Ktl-icon-tai-lieu

đường lối của đảng cộng sản việt nam

Được đăng lên bởi phuongsakura
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 453 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giống nhau giữa đường lối kháng chiến chống Pháp
với đường lối kháng chiến chống Mỹ:

•
•
•
•

Xác định kẻthù chính của dântộc:là thực dân pháp và đế quốc
mỹ xâmlược.
Mụcđích của cuộc kháng chiến là giành độc lập, tự do, thống
nhất thật sự, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc và phát
triển chế độ dân chủ nhân dân.
Phạm vi: trên cả nước.
Tính chất kháng chiến: đều là cuộc cách mạng của nhân
dân,chiến tranh chính nghĩa. Nó có tính chất toàn dân, toàn diện
và lâu dài. Là một cuộc chiến tranh tiến bộ vì tự do,độc lập, dân
chủ và hòa bình.

•Phương châm tiến hành kháng chiến:là đường lối chiến tranh nhân dân. Thực
hiện kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, dựa vào sức mình là chính.
+kháng chiến toàn dân(lực lượng tham gia): là tất cả mọi người dân Việt
Nam,mỗi người là 1 chiến sĩ,mỗi làng xóm là một pháo đài.

+kháng chiến toàn diện: đánh địch về mọi mặt: chính trị, quan sự,
kinh tế, văn hóa, ngoại giao.
+kháng chiến lâu dài: do lực lượng của chúng ta yếu hơn địch nên
chúng ta cần có thời gian để phát huy yếu tố “ thiên thời, địa lợi,
nhân hòa” để chuyển tương quan lực lượng từ chỗ ta yếu hơn
địch đến chỗ ta mạnh hơn địch, đánh thắng địch.

+ dựa vào sức mình là chính: vì ta bị bao vây bốn phía,ta phải tự lực
cánh sinh. Khi nào có điều kiện ta sẽ tranh thủ sự giúp đỡ của
các nước, song lúc đó cũng không được ỷ lại.

...
Giống nhau giữa đường lối kháng chiến chống Pháp
với đường lối kháng chiến chống Mỹ:
Xác định kẻthù chính của dântộc:là thực dân pháp và đế quốc
mỹ xâmlược.
Mụcđích của cuộc kháng chiến là giành độc lập, tự do, thống
nhất thật sự, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc và phát
triển chế độ dân chủ nhân dân.
Phạm vi: trên cả nước.
Tính chất kháng chiến: đều là cuộc cách mạng của nhân
dân,chiến tranh chính nghĩa. Nó tính chất toàn dân, toàn diện
và lâu dài. Là một cuộc chiến tranh tiến bộ vì tự do,độc lập, dân
chủ và hòa bình.
đường lối của đảng cộng sản việt nam - Trang 2
đường lối của đảng cộng sản việt nam - Người đăng: phuongsakura
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
đường lối của đảng cộng sản việt nam 9 10 662