Ktl-icon-tai-lieu

HỌC THUYẾT CỦA MÁC VỀ TIỀN TỆ VÀ LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM

Được đăng lên bởi malia9693
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1382 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giới thiệu
Thu nhập là một yếu tố quan trọng đối với ngành lao động. Một trong
những thành phần chủ yếu của thu nhập là tiền lương. Có thể nói tiền lương
là điều kiện đầu tiên ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn công việc, lựa chọn
cơ quan, nơi làm việc của người lao động cũng như sự hăng say nhiệt tình,
khả năng sáng tạo của người lao động .
Đảng và nhà nước đã luôn có sự thay đổi các chính sách phù hợp
nhằm ngày càng cải thiện mức lương cũng như các thu nhập khác cho người
lao động. Chính các doanh nghiệp, các cơ quan, những nhà quản trị cũng coi
thu nhập của người lao động là một chiến lược cần bàn tới.
Chính vì vậy, tiền lương là một yếu tố thiết yếu của mỗi con người
nên e chọn đề “ Lý luận của Mác về tiền lương, liên hệ với Việt Nam”
Đề án gồm 2 phần:
I.lý luận của Mác về tiề lương
II. Liên hệ lý luận tiền lương của Mác với tình hình thực hiện chính sách tiền
lương ở Việt Nam.

I. Lý luận của Mac về tiền lương:
1. Bản chất tiền lương dưới tư bản chủ nghĩa
Công nhân làm việc cho nhà tư bản một thời gian nào đó thì nhận
được số tiền trả công nhất định. Tiền trả công đó gọi là tiền lương. Số lượng
tiền lương nhiều hay ít được xác định theo thời gian lao động hoặc lượng sản
phẩm sản xuất ra. Hiện tượng đó làm cho người ta lầm tưởng rằng, tiền
lương là giá cả lao động.
Sự thật thì tiền lương không phải là giá trị hay giá cả của lao động. Vì
lao động không phải là hàng hoá và không thể là đối tượng mua bán. Sở dĩ
như vậy là vì:
+Thứ nhất: nếu lao động là hàng hoá thì nó phải có trước, phải được vật
hoá trong một hình thức cụ thể nào đó. Tiền để cho lao động có thể “vật
hoá” được là phải có tư liệu sản xuất. Nhưng nếu người lao động có tư liệu
sản xuất thì họ sẽ bán hàng hoá do mình sản xuất, chứ không bán “lao
động”. Người công nhân không thể bán cái mình không có.
+Thứ hai: việc thừa nhận lao động là hàng hoá dẫn tới một trong hai
mâu thuẫn về lý luấn sau đây: Nếu lao động là hàng hoá và được trao đổi
ngang giá, thì nhà tư bản không thu được giá trị thặng dư- điều này phủ nhận
sự tồn tại thực tế của quy luật giá trị thặng dư trong chủ nghĩa tư bản. Còn
nếu hàng hoá được trao đổi không ngang giá để có giá trị thặng dư cho nhà
tư bản, thì sẽ phủ nhận quy luật giá trị.
+Thứ ba: nếu lao động là hang hoá thì hàng hoá đó cũng phải có giá trị.
Nhưng thước đo nội tại của giá trị là lao động. Như vậy, giá trị của lao động
đo bằng lao động. Đó là một điều luẩn quẩn vô nghĩa.
Vì thế, lao động không phải là hàng hoá, cái mà công nhân bán và nhà
tư bản mua không phải l...
Giới thiệu
Thu nhập là một yếu tố quan trọng đối với ngành lao động. Một trong
những thành phần chủ yếu của thu nhập là tiền lương. Có thể nói tiền lương
là điều kiện đầu tiên ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn công việc, lựa chọn
cơ quan, nơi làm việc của người lao động cũng như sự hăng say nhiệt tình,
khả năng sáng tạo của người lao động .
Đảng và nhà nước đã luôn có sự thay đổi các chính sách phù hợp
nhằm ngày càng cải thiện mức lương cũng như các thu nhập khác cho người
lao động. Chính các doanh nghiệp, các cơ quan, những nhà quản trị cũng coi
thu nhập của người lao động là một chiến lược cần bàn tới.
Chính vì vậy, tiền lương là một yếu tố thiết yếu của mỗi con người
nên e chọn đề “ Lý luận của Mác về tiền lương, liên hệ với Việt Nam”
Đề án gồm 2 phần:
I.lý luận của Mác về tiề lương
II. Liên hệ lý luận tiền lương của Mác với tình hình thực hiện chính sách tiền
lương ở Việt Nam.
HỌC THUYẾT CỦA MÁC VỀ TIỀN TỆ VÀ LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỌC THUYẾT CỦA MÁC VỀ TIỀN TỆ VÀ LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM - Người đăng: malia9693
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
HỌC THUYẾT CỦA MÁC VỀ TIỀN TỆ VÀ LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM 9 10 491