Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài nghiên cứu khoa học: Tác động của việc tham gia hoạt động tình nguyện của sinh viên đối với sự hình thành kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm

Được đăng lên bởi trần thị mỹ phượng
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 4214 lần   |   Lượt tải: 13 lần
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU

1

1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Giáo dục trong xu hướng hiện nay không chỉ hướng vào mục tiêu tạo ra nguồn
nhân lực có tay nghề, kiến thức chuyên sâu, mà còn hướng đến sự phát triển đầy đủ, tạo ra
giá trị và năng lực cho mỗi cá nhân. Sự phát triển nhanh chóng của các lĩnh vực kinh tế xã hội và giao lưu quốc tế đã và đang tạo ra những tác động đa chiều, phức tạp ảnh hưởng
đến sự hình thành và phát triển nguồn nhân lực này, trong đó một bộ phận không nhỏ là
sinh viên. Nếu không có năng lực để ứng phó vượt qua những thách thức đó và hành động
theo cảm tính, thì những đối tượng này rất dễ gặp rủi ro và thất bại trong cuộc sống.
Chính vì vậy trong Diễn đàn thế giới về giáo dục cho mọi người họp tại Senegan
(2000) Chương trình hành động Dakar đã đề ra 6 mục tiêu, trong đó mục tiêu 3 nói rằng
“Mỗi quốc gia phải đảm bảo cho người học được tiếp cận chương trình giáo dục kĩ năng
sống phù hợp”, và mục tiêu 6 yêu cầu “Khi đánh giá chất lượng giáo dục cần phải đánh
giá kĩ năng sống của người học”. Như vậy, học kĩ năng sống là quyền của người học và
chất lượng giáo dục phải được thể hiện cả trong kĩ năng sống của người học [15].
Hiện nay, giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên là một vấn đề hết sức quan trọng
trong đào tạo đại học cũng như trong sự nghiệp giáo dục nói chung, nhằm cung ứng
nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Với yêu cầu ngày càng cao của xã hội hiện nay đã và đang đặt ra cho các trường đại học,
cao đẳng nhiệm vụ không ngừng đổi mới công tác đào tạo, nhằm trang bị cho sinh viên
những kiến thức toàn diện về tri thức khoa học, đạo đức, lối sống, kỹ năng nghề nghiệp,
kỹ năng ứng phó với những đòi hỏi của cuộc sống đang chuyển biến nhanh chóng từng
ngày.
Bên cạnh việc cung cấp một lượng kiến thức lớn và chuyên sâu để làm nền tảng tri
thức giúp cho người học thành công trong học tập và lao động, thì việc trang bị cho sinh
viên những kỹ năng thuộc về xã hội cũng không kém phần quan trọng trong giáo dục hiện
nay. Những kỹ năng này được nhiều nhà chuyên gia trên thế giới nhận định rằng nó vô
cùng cần thiết cho sự phát triển một cách toàn diện của người học. “Với IQ người ta tuyển
lựa bạn nhưng với EQ người ta đề bạt bạn” [26]. Ngày nay, người ta không chỉ quan tâm
đến chỉ số IQ (Intelligence Quotient: Chỉ số thông minh) mà ngày càng chú ý hơn đến chỉ
số EQ (Emotional Quotient: Chỉ số thông minh cảm xúc). Bên cạnh đó, sự chủ động trong
tiếp cận và giải quyết công việc cũng như sự năng động và nhạy bén tro...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài nghiên cứu khoa học: Tác động của việc tham gia hoạt động tình nguyện của sinh viên đối với sự hình thành kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm - Người đăng: trần thị mỹ phượng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Đề tài nghiên cứu khoa học: Tác động của việc tham gia hoạt động tình nguyện của sinh viên đối với sự hình thành kỹ năng giao tiếp và kỹ năng làm việc nhóm 9 10 237