Ktl-icon-tai-lieu

Hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội (Tạp chí tâm lí học)

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 42937 lần   |   Lượt tải: 73 lần
Hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội
(Tạp chí tâm lí học, số 7/2004, trang 44)
Lưu Song Hà
Hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội là một hiện tượng đa dạng và phức tạp.
Nó tồn tại ở mọi nơi, trong tất cả các giai đoạn phát triển của xã hội loài
người. Đặc biệt, ở giai đoạn diễn ra những biến đổi xã hội sâu sắc thì hành vi
sai lệch chuẩn mực xã hội lại càng phát triển. Nó phong phú hơn về biểu
hiện, phức tạp hơn về nguyên nhân, gây ra những tổn thất nặng nề hơn cho
xã hội, khó khăn hơn về phương thức khắc phục.
Trong giai đoạn hiện nay, khi nước ta đang thực hiện chính sách đổi
mới trên mọi lĩnh vực của cuộc sống, cùng với việc đạt được những tiến bộ
xã hội đáng kể cũng nảy sinh khá nhiều hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội,
mà biểu hiện rõ rệt nhất là các tệ nạn xã hội như tham nhũng, buôn lậu, mại
dâm, nghiện hút, cướp của, giết người…Đản và Nhà nước đã đưa ra nhiều
biện pháp để ngăn chặn và phòng ngừa tình hình này. Nhưng thực tế, các tệ
nạn xã hội vẫn diễn ra trên phạm vi rộng hơn và ngày càng tinh vi hơn.
Những nghiên cứu xã hội để đề ra những phương hướng mang tính quản lí,
những giải pháp mang tính hiệu quả cao dường như vẫn còn ít ỏi. Đặc biệt là
cách thức tiếp cận về mặt lý thuyết cho những nghiên cứu thực tiễn chưa thật
toàn diện khiến cho việc xử lí những vấn đề này trong cuộc sống vẫn còn
nhiều hạn chế, bất cập. Để có thể có được những biện pháp thiết thực nhằm
hạn chế và ngăn chặn các hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, trước tiên
chúng ta phải hiểu đựơc khái niệm này.
Hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội đựơc nhiều ngành khoa học quan
tâm nghiên cứu như tộ phạm học, tâm lí học, giáo dục học, đạo đức học…
Mỗi ngành khoa học khác nhau xem xét hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội
là hai khoa học có mối quan liên hệ chặt chẽ với nhau và các nhà nghiên
cứu thuộc hai lĩnh vực khoa học này đã có sự thống nhất tương đối khi đưa
ra định nghĩa về hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội. Theo họ, hành vi sai
lệch chuẩn mực xã hội chính là những hành vi, là hành vi lệch chuẩn, hành
vi không đựơc xã hội chấp nhận. Như vậy, có thể hiểu hành vi sai lệch
chuẩn mực xã hội là bất kỳ hành vi nào không phù hợp với sự mong đợi của
một nhóm hoặc của xã hội. Nói cách khác, hành vi sai lệch chuẩn mực xã
hội hay còn gọi là hành vi lệch chuẩn là hành vi chệch khỏi các quy tắc,
chuẩn mực của nhóm hay của xã hội.
Ngoài hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, trong tâm lý học còn đưa ra
thuật ngữ liên quan đến hành vi lệch chuẩn là rối loạn hành vi. Rối loạn hành
vi là một thuật ngữ có liên quan nhi...
Hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội
(Tạp chí tâm lí học, số 7/2004, trang 44)
Lưu Song Hà
Hành vi sai lệch chuẩn mực hội một hiện tượng đa dạng phức tạp.
tồn tại mọi i, trong tất cả các giai đoạn phát triển của hội loài
người. Đặc biệt, ở giai đoạn diễn ra những biến đổi xã hội sâu sắc thì hành vi
sai lệch chuẩn mực hội lại càng phát triển. phong phú hơn về biểu
hiện, phức tạp hơn về nguyên nhân, gây ra những tổn thất nặng nề hơn cho
xã hội, khó khăn hơn về phương thức khắc phục.
Trong giai đoạn hiện nay, khi nước ta đang thực hiện chính sách đổi
mới trên mọi lĩnh vực của cuộc sống, cùng với việc đạt được những tiến bộ
hội đáng kể cũng nảy sinh khá nhiều hành vi sai lệch chuẩn mực hội,
biểu hiện rệt nhất các tệ nạn hội như tham nhũng, buôn lậu, mại
dâm, nghiện hút, cướp của, giết người…Đản Nhà nước đã đưa ra nhiều
biện pháp để ngăn chặn phòng ngừa tình hình này. Nhưng thực tế, các tệ
nạn hội vẫn diễn ra trên phạm vi rộng hơn và ngày càng tinh vi hơn.
Những nghiên cứu hội để đề ra những phương hướng mang tính quản lí,
những giải pháp mang tính hiệu quả cao dường như vẫn còn ít ỏi. Đặc biệt là
cách thức tiếp cận về mặt lý thuyết cho những nghiên cứu thực tiễn chưa thật
toàn diện khiến cho việc x những vấn đ này trong cuộc sống vẫn còn
nhiều hạn chế, bất cập. Để thể được những biện pháp thiết thực nhằm
hạn chế ngăn chặn các hành vi sai lệch chuẩn mực hội, trước tiên
chúng ta phải hiểu đựơc khái niệm này.
Hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội đựơc nhiều ngành khoa học quan
tâm nghiên cứu như tộ phạm học, tâm học, giáo dục học, đạo đức học…
Mỗi ngành khoa học khác nhau xem xét hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội
hai khoa học mối quan liên hệ chặt chẽ với nhau các nhà nghiên
cứu thuộc hai lĩnh vực khoa học này đã sự thống nhất tương đối khi đưa
ra định nghĩa về hành vi sai lệch chuẩn mực hội. Theo họ, hành vi sai
lệch chuẩn mực hội chính những hành vi, hành vi lệch chuẩn, hành
vi không đựơc hội chấp nhận. Như vậy, thể hiểu hành vi sai lệch
chuẩn mực xã hộibất kỳ hành vi nào không phù hợp với sự mong đợi của
một nhóm hoặc của hội. Nói cách khác, hành vi sai lệch chuẩn mực xã
hội hay còn gọi hành vi lệch chuẩn hành vi chệch khỏi các quy tắc,
chuẩn mực của nhóm hay của xã hội.
Ngoài hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, trong tâm học còn đưa ra
thuật ngữ liên quan đến hành vi lệch chuẩn là rối loạn hành vi. Rối loạn hành
vi là một thuật ngữ có liên quan nhiều đến lĩnh vực y học, bệnh lý hay tâm lý
học lâm sàng. Sự rối loạn hành vi được hiểu là hội chứng hành vi hay trải
nghiệm đi kèm theo những khó chịu, đau đớn, những trở ngại hay hạn chế
Hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội (Tạp chí tâm lí học) - Trang 2
Hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội (Tạp chí tâm lí học) - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội (Tạp chí tâm lí học) 9 10 635