Ktl-icon-tai-lieu

Học kì Thương Mại 2 "Phân tích và bình luận quy định pháp luật Việt Nam về thi hành và hủy phán quyết trọng tài "

Được đăng lên bởi nhungpisces232
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2238 lần   |   Lượt tải: 14 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Tình hình cạnh tranh cao nên các tranh chấp thương mại hay tranh chấp
kinh doanh trong thời đại kinh tế hiện nay đang rất phổ biến. Khi tranh chấp xảy
ra thì các phương thức giải quyết cơ bản bao gồm: thương lương, hòa giải, trọng
tài thương mại, tòa án. Trong đề tài này chúng em chỉ xin nghiên cứu về giải
quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức trọng tài thương mại, trong đó đi
sâu vào bàn luận về thi hành, hủy phán quyết trọng tài. Em xin đi vào vấn đề
“Phân tích và bình luận quy định pháp luật Việt Nam về thi hành và hủy phán
quyết trọng tài » làm bài tập học kỳ. Rất mong ý kiến đánh giá của thầy cô để
bài làm em được hoàn thiện hơn, em xin chân thành cảm ơn.

1

NỘI DUNG
I.

Khái niệm và bản chất trọng tài thương mại và nguyên tắc thi
hành, hủy phán quyết trọng tài
Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong

hoạt động thương mại, được các bên thỏa thuận và được tiến hành theo trình tự,
thủ tục tố tụng theo quy định của Luật trọng tài Thương Mại. Với tư cách là cơ
quan tài phán tư thì điều quan trọng cần xem xét là trọng tài có hoạt động vì mục
đích lợi nhuận hay không. Trả lời câu hỏi này cần quay trở lại với bản chất của
trọng tài. Trọng tài được lập ra nhằm mục đích giải quyết tranh chấp phát sinh
trong hoạt động thương mại và có thể giải quyết cả các tranh chấp dân sự khác.
Tổ chức trọng tài hoạt động xét xử mang tính chất chuyên nghiệp nên sự tồn tại
của nó hoàn toàn phụ thuộc vào doanh thu từ hoạt động xét xử (phí trọng tài).
Nói cách khác, trọng tài là một tổ chức kinh tế được lập ra để kinh doanh dịch vụ
xét xử. Với quan điểm này thì rõ ràng trọng tài hoạt động vì mục đích lợi nhuận,
tức là đổi lại việc thu phí từ khách hàng – là các bên tranh chấp, trọng tài cung
cấp dịch vụ xét xử và bảo đảm cho chất lượng của dịch vụ ấy tốt nhất thông qua
việc bảo đảm tính khách quan, công bằng, vô tư với chi phí thấp, thủ tục đơn
giản và độ bảo mật cao khi tiến hành xét xử. Vì vậy, có thể coi tổ chức trọng tài
chính là một chủ thể kinh doanh tồn tại dưới dạng doanh nghiệp cung ứng dịch
vụ xét xử. Nhận diện đúng yếu tố này sẽ giúp cho việc quản lý nhà nước đối với
trọng tài trở nên phù hợp và hiệu quả hơn.
Phán quyết của Trọng tài có thể hiểu là quyết định cuối cùng giải quyết các
vấn đề được các bên thỏa thuận đệ trình lên Trọng tài, « thi hành » là việc làm
cho điều gì đó có hiệu lực( được thực hiện trên thực tế) điều đã được chính thức
quyết định. Về mặt pháp lý và thực tiễn hoạt động của Trọng tài, phán quyế...
LỜI MỞ ĐẦU
Tình hình cạnh tranh cao nên các tranh chấp thương mại hay tranh chấp
kinh doanh trong thời đại kinh tế hiện nay đang rất phổ biến. Khi tranh chấp xảy
ra thì các phương thức giải quyết cơ bản bao gồm: thương lương, hòa giải, trọng
tài thương mại, tòa án. Trong đề tài này chúng em chỉ xin nghiên cứu về giải
quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức trọng tài thương mại, trong đó đi
sâu vào bàn luận về thi hành, hủy phán quyết trọng tài. Em xin đi vào vấn đề
Phân tích bình luận quy định pháp luật Việt Nam về thi hành hủy phán
quyết trọng tài » làm bài tập học kỳ. Rất mong ý kiến đánh giá của thầy để
bài làm em được hoàn thiện hơn, em xin chân thành cảm ơn.
1
Học kì Thương Mại 2 "Phân tích và bình luận quy định pháp luật Việt Nam về thi hành và hủy phán quyết trọng tài " - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Học kì Thương Mại 2 "Phân tích và bình luận quy định pháp luật Việt Nam về thi hành và hủy phán quyết trọng tài " - Người đăng: nhungpisces232
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Học kì Thương Mại 2 "Phân tích và bình luận quy định pháp luật Việt Nam về thi hành và hủy phán quyết trọng tài " 9 10 622