Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI LỢN

Được đăng lên bởi tamhung123
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 5420 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN

NUÔI LỢN NÁI
MÃ SỐ: 04

NGHỀ: NUÔI VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO LỢN
Trình độ: Sơ cấp nghề

HÀ NỘI - 2011

1
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được
phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh
thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
MÃ TÀI LIỆU: MĐ 04

2

LỜI GIỚI THIỆU
Căn cứ vào nhu cầu đòi hỏi của những người chăn nuôi, được sự giúp đỡ của
Tổng cục dạy nghề, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban dự án giáo dục kỹ thuật và dạy
nghề Quốc gia; chúng tôi, các giảng viên trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ
đã tiến hành soạn thảo bài giảng cho mô đun “Chăn nuôi lợn nái” dùng cho đào tạo
lưu động.
Chương trình dạy nghề ngắn hạn dùng cho đào tạo lưu động theo môđun được
xây dựng theo phương pháp DACUM sẽ đảm bảo được các đặc trưng trọn vẹn, phù
hợp với năng lực chương trình của người học. Với chương trình này những học viên
có trình độ biết đọc, biết viết trở lên sẽ có điều kiện tham gia khoá học và họ sẽ là
những hạt nhân cơ sở thực hiện công tác thú y tại xã, thôn, bản làng mạc nông
nghiệp Việt Nam sau khoá học.
Chúng tôi hy vọng tập bài giảng này nếu được xây dựng hoàn thiện, cùng với
sự giúp đỡ về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại của Dự án giáo dục kỹ thuật và
dạy nghề chúng ta sẽ đào tạo một đội ngũ cán bộ kỹ thuật đáp ứng mục tiêu yêu cầu
của đất nước hiện nay và trong tương lai.
Tuy nhiên với thời gian thực hiện ngắn, điều kiện còn nhiều hạn chế, nội
dung chuẩn bị của chúng tôi không thể tránh khỏi thiếu sót. Để chương trình được
hoàn thiện hơn chúng tôi rất mong nhận được những đóng góp của các chuyên gia
tư vấn, các đồng nghiệp. Chúng tôi xin trân trọng ghi nhận.
Xin chân thành cám ơn!
Tham gia biên soạn
1. Phạm Chúc Trinh Bạch – Chủ biên
2. Trần Văn Lên
3. Bùi thị Kim Dung
4. Nguyễn Hạ Mai
5. Trần Thị Bảo Trân

3
MỤC LỤC
ĐỀ MỤC
TRANG
LỜI GIỚI THIỆU .................................................. Error! Bookmark not defined.
Bài 1: Chọn giống lợn và lợn giống nuôi sinh sản ................................................. 8
A. Nội dung: .............................................................................................................. 8
1. Mở đầu: .................................................................................................................. 8
2. Chọn giống lợn: ........................................................
B NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN
NUÔI LN NÁI
MÃ S: 04
NGH: NUÔI VÀ PHÒNG TR BNH CHO LN
Trình độ: Sơ cp ngh
HÀ NI - 2011
GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI LỢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI LỢN - Người đăng: tamhung123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
GIÁO TRÌNH CHĂN NUÔI LỢN 9 10 218