Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa

Được đăng lên bởi nguyenthitutrinhpy
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN ĐỊA LÍ - KHỐI 11
Thời gian: 45 phút
CÂU 1. Có ý kiến cho rằng: “Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loài” có đúng
không? Tại sao?
CÂU 2. Cho bảng số liệu GDP của Hoa Kì và một số các châu lục - năm 2004 (đ/v: tỉ USD)
Toàn thế giới
Hoa Kì
Châu Âu
Châu Á
Châu Phi

40887,8
11667,5
14146,7
10092,9
790,3

a/ Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu GDP của Hoa Kì so với một số châu lục
b/ Hãy nhận xét biểu đồ.
CÂU 3. Dựa vào lược đồ các trung tâm công nghiệp chính của Hoa Kì, em hãy điền các nội dung
thích hợp vào bảng mẫu sau.

Xittơn
Bôxtơn

Minêapôlit
Sicagô

Xan Phranxixcô

Pitxbơc

Đitro
i

Niu Iooc
Clivơle
n
Bantimo
Xen Lui

Candat Xiti
Lôt Angiơlet

Philađenphia

Atlanta

Đalat
Memphit
Trung tâm lớn
Hiuxtơn

Trung tâm rất lớn

Niu Ooclin

CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHÍNH

Luyện kim đen

Cơ khí

Luyện kim màu

C/tạo tên lửa, vũ trụ

Điện tử,viễn thông

S/x ô tô

Chế tạo máy bay

Hóa dầu

Dệt may

Vùng phía Tây

Đóng tàu

Thực phẩm

Vùng Đông bắc

Hóa chất

Vùng phía Nam

* Lưu ý: Các em tự kẻ vào giấy làm bài theo mẫu sau:
Vùng Đông bắc

Vùng phía Nam

Các ngành công nghiệp
truyền thống
Các ngành công nghiệp
hiện đại
Tên các trung tâm
công nghiệp rất lớn
Tên các trung tâm
công nghiệp lớn

----- HẾT -----

Vùng phía Tây

ĐÁP ÁN KHỐI 11
(LƯU Ý: viết đỏ, viết xóa, chì (trừ vòng tròn), bài không tên, không lớp mỗi nội dung trừ 1 điểm)
CÂU 1:
_ Đúng
_ Nêu được các yếu tố tự nhiên: nước, không khí, đất, động vật, ... (tối thiểu là 2 yếu tố)
_ Giải thích ( cơ sở của sự sống, .....)
_ Thực trạng
CÂU 2:
a/ + Bảng cơ cấu GDP của Hoa Kì và một số châu lục khác
- Thiếu tên bảng, không kẻ bảng, không đơn vị ( mỗi nội dung - 0,25 điểm)
- Nếu thiếu “Các quốc gia và châu lục khác ( - 0,5 điểm)
Toàn thế giới
100 (%)
Hoa Kì
28,5
Châu Âu
34,6
Châu Á
24,7
Châu Phi
1,9
Các quốc gia và châu lục khác
10,3
+ Vẽ biểu đồ tròn (đẹp, chính xác, đầy đủ các chi tiết)
- Sai mỗi chi tiết - 0,25 điểm (thiếu % trong biểu đồ, chú thích, ...)

(3,0 điểm)
1,0 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm
1,0 điểm
(4,0 điểm)
1,5 điểm

1,0 điểm

b/ Nhận xét:
1,5 điểm
_ Cơ cấu GDP của Hoa Kì chiếm 28,5% của Thế giới.
_ Cơ cấu GDP của Hoa Kì so với cơ cấu GDP của Châu Âu thấp hơn 6,1%
_ Cơ cấu GDP của Hoa Kì so với cơ cấu GDP của Châu Á cao hơn 3,8%
_ Cơ cấu GDP của Hoa Kì so với cơ cấu GDP của Châu Phi cao hơn 26,6%
_ Cơ cấu GDP của Hoa Kì so với cơ cấu GDP của các quốc gia và châu lục khác cao hơn 18,2 %
_ Ta thấy, cơ cấu GDP của Hoa Kì chỉ thấp...
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔN ĐỊA LÍ - KHỐI 11
Thời gian: 45 phút
CÂU 1. Có ý kiến cho rằng: “Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loài” có đúng
không? Tại sao?
CÂU 2. Cho bảng số liệu GDP của Hoa Kì và một số các châu lục - năm 2004 (đ/v: tỉ USD)
Toàn thế giới 40887,8
Hoa Kì
Châu Âu
Châu Á
Châu Phi
11667,5
14146,7
10092,9
790,3
a/ Vẽ biểu đồ tròn thể hiện cơ cấu GDP của Hoa Kì so với một số châu lục
b/ Hãy nhận xét biểu đồ.
CÂU 3. Dựa vào lược đồ các trung tâm công nghiệp chính của Hoa Kì, em hãy điền các nội dung
thích hợp vào bảng mẫu sau.
CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHÍNH
Luyện kim đen Cơ khí S/x ô tô Hóa dầu Dệt may Vùng phía Tây
Luyện kim màu C/tạo tên lửa, vũ trụ Đóng tàu Thực phẩm Vùng Đông bắc
Điện tử,viễn thông Chế tạo máy bay Hóa chất Vùng phía Nam
Xittơn
Candat Xiti
Minêapôlit
Sicagô
Xen Lui
Đalat
Niu Ooclin
Memphit
Atlanta
Bantimo
Clivơle
n
Đitro
i
Pitxbơc
Trung tâm lớn
Trung tâm rất lớn
Bôxtơn
Niu Iooc
Hiuxtơn
Lôt Angiơlet
Xan Phranxixcô
Philađenphia
Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa - Trang 2
Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa - Người đăng: nguyenthitutrinhpy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi và đáp án học kì 1 môn địa 9 10 953