Ktl-icon-tai-lieu

Khúc trang sử hào khí quê hương

Được đăng lên bởi thangcongkbs-gmail-com
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề: Lịch Sử Địa Phương

Trường Đại Học Sư Phạm Hồ Chí Minh
Khoa Lịch Sử
---  ---

Chuyên đề:

Lịch sử địa phương
Đề tài chuyên
đề:

KHÚC TRANG SỬ
HÀO KHÍ TÂY SƠN
Giảng viên hướng dẫn: TS.Ngô Sĩ Tráng
Sinh viên thực hành: Lương Thắng Công
(Sử4B- k36.602.010)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20-12-2013
SVTH: Lương Thắng Công

Trang 1

Chuyên đề: Lịch Sử Địa Phương

Mục Lục

MỞ ĐẦU
Bài giảng lịch sử địa phương hôm nay sẽ cho các em hình dung được biểu tượng
khởi nghĩa Tây Sơn, hình tượng rõ nét chân dung khí phách của nhà thiên tài quân
sự lúc bấy giờ là Nguyễn Huệ. Qua những kiến thức thông sử đó, giúp cho các em
yêu quê hương Đất võ địa linh nhân kiệt Bình Định và yêu đất nước Việt Nam hơn.
Cùng song song với đó là tinh thần trach nhiệm của các em về xây dựng và phát
triển miền đất quê hương thêm giàu đẹp để đền đáp công ơn cha ông đi trước và tiếp
nối truyền thống các thế hệ dòng máu rồng tiên hào hùng.

Dân tộc Việt Nam trải qua hơn 1000 năm dưới chế độ phong kiến thì trong khoảng
thời gian do cũng có tới hàng nghìn phong trào khởi nghĩa của nông dân chống
chính quyền phong kiến. Sự bùng nổ của phong trào nông dân xuất phát từ điều kiện
kinh tế - xã hội khủng hoảng dưới các triều đại phong kiến. Họ vùng lên để tự giải
phóng, để giành lấy ruộng đất và xác lập một vương triều phong kiến tiến bộ hơn.

SVTH: Lương Thắng Công

Trang 2

Chuyên đề: Lịch Sử Địa Phương
Vào thế kỷ XVIII, trong bối cảnh đất nước loạn lạc, các thế lực phong kiến đánh
nhau để giành địa vị, đất nước bị chia năm xẻ bảy, cuộc sống nhân dân khốn cùng.
Chính lúc đấy, các cuộc khởi nghĩa nông dân lại bùng nổ, rầm rộ và mạn hơn bao
giờ hết.
Chính trong hoàn cảnh do đã xuất hiện phong trào nông dân Tây Sơn. Phong trào
nông dân Tây Sơn có một ý nghĩa và vai trò lịch sử vô cùng to lớn trong lịch sử dân
tộc. Đã vươn lên làm cả hai nhiệm vụ dân tộc và giai cấp. Hoàn thành cả hai nhiệm
vụ do một cách xuất sắc.
Mặt dù phong trào Tây Sơn đã không thể đi đến tháng lợi cuối cùng nhưng những
thành quả của Tây Sơn để lại cho vương triều Nguyễn sau này cũng như cả dân tộc
ta là vô cùng quý báu. Nó định dạng được hình hài đất nước từ Lạng Sơn đến mũi
Cà Mau, một Việt Nam hoàn thiện hình chữ S.

CHƯƠNG I:TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CỦA
ĐÀNG TRONG VIỆT NAM VÀO THẾ KỶ XVIII.

1.1. Sự thối nát của chính quyền phong
kiến họ Nguyễn.
Thế kỷ XVI – XVIII là giai đoạn diễn ra nhiều biến đổi trong đời sống chính trị,
kinh tế - xã hội trong lịch sử dân tộc. Sự tha hóa của bộ mày nhà nước đã làm cho
tình hình...
Chuyên đề: Lịch Sử Địa Phương
Trường Đại Học Sư Phạm Hồ Chí Minh
Khoa Lịch Sử
- - - - - -
Giảng viên hướng dẫn: TS.Ngô Sĩ Tráng
Sinh viên thực hành: Lương Thắng Công
(Sử4B- k36.602.010)
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20-12-2013
SVTH: Lương Thắng Công Trang
Chuyên đề:
Lịch sử địa phương
Đề tài chuyên
đề:
KHÚC TRANG S
HÀO KHÍ TÂY SƠN
1
Khúc trang sử hào khí quê hương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khúc trang sử hào khí quê hương - Người đăng: thangcongkbs-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Khúc trang sử hào khí quê hương 9 10 377