Ktl-icon-tai-lieu

HỘI THI TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 1 NHIỆM KỲ 2015 – 2020

Được đăng lên bởi Hồng Nương
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẢNG BỘ QUẬN 1

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG CẦU ÔNG LÃNH

HỘI THI TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ
QUẬN 1 NHIỆM KỲ 2015 – 2020
Họ tên: LÊ THỊ HỒNG NƯƠNG
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị: Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học

BÀI CẢM NHẬN
Chủ đề 1: Hiến kế giải pháp thực hiện mục tiêu xây dựng quận 1 “An toàn – Văn minh –
Hiện đại – Nghĩa tình”

Là quận trung tâm kinh tế, một địa bàn chiến lược trọng yếu, Quận 1 đã nỗ lực vượt qua mọi
khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt được nhiều thành quả rất quan trọng. Với nhiều giải pháp
sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh
doanh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh tế của quận phát triển nhanh, đúng định hướng. Công
tác quy hoạch, quản lý đô thị chuyển biến tích cực, chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh,
hiện đại, lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục được nâng lên. Thực
hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá với nhiều giải pháp đa dạng, hiệu quả. Giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trước những diễn biến phức tạp, từng
bước làm chuyển biến, tạo nên diện mạo khá rõ của quá trình xây dựng Quận 1 “An toàn, sạch
đẹp, văn minh lịch sự và phát triển bền vững”.

Bên cạnh đó, mặc dù kinh tế phát triển nhưng chưa đúng tiềm năng, thế mạnh và cơ sở hạ tầng
của quận; tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm ảnh hưởng đến việc
chỉnh trang đô thị; công tác quản lý trật tự đô thị đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường chưa
đạt yêu cầu. Kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, chất lượng sống ở một số khu vực dân

cư còn thấp. Tình hình an ninh, trật tự, tội phạm còn tiềm ẩn yếu tố bất ổn. Hiệu quả quản lý
nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, công tác nắm diễn biến tư tưởng của đảng viên và
Nhân dân chưa thật kịp thời. Đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ
chức chính trị - xã hội ở cơ sở có chuyển biến nhưng còn chậm.
Để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng quận 1 “An toàn – Văn minh – Hiện đại – Nghĩa tình”, một
số giải pháp sau cần được thực hiện:
Thứ nhất, huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, phát triển ngành dịch
vụ; phát triển nhanh các ngành công nghiệp hỗ trợ; chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp,
thường xuyên đối thoại trực tiếp, kịp thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thiết thực hỗ trợ
doanh nghiệp, nhất là chính sách thuế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất phù hợp, phát
triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm; bổ sung chính...
ĐẢNG BỘ QUẬN 1 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG CẦU ÔNG LÃNH
HỘI THI TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ
QUẬN 1 NHIỆM KỲ 2015 – 2020
Họ tên: LÊ THỊ HỒNG NƯƠNG
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị: Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học
BÀI CẢM NHẬN
Chủ đề 1: Hiến kế giải pháp thực hiện mục tiêu xây dựng quận 1 “An toàn Văn minh
Hiện đại – Nghĩa tình”

quận trung tâm kinh tế, một địa bàn chiến lược trọng yếu, Quận 1 đã nỗ lực vượt qua mọi
khó khăn, thử thách, phấn đấu đạt được nhiều thành quả rất quan trọng. Với nhiều giải pháp
sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh
doanh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh tế của quận phát triển nhanh, đúng định hướng. Công
tác quy hoạch, quản đô thị chuyển biến tích cực, chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh,
hiện đại, lĩnh vực văn hóa, hội nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục được nâng lên. Thực
hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá với nhiều giải pháp đa dạng, hiệu quả. Giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn hội trên địa bàn trước những diễn biến phức tạp, từng
bước làm chuyển biến, tạo nên diện mạo khá của qtrình xây dựng Quận 1 “An toàn, sạch
đẹp, văn minh lịch sự và phát triển bền vững”.
Bên cạnh đó, mặc kinh tế phát triển nhưng chưa đúng tiềm năng, thế mạnh sở hạ tầng
của quận; tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm ảnh hưởng đến việc
chỉnh trang đô thị; công tác quản trật tự đô thị đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường chưa
đạt yêu cầu. Kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, chất lượng sốngmột số khu vực dân
HỘI THI TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 1 NHIỆM KỲ 2015 – 2020 - Trang 2
HỘI THI TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 1 NHIỆM KỲ 2015 – 2020 - Người đăng: Hồng Nương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
HỘI THI TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN 1 NHIỆM KỲ 2015 – 2020 9 10 268