Ktl-icon-tai-lieu

đề thi xã hội học đại cương dhtm

Được đăng lên bởi dovanphung95
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 849 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DIỄN ĐÀN SINH VIÊN THƯƠNG MẠI – SVTM.VN

Đề thi Xã hội học đại cương ngày 29/5/2014
Đề :
Câu 1: Hiện nay 1 bộ phận thanh niên việt nam ăn mặc theo diễn viên hàn quốc.
Anh (chị)hãy sử dụng lý thuyết về cơ chế xã hội hóa giải thích hiện tượng trên.nêu
quan điểm của Anh (chị).
Câu 2: Có ý kiến cho rằng khi sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh sẽ không có cơ
hội thăng tiến. Anh (chị) hãy nêu quan điểm của mình và dùng lý thuyết về di động
xã hội giải thích?
Đề :
Câu 1: Nêu các nguyên tắc của quản trị chất lượng. Phân tích nguyên tắc sự lãnh
đạo và quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung ứng.
Câu 2: Các nhà chuyên gia về chất lượng cho rằng: “Chất lượng sản phẩm và chất
lượng quản lý có mối quan hệ nhân quả”. Bình luận quan điểm trên.
Câu 3: Cho bảng số liệu. Vẽ biểu đồ phân bố mật độ và nhận xét.

...
DIỄN ĐÀN SINH VIÊN THƯƠNG MẠI – SVTM.VN
Đề thi Xã hội học đại cương ngày 29/5/2014
Đề :
Câu 1: Hiện nay 1 bộ phận thanh niên việt nam ăn mặc theo diễn viên hàn quốc.
Anh (chị)hãy sử dụng thuyết về cơ chếhội hóa giải thích hiện tượng trên.nêu
quan điểm của Anh (chị).
Câu 2:ý kiến cho rằng khi sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh sẽ không có cơ
hội thăng tiến. Anh (chị) hãy nêu quan điểm của nh và dùng lý thuyết về di động
xã hội giải thích?
Đề :
Câu 1: Nêu các nguyên tắc của quản trị chất lượng. Phân ch nguyên tắc sự lãnh
đạo và quan hệ hợp tác cùng có lợi với nhà cung ứng.
Câu 2: Các nhà chuyên gia v chất lượng cho rằng: “Chất lượng sản phẩm và chất
lượng quản lý có mối quan hệ nhân quả”. Bình luận quan điểm trên.
Câu 3: Cho bảng số liệu. Vẽ biểu đồ phân bố mật độ và nhận xét.
đề thi xã hội học đại cương dhtm - Người đăng: dovanphung95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi xã hội học đại cương dhtm 9 10 697