Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn sử dụng SPSS

Được đăng lên bởi lonely2912
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 5332 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HƯ NG D N S

HSPH

D NG SPSS

Mục Lục
1

2
3

4

5

6

7

8

B I 1 – Tổng quan......................................................................................................................................1
1.1
Các cửa sổ trong SPSS ........................................................................................................................1
1.2
Thanh menu {Menu}..........................................................................................................................2
1.3
Thanh công cụ {Toolbars}..................................................................................................................2
1.4
Thanh tình trạng {Status Bar}.............................................................................................................3
1.5
Hộp thoại {Dialogue box} ..................................................................................................................3
1.5.1
Tên biến v nh n biến trong các danh sách của hộp thoại............................................................4
1.5.2
Các nút trong hộp thoại .................................................................................................................5
1.5.3
Hộp thoại phụ ................................................................................................................................5
1.5.4
Lựa chọn biến ................................................................................................................................6
B I 2: Mở Các tệp tin dữ liệu ....................................................................................................................9
2.1
Khởi động SPSS ..................................................................................................................................9
2.2
Mở một file.......................................................................................................................................10
B I 3: Cửa sổ Data Editor .......................................................................................................................13
3.1
Data View.........................................................................................................................................13
3.2
Variable View...................................................................................................................................14
3.2.1
Tên biến ............................................................................
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hướng dẫn sử dụng SPSS - Người đăng: lonely2912
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Hướng dẫn sử dụng SPSS 9 10 606