Ktl-icon-tai-lieu

ĐỌC BẢN ĐỒ SỰ PHÂN HÓA CÁC ĐỚI VÀ CÁC KIỂU KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT. PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ MỘT SỐ KIỂU KHÍ HẬU

Được đăng lên bởi thanhmaijyh220699
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 732 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI 14: THỰC HÀNH
ĐỌC BẢN ĐỒ SỰ PHÂN HÓA CÁC ĐỚI VÀ CÁC KIỂU KHÍ HẬU
TRÊN TRÁI ĐẤT. PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ MỘT SỐ KIỂU KHÍ HẬU

NHÓM : 2

I –Chuẩnbị



Bảnđồcácđớikhíhậutrênthếgiới

Biểuđồnhiệtđộvàlượngmưacủacáckiểukhíhậu

II-Nộidungthựchành



1.ĐọcbảnđồcácđớikhíhậutrênTráiĐất



Xácđịnhphạmvitừngđớikhíhậutrênbảnđồ



Đọcbảnđồtìmhiểusựphânhóakhíhậuởmộtsốđới

2.Phântíchbiểuđồnhiệtlượngvàlượngmưacủacákiểukhíh ậu

a.Trìnhtựđọcbảnđồ

Bạncó biết Hà Nội: Nằm ở đới khí hậu nào? Nhiệt độ trung bình tháng th ấp nh ất, tháng cao
nhất là bao nhiêu? Biên độ nhiệt độ năm là bao nhiêu?



ỞHàNội lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu? L ượng Mưa phân b ố trong n ăm nh ư
thế nào?

Hà Nội:
- Ở đới khí hậu nhiệt đới

-Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng 180c, Nhiệt độ tháng cao nhất: 300c, Biên độ nhiệt 120c
-Mưa: 1694mm /năm tập trung mưa vào mùa hạ (tháng 5 đến tháng 10). Chênh l ệch l ượng
mưa giữa 2 mùa lớn

Pa-lec-mo



Bạn có biết Palecmô (Italia): Nằm ở đới khí h ậu nào? Nhiệt độ trung bình tháng th ấp nh ất, tháng
cao nhất là bao nhiêu? Biên độ nhiệt độ n ăm là baonhiêu?ỞPalecmôlượng m ưa trung bình n ăm là
bao nhiêu?Lượng Mưa phân bố trong n ăm nh ư th ế nào?

.Pa lec mô:
-Ở Cận nhiệt địa trung hải:
-Nhiệt độ tháng thấp nhất khoảng 110c, Nhiệt độ tháng cao nh ất: 220c, Biên độ nhi ệt 110c
-Mưa: 692mm/năm mùa hạ ít mưa m ưa nhiều vào mùa thu, đông(tháng 10 đến tháng 4
năm sau)



VậyBạn có biết Valenxia(Ailen): Nằm ở đới khí h ậu nào? Nhiệt độ trung bình tháng th ấp
nhất, tháng cao nhất là bao nhiêu? Biên độ nhiệt độ n ăm là bao nhiêu?



ở Valen xia lượng mưa trung bình n ăm là bao nhiêu?l ượng M ưa phân b ố trong n ăm nh ư
thế nào?

...
BÀI 14: TH C HÀNH
C B N S PHÂN HÓA CÁC I VÀ CÁC KI U KH U ĐỌ ĐỒ ĐỚ
TRÊN TRÁI T. PHÂN TÍCH BI U M T S KI U KHÍ H UĐẤ ĐỒ
NHÓM : 2
ĐỌC BẢN ĐỒ SỰ PHÂN HÓA CÁC ĐỚI VÀ CÁC KIỂU KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT. PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ MỘT SỐ KIỂU KHÍ HẬU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỌC BẢN ĐỒ SỰ PHÂN HÓA CÁC ĐỚI VÀ CÁC KIỂU KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT. PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ MỘT SỐ KIỂU KHÍ HẬU - Người đăng: thanhmaijyh220699
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
ĐỌC BẢN ĐỒ SỰ PHÂN HÓA CÁC ĐỚI VÀ CÁC KIỂU KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT. PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ MỘT SỐ KIỂU KHÍ HẬU 9 10 324