Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình sketchup

Được đăng lên bởi Đinh Quyền
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3203 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chương I

SketchUp by Kienking@Gmail.com

Chương I. Tổng quan về Sketchup

1

Chương I

SketchUp by Kienking@Gmail.com

Starting SketchUp
1. Kích đúp vào file chương trình SketchUp để bắt đầu nó, hoặc chọn nó từ menu Start ở
góc trái bên dưới màn hình cửa sổ. Hộp thoại bạn nhìn thấy trong hình 1.1 xuất hiện.
2. Nhấp vào nút Choose Template (Chọn mẫu). Các mẫu mà bạn chọn sẽ xác định các
nền bản vẽ ( nếu có) và các đơn vị dùng trong bản vẽ ( feet-đơn vị đo chiều dài của
Anh, meters-mét, vv ). Bạn cần phải chọn một mẫu trước khi SketchUp bắt đầu, và
các mẫu mà bạn chọn sẽ trở thành mẫu mặc định cho lần sau khi bạn mở SketchUp.
Khi bạn click vào nút Choose Template, một danh sách các mẫu xuất hiện, như trong
hình 1.2. (Nếu bạn tích vào hộp chọn Always show on startup thì cửa sổ “Welcome
to SketchUp” sẽ hiện lên khi lần sau bạn khởi động chương trình Sketch Up).

Hình 1.1:

Bắt đầu SketchUp.

Hình 1.2:

Lựa chọn một mẫu.

2

Chương I

SketchUp by Kienking@Gmail.com

Chú ý: Hộp thoại Instructor-Hình 1.3.
Lưu ý hộp thoại dọc nằm dọc ở cạnh bên phải, nó hiển thị thông tin về các công cụ
được lựa chọn. Hộp thoại này được gọi là người hướng dẫn, và nó rất hữu ích để tìm
hiểu về các công cụ trong hộp công cụ, và nó xuất hiện ở phía trên của cửa sổ SketchUp.
Công cụ lựa chọn
( một mũi tên giống như con trỏ chuột mặc định ) là công cụ mặc
định trong SketchUp, hoạt động khi bạn bắt đầu SketchUp, đó là lý do tại sao Instructor
giải thích việc sử dụng nó trong việc lựa chọn các mục trong SketchUp.
Hãy để Instructor luôn luôn xuất hiện bởi vì nó thể hiện các hướng dẫn rất hữu ích
cho các công cụ trong hộp công cụ. Khi bạn đóng các hộp thoại Instructor,lần sau bạn
có thể làm cho nó xuất hiện trở lại bằng cách nhấp vào nút tròn dấu hỏi
ở dưới cùng
của cửa sổ SketchUp.

Hình 1.3: Hộp thoại Instructor

Hiểu về các bộ phận của SketchUp
Như với hầu hết các ứng dụng, bạn cần phải trở nên biết rõ về các công cụ cơ bản.
Chúng ta hãy nhìn vào nhóm các công cụ cơ bản nhau của SketchUp, như trong hình 1.4

3

Chương I

SketchUp by Kienking@Gmail.com

Hình 1.4: Các công cụ cơ bản
Như bạn mong đợi, SketchUp luôn xuất hiện các công cụ cơ bản thông thường như hầu
hết các ứng dụng khác về dựng mô hình mà bạn đang quen thuộc:
-Thanh menu chính (Menu bar) - bao gồm các menu quen thuộc như File, Edit... Và như
vậy, Chúng ta sẽ tìm hiểu các công cụ được sử dụng để làm việc trong thanh menu của SketchUp
trong suốt cuốn sách này.
Chú ý: Các thanh công cụ ban đầu.
Lưu ý rằng theo mặc định, Sk...
Chương I SketchUp by Kienking@Gmail.com
1
Chương I. Tng quan v Sketchup
Giáo trình sketchup - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình sketchup - Người đăng: Đinh Quyền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Giáo trình sketchup 9 10 984