Ktl-icon-tai-lieu

Khóa luận vấn đề chống tham nhũng ở Trung Quốc thời Minh (1368 - 1644)

Được đăng lên bởi Phan Hoan
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 2043 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ
KHOA LỊCH SỬ
---*****---

NGUYỄN ĐÌNH HUỲNH LƯƠNG

VAÁN ÑEÀ CHOÁNG THAM NHUÕNG ÔÛ TRUNG QUOÁC
DÖÔÙI THÔØI MINH (1368 - 1644)

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Cán bộ hướng dẫn khoa học:
ThS. NGUYỄN THỊ TY

Huế, năm 2013

Lời Cảm Ơn
Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này tôi xin chân
thành cảm ơn quý thầy cô giáo trong khoa lịch sử, cũng
như quý thầy cô giáo trong trường Đại học Sư phạm Huế
đã tận tình dạy dỗ trong suốt 4 năm qua, những người đã
tạo nền tảng quý báu để tôi thực hiện khóa luận. Đặc
biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn đến cô giáo, Thạc sĩ Nguyễn
Thị Ty, là người đã hết lòng hướng dẫn tôi hoàn thành
khóa luận này.
Tôi xin cảm ơn các thầy cô trong thư viện trường Đại
học Sư phạm Huế, Trung tâm học liệu Huế, thư viện
trường Đại học khoa học, thư viện tổng hợp tỉnh Thừa
Thiên Huế đã giúp đỡ, tạo kiện cho tôi trong công tác tìm
kiếm, sưu tầm tư liệu.
Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và
người thân của tôi, những người đã luôn động viên tôi
trong quá trình học tập và thực hiện khóa luận.
Mặc dù đã cố gắng để hoàn thành tốt khóa luận này,
nhưng trong quá trình thực hiện chắc chắn sẽ không
tránh khỏi những sai sót, kính mong nhận được sự góp ý
của quý thầy cô để khóa luận được hoàn chỉnh hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn.
Huế, tháng 5 năm 2013
Sinh viên
Nguyễn Đình Huỳnh
Lương

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU..................................................................................................................3
1. Lý do chọn đề tài...................................................................................................3
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề....................................................................................4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu........................................................................5
4. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.......................................................................6
5. Nguồn tư liệu và phương pháp nghiên cứu..........................................................6
6. Đóng góp của khóa luận.......................................................................................7
7. Bố cục của khóa luận............................................................................................7
NỘI DUNG...............................................................................................................8
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ VƯƠNG TRIỀU MINH.....................................8
1.1. Chu Nguyên Chương và sự thiết lập vương triều Mi...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ
KHOA LỊCH SỬ
---*****---
NGUYỄN ĐÌNH HUỲNH LƯƠNG
VAÁN ÑEÀ CHOÁNG THAM NHUÕNG ÔÛ TRUNG QUOÁC
DÖÔÙI THÔØI MINH (1368 - 1644)
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Cán bộ hướng dẫn khoa học:
ThS. NGUYỄN THỊ TY
Huế, năm 2013
Khóa luận vấn đề chống tham nhũng ở Trung Quốc thời Minh (1368 - 1644) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khóa luận vấn đề chống tham nhũng ở Trung Quốc thời Minh (1368 - 1644) - Người đăng: Phan Hoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Khóa luận vấn đề chống tham nhũng ở Trung Quốc thời Minh (1368 - 1644) 9 10 980