Ktl-icon-tai-lieu

Định hướng đổi mới kiểm tra đánh giá

Được đăng lên bởi doanben83
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 869 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐổimớiPPDHvàKTĐGtheo
địnhhướngpháttriểnnănglựcvàphẩmchấtcủahọcsinh

I. Chủ trương của Đảng, nhà nước
về đổi mới PPDH, KTĐG
Nghịquyết29:
-Tiếptục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực,
chủ động, sáng tạo và vận dụngKT-KNcủangười học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều,
ghi nhớ máy móc.
- Tậptrung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và
đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực.
-Chuyểntừ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã
hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học.
-Đẩymạnh ứng dụngCNTT-TTtrong dạy và học”.

I. Chủ trương của Đảng, nhà nước
về đổi mới PPDH, KTĐG
Nghị quyết29:

-Đổimới căn bản hình thức và phương pháp thi,KTvàĐG kếtquảGD, ĐT,bảo đảm trung thực,
kháchquan.

-Việcthi,KT và ĐGkết quả giáo dục, đào tạo cần từng bước theo các tiêu chí tiên tiến được
xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận.
-Phối hợp sử dụng kết quảĐGtrongquá trình học vớiĐGcuốikỳ, cuối năm học;ĐGcủangười
dạy với tựĐGcủangười học;ĐGcủa nhà trường vớiĐGcủagia đình và của xã hội”.

II.Tiếpcậnmớivềcácthànhtốcủaquátrìnhgiáodụcvàdạyhọcđốivớigiáodụcphổthông

1.VỀ MỤC TIÊU GIÁO DỤC

Cáchtiếpcậntruyềnthống

Cách tiếp cận mới

Tiếpcậnnộidung:cóđềcậpđếnkĩnăng,tháiđộ,nhưng

Tiếpcậnnănglực:

chútrọngcungcấptrangbịkiếnthức;chưachúýyêucầ

-Hìnhthànhphẩmchấtvànănglựcthôngquayêucầuvậnd

uvậndụngkiếnthức.

ụngtổnghợpkiếnthức,kĩnăng,tháiđộvànhiềuyếutốtâmlý
khác.

-Đềcaoyêucầuvậndụngkiếnthức,thựchành,khảnăngth
ựchiện,kĩnăngsống…

2.VỀ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ CTGD

Cáchtiếpcậntruyềnthống

Cách tiếp cận mới

-

-

MộtCTquốcgiadoBộbanhànhápdụngchungchotoàn

TrêncơsởCTquốcgia,coitrọngpháttriểnCTnhàtrườngc

quốc.

hophùhợpvớiđiềukiện,hoàncảnhcụthể.

-Xâydựngtheokiểucắtkhúc,thiếuliênthông.

-MộtCTtổngthểliênthôngtừlớp1đếnlớp2.

-

-

CTchưabảođảmtínhkhoahọc,thiếutổngchủbiênxuyê Bảođảmvàcậpnhậtquytrìnhquốctế;cótổngchủbiêncho
nsuốtcáccấphọc

cácmônhọc/cấphọc.

3.Vềnộidunggiáodục
Cáchtiếpcậntruyềnthống

Cáchtiếpcậnmới

-

-

CTcácmônhọclànộidungthunhỏcủacáckhoahọctươ

Chỉlựachọnmộtsốkiếnthứccơbản,cốtlõi,thiếtthựcgiúpc

ngứng.

hoviệchìnhthànhvàpháttriểnphẩmchất,nănglựcngười

-Quáchútrọnglôgickhoahọcvàtínhhệthốngcủamônh

học.Chúýtíchhợp,liênmôn;tăngtínhthựctiễnvàyêucầuv

ọc,dẫntớiômđồmnặngnề;nhiềukiếnthứchànlâm,thiế

ậndụngvàothựctiễnđờisống;tăngcườnghoạtđộngthực

utínhthựctiễn;nặngvềlíthuyết,nhẹvềthựchành.

hành.

-Cácmônhọccònthiếutínhliênmôn.

...
ĐổimớiPPDHvàKTĐGtheo
địnhhướngpháttriểnnănglựcvàphẩmchấtcủahọcsinh
Định hướng đổi mới kiểm tra đánh giá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định hướng đổi mới kiểm tra đánh giá - Người đăng: doanben83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Định hướng đổi mới kiểm tra đánh giá 9 10 447