Ktl-icon-tai-lieu

Điều kiện ra đời và đặc trưng của sản xuất hàng hóa (Mác Lênin)

Được đăng lên bởi congchuan1996
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1804 lần   |   Lượt tải: 4 lần
S

DANH SÁCH NHÓM 6

1. NguyễnCôngChuẩn
2. TrầnAnhĐức
3. LêHuyHoàng
4. TrầnHoàngKha
5. DươngMinhKhang
6. NguyễnThànhLuân
7. NguyễnHữuVương
8. PhạmNgọcVinh
9. PhạmNhậtVinh
10.TrầnVănSâm
11.NguyễnThanhTây

ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TRƯNG VÀ ƯU THẾ CỦA SẢN
XUẤT HÀNG HÓA VÀ ĐẶC ĐIỂM NỀN SẢN XUẤT HÀNG
HÓA Ở

VIỆT NAM HIỆN NAY

I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TRƯNG, ƯU THẾ CỦA
SXHH
1.KháiNiệmHàngHóa
2.KháiNiệmSảnXuấtHàngHóa
3.ĐiềuKiệnRaĐờiVàTồnTạiCủaSảnXuấtHàngHóa

BỐ CỤC BÀI THUYẾT TRÌNH

4.ĐặcTrưngCủaSảnXuấtHàngHóa
5.ƯuThếSảnXuấtHàngHóa
II. ĐẶC ĐIỂM NỀN SẢN XUẤT HÀNG HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN
NAY
1.Nềnsảnxuấthànghóaở nướcta
2.Thànhphầnkinhtếcủanướcta
3.Sảnxuấthànghóatheochiềurộng,chiềusâu.

4.Hạnchế
III. KẾT LUẬN

I.Điềukiệnrađời,đặctrưng,ưuthếcủasảnxuấthànghóa.
1.Kháiniệmhànghóa:
Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi,
mua bán.

2.Sảnxuấthànghoá:Là một kiểu tổ chức kinh tế mà sản phẩm sản xuất ra để bán ra thị
trường.

3.Điềukiệnrađờivàtồntạicủasảnxuấthànghóa
Phân công lao động: Phân công lao động xã hội tức là sự chuyên môn hóa sản xuất, phân chia lao động
xã hội ra thành các ngành, các lĩnh vực sản xuất khác nhau. Phân công lao động xã hội là cơ sở, là tiền đề
của sản xuất hàng hóa. Phân công lao động xã hội càng phát triển, thì sản xuất và trao đổi hàng hóa càng
mở rộng hơn, đa dạng hơn.

Sựtáchbiệttươngđốivềmặtkinhtếcủanhữngngườisảnxuất:
Sựtách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa những người sản xuất tức là những người
sản xuất trở thành những chủ thể có sự độc lập nhất định với nhau. Do đó sản phẩm
làm ra thuộc quyềnsở hữucủa các chủ thể kinh tế, người này muốn tiêu dùng sản
phẩm lao động của người khác cần phải thông qua trao đổi, mua bán hànghoá

Hai điều kiện trên cho thấy, phân công lao động xã hội làm cho những người sản
xuất phụ thuộc vào nhau, còn sự tách biệt tương đối về mặt kinhtếgiữanhững
người sản xuất lại chia rẽ họ, làm cho họ độc lập với nhau. Đây là một mâu
thuẫn. Mâu thuẫn này được giải quyết thông qua trao đổi, mua bán sản phẩm
của nhau. Đó là hai điều kiện cần và đủ của sản xuất hàng hóa.

Cả hai điều kiện không được thiếu một điều nào, thiếu một trong hai điều kiện
đó sẽ không có sản xuất hàng hóa.

4.Đặctrưngcủasảnxuấthànghóa

Thứnhất:dùngđểtraođổi,muabán,khôngphảiđểngườisảnxuấtranótiêudùng.
Thứhai:laođộngcủangườisảnxuấthànghóavừamangtínhtưnhânvừamangtínhxãhội.Lao động của người

sản xuất hàng hóa mang tính chất xã hội vì sản phẩm làm ra để cho xã hội, đáp ứng
nhu cầu của người khá...
S
DANH SÁCH NHÓM 6
1. NguyễnCôngChuẩn
2. TrầnAnhĐức
3. LêHuyHoàng
4. TrầnHoàngKha
5. DươngMinhKhang
6. NguyễnThànhLuân
7. NguyễnHữuVương
8. PhạmNgọcVinh
9. PhạmNhậtVinh
10.TrầnVănSâm
11.NguyễnThanhTây
Điều kiện ra đời và đặc trưng của sản xuất hàng hóa (Mác Lênin) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều kiện ra đời và đặc trưng của sản xuất hàng hóa (Mác Lênin) - Người đăng: congchuan1996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Điều kiện ra đời và đặc trưng của sản xuất hàng hóa (Mác Lênin) 9 10 295