiến trúc của Lưỡng Hà – Ba Tư. Ziggurat là gì? Nêu
và vẽ hình những đặc điểm chính của Ziggurat. (20)
Câu 14: Đền thờ Hy Lạp tỷ lệ, mối tương quan với kích thước con người như
thế nào? (21)
Câu 15: Chủ nghĩa công năng ? Phân tích sự khác biệt giữa kiến trúc cổ điển
Phục Hưng với kiến trúc Công năng. (21)
1
Đề cương ôn tập lịch sử kiến trúc thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương ôn tập lịch sử kiến trúc thế giới - Người đăng: dungpeo1411
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Đề cương ôn tập lịch sử kiến trúc thế giới 9 10 138