Ktl-icon-tai-lieu

Đô thị

Được đăng lên bởi Thuy Phuong
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3210 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỞ ĐẦU
Năm 2012 đang dần khép lại khép lại với những yếu tố bất ngờ của thị trường
bất động sản ở các đô thị Việt Nam như: “đóng băng” của thị trường, cầu về
hàng hóa bất động sản cho thuê tăng đột ngột, giá cả hàng hóa bất động sản
thay đổi không thể lường được... Những nóng lạnh của thị trường hiện nay là
một điều khó tránh khỏi.
“ Phải cứu...bất động sản”
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị
doanh nghiệp ngành xây dựng năm 2011 được tổ chức mới đây tại Hà Nội.
Theo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho rằng, bất động sản ảnh hưởng đến phát
triển bền vững, an sinh xã hội, kinh tế vĩ mô thì phải “cứu”. Tuy nhiên, “cứu”
không có nghĩa mang tính chất giải cứu thông thường mà làm thế nào để tạo động
lực cho thị trường phát triển, giải quyết lao động, đóng góp cho vấn đề an sinh.
Trong những năm qua , mặc dù Nhà nước đã tập trung rất nhiều sức lực và của cải
để “cứu” thị trường bất động sản ở đô thị nhưng trên thực tế vẫn đề này vẫn còn
nhiều bế tắc, rất khó giải quyết.
Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Biện pháp để Nhà nước kiểm soát và phát triển
thị trường bất động sản đô thị” được đề cập nhằm giúp cho người nghiên cứu tìm
hiểu về lý luận thị trường bất động sản cung cầu và đưa ra một số giải pháp mà
chúng ta cần thực hiện để thị trường bất động sản đô thị có thể hoạt động thông
suốt và hiệu quả đúng định hướng và mong muốn của xã hội.
I.THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Ở CÁC ĐÔ THỊ VIỆT
NAM HIỆN NAY
1.Khái niệm thị trường bất động sản
Có quan điểm cho rằng thị trường bất động sản và thị trường đất đai là một vì
tài sản nhà , công trình phải gắn liền với đất đai mới trở thành thị trường bất động
sản. điều này có nghĩa là bản thân đất đai là bất động sản là yếu tố đầu tiên của bất
kì bất động sản nào.
Gần giống như vậy, một số người quan niệm rằng thị trường bất động sản là thị
trường địa ốc( nhà và đất) quan niệm này khá phổ biến ở nước ta do hoạt động giao
dịch chủ yếu quan sát được là các giao dịch chuyển nhượng, mua bán, thế chấp,….

Nhà đất, quan điểm này chưa đủ thực tế vì nhà đất chỉ là một bộ phận quan trọng
của hàng hóa trên thị trường.
Bên cạnh đó, có người quan niệm thị trường bất động sản về góc độ phản ánh trực
diện các họat động của thị trường bất động sản. họ cho rằng thị trường bất động
sản là nơi diến ra các họat động mua, bán… bất động sản theo qui luật của thị
trường. Quan niệm xuất phát từ đặc điểm là hoạt đông thị trường bất động sản ở
hầu hết các nước do luật dân sự điều chỉnh. Tuy nhiên, ở góc độ này chúng ...
MỞ ĐẦU
Năm 2012 đang dần khép lại khép lại với những yếu tố bất ngờ của thị trường
bất động sản ở các đô thị Việt Nam như: “đóng băng” của thị trường, cầu về
hàng hóa bất động sản cho thuê tăng đột ngột, giá cả hàng hóa bất động sản
thay đổi không thể lường được... Những nóng lạnh của thị trường hiện nay là
một điều khó tránh khỏi.
“ Phải cứu...bất động sản”
Đó khẳng định của B trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị
doanh nghiệp ngành xây dựng năm 2011 được tổ chức mới đây tại Hà Nội.
Theo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho rằng, bất động sản ảnh hưởng đến phát
triển bền vững, an sinh hội, kinh tế vĩ mô t phải “cứu”. Tuy nhiên, “cứu”
không nghĩa mang tính chất giải cứu thông thường làm thế nào để tạo động
lực cho thị trường phát triển, giải quyết lao động, đóng góp cho vấn đề an sinh.
Trong những năm qua , mặc Nhà nước đã tập trung rất nhiều sức lực của cải
để “cứu” thị trường bất động sản đô thị nhưng trên thực tế vẫn đề y vẫn còn
nhiều bế tắc, rất khó giải quyết.
Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Biện pháp để Nhà nước kiểm soát và phát triển
thị trường bất động sản đô thị” được đề cập nhằm giúp cho người nghiên cứu tìm
hiểu về luận thị trường bất động sản cung cầu và đưa ra một số giải pháp mà
chúng ta cần thực hiện để thị trường bất động sản đô thị thể hoạt động thông
suốt và hiệu quả đúng định hướng và mong muốn của xã hội.
I.THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CÁC ĐÔ THỊ VIỆT
NAM HIỆN NAY
1.Khái niệm thị trường bất động sản
quan điểm cho rằng thị trường bất động sản th trường đất đai một
tài sản nhà , công trình phải gắn liền với đất đai mới trở thành thị trường bất động
sản. điều này có nghĩabản thân đất đai bất động sản yếu tố đầu tiên của bất
kì bất động sản nào.
Gần giống như vậy, một s người quan niệm rằng thị trường bất động sản thị
trường địa ốc( nhà và đất) quan niệm này khá phổ biến ở nước ta do hoạt động giao
dịch chủ yếu quan sát đượccác giao dịch chuyển nhượng, mua bán, thế chấp,….
Đô thị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đô thị - Người đăng: Thuy Phuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Đô thị 9 10 405