Ktl-icon-tai-lieu

Lịch sử địa phương

Được đăng lên bởi lmh_kt08
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3104 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
PHÚ THỌ

Lớp: 8/10

Tổ: 4

Bộ môn: Lịch sử

Thực hiện: hs.Lý Tuyết Đình
Niên khóa: 2012 – 2013

Lý Tuyết Đình – Lớp 8/10 2013

M ục L ục
Cuộc Đời Của Các Vị Vua Triều Nguyễn.................. 2
A/ Vua Thành Thái (1889 - 1907)........................ 3
B/ Vua Khải Định (1916 –1925) .......................... 5
C/ Vua Bảo Đại (1925 -1945) .............................. 7
Lịch sử hình thành các công trình kiến trúc ở Sài Gòn
được xây dựng trong thời Pháp thuộc .......................... 9
1/ Dinh Độc Lập ................................................ 10
2/ Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong ........ 13
3/ Nhà thờ Đức Bà ............................................ 15
4/ Nhà hát Thành Phố ....................................... 17
5/ Bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh . 19

1

Lý Tuyết Đình – Lớp 8/10 2013

Cuộc Đời Của

2

Lý Tuyết Đình – Lớp 8/10 2013
A/ Vua Thành Thái (1889 - 1907)

Chân dung Đức Thành Thái
Vua Thành Thái (14/3/1879 – 24/3/1954) là vị Hoàng đế thứ 10 của nhà Nguyễn, tại vị từ
1889 đến 1907. Do chống Pháp nên ông, cùng với các vua Hàm Nghi và Duy Tân, là 3 vị vua
yêu nước trong lịch sử Việt Nam thời Pháp thuộc bị đi đày tại ngoại quốc.
Vua Thành Thái tên húy là Nguyễn Phúc Bửu Lân, ông là con thứ 7 của vua Dục Đức và
bà Từ Minh Hoàng hậu (Phan Thị Điểu). Năm ông bốn tuổi, vua cha Dục Đức bị phế và chết
trong tù. Đến nǎm được chín tuổi, vì ông ngoại là Phan Đình Bình (làm quan Thượng thư bộ
Hộ) bị vua Đồng Khánh bắt giam rồi bỏ cho chết. Bửu Lân lại phải cùng mẹ Từ Minh, lên kinh
đô, chịu sự quản thúc, sống trong cảnh thiếu thốn. 28/1/1889, vua Đồng Khánh lâm bệnh qua
đời. Khi đó con vua Đồng Khánh mới 3 tuổi nên không nối ngôi được, triều đình Huế xin ý
kiến của Tổng sứ Trung Bắc kỳ Pierre Paul Rheinart. Ở tòa khâm sứ lúc này có ông Diệp Văn
Cương đang làm thông ngôn. Diệp Vǎn Cương lấy bà cô ruột của Bửu Lân, và cũng có cảm
tình thương hại vua Dục Đức, nên cố tìm cách cho cháu mình lên ngôi. Cuối cùng, Bửu Lân
được chọn lên ngai vàng.
Ngày 2/2/1889, Bửu Lân lên ngôi lấy hiệu là Thành Thái. Khi đó Bửu Lân mới 10 tuổi.
Vua Thành Thái được đánh giá là người cầu tiến, yêu nước và chống Pháp. Khác với những vị
vua trước đây, ông học chữ Nho, học tiếng Pháp, làm quen với vǎn minh phương Tây và cũng
cho cả con cái của mình cùng theo học chữ Pháp. Không nói ra, nhưng rõ ràng ý định của ông
là học chữ Pháp để có thể giao tiếp với những người này với tinh thần chống Pháp. Là vị vua
gần gũi với dân chúng, ông thường xuy...
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ S
PHÚ THỌ
Lp: 8/10 T: 4
B môn: Lch s
Thc hin:
hs.Lý Tuyết Đình
Niên khóa: 2012 2013
Lịch sử địa phương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lịch sử địa phương - Người đăng: lmh_kt08
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Lịch sử địa phương 9 10 94