Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế môi trường

Được đăng lên bởi ngocqh2
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 7106 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỜI SỰ HỘI THẢO, SỰ KIỆN
EmailPrint
Chủ Nhật, 04/04/2004 - 09:40

Phí nước thải công nghiệp: Lúng túng cách thu
Chính phủ ban hành Nghị định 67/NĐ-CP về thu phí nƣớc thải công nghiệp để
bảo vệ môi trƣờng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp
có hiệu lực từ ngày 1/1/2004. Chủ trƣơng này đã đƣợc dƣ luận đồng tình bởi tình
trạng ô nhiễm đến mức báo động. Nhƣng tại TP HCM, nơi có lƣợng nƣớc thải
công nghiệp rất lớn vẫn chƣa thực hiện chủ trƣơng này do lúng túng ở cách thu
phí.
Hiện nay trên địa bàn TP HCM có gần 30.000 cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ
công nghiệp. Hàng ngày lượng nước thải ra các hệ thống kênh rạch, sông ngòi
khoảng160.000m3, trong đó tổng lượng BOD (nhu cầu ôxy sinh học) 26.380kg/ngày
đêm. Nhiều khu vực như suối Cái, Trường Thọ ... có tầng nước mặt bị ô nhiễm nặng do
nước thải công nghiệp. Tầng nước ngầm ở Thủ Đức, quận 9 cũng đã bị biến chất . Bộ
Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã ban hành Thông tư liên tịch 125 để
hướng dẫn thi hành chủ trương cuả NĐ 67. Nhưng theo Thông tư, các đơn vị có nước
thải công nghiệp phải tự kê khai tổng lượng nước thải hàng tháng và các chỉ số ô
nhiễm có trong nước thải nộp cho Sở Tài nguyên Môi trường, sau đó Sở này sẽ thẩm
định tờ khai phí bảo vệ môi trường và ra thông báo số phí phải nộp. Theo Sở Tài
nguyên Môi trường TP HCM, Thông tư hướng dẫn rất chi tiết, cụ thể nhưng ban hành
muộn nên không thể áp dụng ngay tại TP HCM trong thời gian sớm nhất. Cái khó khăn
lớn nhất hiện nay là cách thu, cách thẩm định các chỉ số gây ô nhiễm để định mức phí
thích hợp. Bởi lẽ trên địa bàn TP HCM có gần 30.000 đơn vị sản xuất công nghiệp, chủ
yếu là DN nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất tư nhân với trình độ công nghệ lạc hậu. Ông Đào
Anh Kiệt-Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM cho biết: “Theo quy định,
cơ quan quản lý nhà nước phải tiến hành lấy mẫu phân tích thẩm định để có cơ sở thu
phí, điều này đồng nghĩa với việc vác thiết bị đi hết chừng ấy đơn vị để đo đạc”. Một
cuộc họp các ban ngành liên quan đã thống nhất mức phí sẽ căn cứ vào tờ khai tổng
lượng nước thải, chất thải gây ô nhiễm của DN và đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm trước
pháp luật về tờ khai của mình. Tuy nhiên, một chuyên viên Sở KHCN cho rằng: “Nếu
tính theo cách này vô tình đánh đồng giữa đơn vị có lượng nước thải lớn và đơn vị có
lượng nước thải ít vì ai đánh giá được mức độ chính xác của tờ khai”. Để giải thích cho
thắc mắc này, Sở Tài nguyên Môi trường cho biết sẽ tiến hành kiểm tra nếu tờ khai của
DN sai lệch 30% s...
THỜI SỰ HỘI THẢO, SỰ KIỆN
EmailPrint
Chủ Nhật, 04/04/2004 - 09:40
Phí nước thải công nghiệp: Lúng túng cách thu
Chính phủ ban hành Nghị định 67/NĐ-CP về thu phí nƣớc thải công nghiệp để
bảo vệ môi trƣờng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp
có hiệu lực từ ngày 1/1/2004. Chủ trƣơng này đã đƣợc dƣ luận đồng tình bởi tình
trạng ô nhiễm đến mức báo động. Nhƣng tại TP HCM, nơi có lƣợng nƣớc thải
công nghiệp rất lớn vẫn chƣa thực hiện chủ trƣơng này do lúng túng ở cách thu
phí.
Hiện nay trên địa bàn TP HCM có gần 30.000 cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ
công nghiệp. Hàng ngày lượng nước thải ra các hệ thống kênh rạch, sông ngòi
khoảng160.000m3, trong đó tổng lượng BOD (nhu cầu ôxy sinh học) 26.380kg/ngày
đêm. Nhiều khu vực như suối Cái, Trường Thọ ... có tầng nước mặt bị ô nhiễm nặng do
nước thải công nghiệp. Tầng nước ngầm ở Thủ Đức, quận 9 cũng đã bị biến chất . Bộ
Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã ban hành Thông tư liên tịch 125 để
hướng dẫn thi hành chủ trương cuả NĐ 67. Nhưng theo Thông tư, các đơn vị có nước
thải công nghiệp phải tự kê khai tổng lượng nước thải hàng tháng và các chỉ số ô
nhiễm có trong nước thải nộp cho Sở Tài nguyên Môi trường, sau đó Sở này sẽ thẩm
định tờ khai phí bảo vệ môi trường và ra thông báo số phí phải nộp. Theo Sở Tài
nguyên Môi trường TP HCM, Thông tư hướng dẫn rất chi tiết, cụ thể nhưng ban hành
muộn nên không thể áp dụng ngay tại TP HCM trong thời gian sớm nhất. Cái khó khăn
lớn nhất hiện nay là cách thu, cách thẩm định các chỉ số gây ô nhiễm để định mức phí
thích hợp. Bởi lẽ trên địa bàn TP HCM có gần 30.000 đơn vị sản xuất công nghiệp, ch
yếu là DN nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất tư nhân với trình độ công nghệ lạc hậu. Ông Đào
Anh Kiệt-Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM cho biết: “Theo quy định,
cơ quan quản lý nhà nước phải tiến hành lấy mẫu phân tích thẩm định để có cơ sở thu
phí, điều này đồng nghĩa với việc vác thiết bị đi hết chừng ấy đơn vị để đo đạc”. Một
cuộc họp các ban ngành liên quan đã thống nhất mức phí sẽ căn cứ vào tờ khai tổng
lượng nước thải, chất thải gây ô nhiễm của DN và đơn vị này sẽ chịu trách nhiệm trước
pháp luật về tờ khai của mình. Tuy nhiên, một chuyên viên Sở KHCN cho rằng: “Nếu
tính theo cách này vô tình đánh đồng giữa đơn vị có lượng nước thải lớn và đơn vị có
lượng nước thải ít vì ai đánh giá được mức độ chính xác của tờ khai”. Để giải thích cho
thắc mắc này, Sở Tài nguyên Môi trường cho biết sẽ tiến hành kiểm tra nếu tờ khai của
DN sai lệch 30% so với thực tế. Cũng theo Sở này, từ tháng 7/2004 Sở sẽ bắt đầu
thẩm định tờ khai DN, thông báo mức phí, lấy mẫu phân tích, xác minh và tiến hành thu
phí cùng thời gian trên.
Phí bảo vệ môi trƣờng đối với nƣớc thải công nghiệp của Việt Nam và
Philippines
Thứ năm, 04 Tháng 2 2010 12:20
kinh tế môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế môi trường - Người đăng: ngocqh2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
kinh tế môi trường 9 10 595