Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO ÁN GIÁO DỤC CÔNG DÂN BÀI 13

Được đăng lên bởi hoangcham-nd94
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1659 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Sinh viên: Hoàng Thị Châm

Giáo viên hướng dẫn: Vũ Thị Hiền
Ngày soạn: 12/03/2015
BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG
I.

MỤC TIÊU BÀI HỌC:

Học xong bài này học sinh cần nắm được.
1. Về kiến thức:
 Nêu được cộng đồng là gì và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống
của con người.
 Nêu được thế nào là nhân nghĩa.
 Nêu được biểu hiện đặc trưng của nhân nghĩa.
 Hiểu được nhân nghĩa là yêu cầu của người công dân mới hiện nay
trong mối quan hệ với cộng đồng lớp học.
2. Về kỹ năng:
 Biết cách sống nhân nghĩa với mọi người xung quanh
3. Về thái độ:
 Tỏ thái độ yêu mến quý trọng không thể tách rời cộng đồng nơi mình ở.
II.

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC PHƯƠNG PHÁP DAY HOC
 Đàm thoại
 Giảng giải, thuyết trình, nêu và giải quyết vấn đề.
 Thảo luận nhóm

III.

PHƯƠNG TIỆN VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP
 Sách giáo khoa GDCD lớp 10
 Giáo án
 Bài tập giáo dục công dân.

TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1) Ổn định tổ chức lớp học
2) Kiểm tra sĩ số

3) Kiểm tra bài cũ
Gia đình là gì? Nêu các chức năng của gia đình?
4) Nội dung bài học.

Giáo viên giới thiệu vào bài.
Muốn duy trì cuộc sống của mình con người cần phải sống và liên hệ với
người khác không ai có thể tách rời cộng đồng. Không ai có thể sống bên
ngoài cộng đồng và xã hội. Trong bài “ hòn đá” Bác có viết”
“Hòn đá to
Hòn đá nặng
Chỉ một người
Nhấc không đặng
Hòn đá nặng
Hòn đá bền
Chỉ ít người
Nhấc không lên
Hòn đá to
Hòn đá nặng
Nhiều người nhấc
Nhấc lên đặng
Biết đồng sức
Biết đồng lòng
Việc gì khó
Cũng làm nên”
GV: Em hãy nêu nội dung của bài thơ
HS: Trả lời
GV: Nhận xét, kết luận

Bài thơ nói lên sức mạnh của việc đoàn kết của cộng đồng trong tất cả các
công việc. Mọi người không thể tách rời cộng đồng không thể làm việc gì tốt
khi chỉ có 1 mình việc to lớn đến mấy khó khăn đến mấy chỉ cần mọi người
biết liên kết lại với nhau thì cũng có thẻ vượt qua được. Không ai có thể sống
bên ngoài cộng đồng và xã hội. Mỗi thành viên là 1 tế bào của cộng đồng của
xã hội. Song mỗi thành viên cần có trách nhiệm thế nào với cộng đồng với xã
hôi và xã hội có vai trò gì đối với cuộc sống của con người? Để tìm hiểu điều
đó chúng ta cùng đi vào tìm hiểu bài học ngày hôm nay. Bài 13 “ công dân
với cộng đồng”
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
Hoạt động 1:

NỘI DUNG BÀI HỌC
1) Cộng đồng và vai trò của

Mục tiêu:nêu được cộng đồng là gì,

cộng đồng đối với cuộc sống

nêu được đặc điểm của cộng đồng.

của con người.

Muốn duy trì cuộc sống của mình con
người cần phải lao động và liên hệ
với người khác không ai có thể sống
1 mình sống bên ngoài cộng đồng và
xã hội? Vậy...
Sinh viên: Hoàng Thị Châm
Giáo viên hướng dẫn: Vũ Thị Hiền
Ngày soạn: 12/03/2015
BÀI 13: CÔNG DÂN VỚI CỘNG ĐỒNG
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Học xong bài này học sinh cần nắm được.
1. Về kiến thức:
Nêu được cộng đồng là gì và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống
của con người.
Nêu được thế nào là nhân nghĩa.
Nêu được biểu hiện đặc trưng của nhân nghĩa.
Hiểu được nhân nghĩa là yêu cầu của người công dân mới hiện nay
trong mối quan hệ với cộng đồng lớp học.
2. Về kỹ năng:
Biết cách sống nhân nghĩa với mọi người xung quanh
3. Về thái độ:
Tỏ thái độ yêu mến quý trọng không thể tách rời cộng đồng nơi mình ở.
II. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC PHƯƠNG PHÁP DAY HOC
Đàm thoại
Giảng giải, thuyết trình, nêu và giải quyết vấn đề.
Thảo luận nhóm
III. PHƯƠNG TIỆN VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP
Sách giáo khoa GDCD lớp 10
Giáo án
Bài tập giáo dục công dân.
TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1) Ổn định tổ chức lớp học
2) Kiểm tra sĩ số
GIÁO ÁN GIÁO DỤC CÔNG DÂN BÀI 13 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO ÁN GIÁO DỤC CÔNG DÂN BÀI 13 - Người đăng: hoangcham-nd94
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
GIÁO ÁN GIÁO DỤC CÔNG DÂN BÀI 13 9 10 844