Ktl-icon-tai-lieu

Giái trình triết học

Được đăng lên bởi kimngan2307sumo
Số trang: 448 trang   |   Lượt xem: 1693 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
___________

GIÁO TRÌNH

TRIẾT HỌC
(Dùng cho học viên Cao học và Nghiên cứu sinh
không chuyên ngành Triết học)

Hà Nội - 2005

1
Chƣơng 1
KHÁI LUẬN VỀ TRIẾT HỌC VÀ LỊCH SỬ TRIẾT HỌC
I. KHÁI LUẬN VỀ TRIẾT HỌC

1. Khái niệm triết học và đối tƣợng nghiên cứu của triết học
a) Khái niệm triết học.
Triết học ra đời vào khoảng thế kỷ thứ VIII đến thế kỷ thức VI trước
công nguyên với các thành tựu rực rỡ trong triết học Trung Quốc, Ấn Độ
và Hy Lạp cổ đại.
Triết học, theo gốc từ chữ Hán là sự truy tìm bản chất của đối tượng,
là sự hiểu biết sâu sắc của con người, đi đến đạo lý của sự vật.
Theo người Ấn Độ, triết học là darshana. Điều đó có nghĩa là sự
chiêm ngưỡng dựa trên lý trí, là con đường suy ngẫm để dẫn dắt con người
đến với lẽ phải.
Theo chữ Hy Lạp, triết học là philosophia, có nghĩa là yêu thích sự
thông thái. Nhà triết học được coi là nhà thông thái, có khả năng nhận thức
được chân lý, làm sáng tỏ được bản chất của sự vật.
Như vậy, dù ở phương Đông hay phương Tây, khi triết học mới ra
đời, đều coi triết học là đỉnh cao của trí tuệ, là sự nhận thức sâu sắc về thế
giới, đi sâu nắm bắt được chân lý, được quy luật, được bản chất của sự vật.
Trải qua quá trình phát triển, đã có nhiều quan điểm khác nhau về
triết học. Trong các quan điểm khác nhau đó vẫn có những điểm chung. Đó
là, tất cả các hệ thống triết học đều là hệ thống tri thức có tính khái quát,
xem xét thế giới trong tính chỉnh thể của nó, tìm ra các quy luật chi phối
trong chỉnh thể đó, trong tự nhiên, xã hội và bản thân con người. Khái quát
lại, có thể hiểu. Triết học là một hệ thống tri thức lý luận chung nhất của
con người về thế giới, về bản thân con người và vị trí của con người trong
thế giới đó.
b) Đối tượng của triết học
Triết học ra đời từ thời cổ đại. Từ đó đến nay, triết học đã trải qua
nhiều giai đoạn phát triển. Trong quá trình phát triển đó, đối tượng của triết
học cũng thay đổi theo từng giai đoạn lịch sử.

2
Thời cổ đại, khi mới bắt đầu có sự phân chia giữa lao động trí óc với
lao động chân tay, tri thức của loài người còn rất ít, chưa có sự phân chia
giữa triết học với các khoa học khác, mà tất cả tri thức khoa học đều gọi là
triết học. Ở Trung hoa, triết học gắn liền với những vấn đề chính trị- xã hội;
ở Ấn Độ, triết học gắn liền vơi tôn giáo; ở Hy Lạp. triết học gắn liền với
khoa học tự nhiên và gọi là triết học tự nhiên. Cũng vì vậy, khi đó đối
tượng nghiên cứu của triết học là mọi lĩnh vực tri thức. Đây cũng là nguyên
nhân sâu xa về sau dẫn đến quan niệ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
___________
GIÁO TRNH
TRIÊ
́
T HO
̣
C
(Dùng cho học viên Cao học và Nghiên cứu sinh
không chuyên ngành Triết học)
Hà Nội - 2005
Giái trình triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giái trình triết học - Người đăng: kimngan2307sumo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
448 Vietnamese
Giái trình triết học 9 10 124