Ktl-icon-tai-lieu

Điểm nóng Trung Đông

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Điểm nóng Trung Đông

Nhóm thảo luận
•
•
•
•
•
•
•

Nguyễn Quốc Hải – B33 – Nhóm Trưởng
Chu Minh Ngọc – B33
Lê Thị Ngọc – B33
Trần Thái Thảo – C33
Nguyễn Minh Hiền – B33
Mai Thùy Dương – A33
Sengthavy Louvilay – K33

Điểm nóng Trung Đông
Vị trí trung tâm
Trung tâm của các tôn giáo lớn:
Đạo Hồi, Do Thái, Thiên Chúa
Trung tâm của dầu mỏ
Trung tâm của mâu thuẫn

Trung Đông
vì sao lại nóng?

Vì sao Trung Đông lại nóng?
Va chạm tôn giáo:
• Sự đa dạng, khác biệt tôn giáo
khiến cho mâu thuẫn ở khu vực Trung
Đông tồn tại lâu dài và rất khó giải quyết.
 Dẫn đến va chạm quyền lợi đất đai,
chính trị, kinh tế trong nội bộ các quốc
gia và giữa các quốc gia trong khu vực.

Trung Đông nóng như thế nào?
Giải quyết các điểm nóng
• Vẫn đang bế tắc vì quá phức tạp.

XIN CẢM ƠN CÁC
BẠN ĐÃ THEO
DÕI.

...
Đi m nóng Trung Đông
Điểm nóng Trung Đông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điểm nóng Trung Đông - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Điểm nóng Trung Đông 9 10 165