Ktl-icon-tai-lieu

Mác Chất và Lượng

Được đăng lên bởi leoandyqn123
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 708 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bây h mình xin bàn về việc vận dụng quy luật lượng đổi dẫn đến chất
đổi trong kinh doanh nói riêng. Các bạn vừa rồi cũng đã dk thông tin
chung về bản chất quy luật và ứng dụng rộng rãi của nó trong cuộc sống
bởi vì đó là triết học mà- là những j cơ bản và tổng wát nhất. vì thế trong
kinh doanh cũng k fải là ngoại lệ. thật ra sự hiện diện của quy luật này
đều có trong hấu hết mọi vấn đề kinh doanh mà chúng ta không hya biết
đó thôi bởi lẽ đây là 1 quy luật tất yếu, là 1trong 3 quy tắc cơ bản của
phép biện chứng suy vật .và bây h mình sẽ đi vào vấn đề chính :
Bản thân việc nhà nước đang wá độ lên CNXH, bỏ wa sự fát triển
của CNTB đã cho thấy sự cần thiết vô cùng của quy luật lượng chất này
trong quá trình hình thành kinh và phát triển của nền kinh tế thị trường
định hứơng XHCN ở VN. Các bạn có biết trong lịch sử phát triển của
nước ta, Đảng đã chủ trương chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền
kinh tế thị trường định hước CNXH. Có lẽ hấu hết ai trong chúng ta đều
có nghe wa cụm từ ‘KTBC’ fải k? và gần như tất cả đều biết ý nghĩa fải
k? nếu chưa thì mình xin nói lại 1chút về fạm trù kinh tế này.
Trong n ền KTBC hay còn gọi là kinh t ế ho ạch ho á nhà nước quyết
định loại và khối lượng hàng hóa nào sẽ được sản xuất, các xí nghiệp
thực thi việc sản xuất này, hàng hóa không được mua bán tự do trên thị
trường, không được phép vận chuyển tự do hàng hoá từ địa phương này
sang địa phương khác phân phối lương thực, thực phẩm theo đầu người.
Nền kinh tế không có cạnh tranh, công việc của các doanh nghiệp
được lên kế hoạch và nhận lương từ nhà nước, k có lợi nhuận.
Đây được coi như một giai đoạn thất bại và tù đọng nhất của
nền kinh tế Việt Nam trong thế kỷ 20.
Lượng thay đổi, tức là trình độ phát triển của kinh tế VN, quy mô
sản xuất, số lượng doanh nghiệp ngày càng giảm sút, và cứ thế trên đà
tụt hậu, cuối cùng lượng thay đổi đã vượt quá giới hạn độ, tức là sự cho
phép của đảng, nhà nước, sự thịnh vượng tối thiểu của nhân dân. Và
bước nhảy đã xảy ra, chất thay đổi, thực tế đã đòi hỏi sự ra đời của chất
mới, tức là một thể chế kinh tế mới khả quan, khách quan, phù hợp và

đặc biết là phải làm biến mất chất cũ là nền kinh tế bao cấp lạc hậu, tiêu
cực. đó là sự ra đời của nền kinh tế thị trường.
Đây là thành quả nổi bật khi chất mới xuất hiện, tức là kinh té thị trường
xuất hiện.
Kinh tế thị trường là nền kinh tế gắn liền với cơ chế thị trường, có
sự tương tác giữa các hoạt động kinh tế như hình thành giá cả, khối
lựơng và cơ cấu hàng hoá.
Sự tương tác này tạo điều kiện...
Bây h mình xin bàn về việc vận dụng quy luật lượng đổi dẫn đến chất
đổi trong kinh doanh nói riêng. Các bạn vừa rồi cũng đã dk thông tin
chung về bản chất quy luật và ứng dụng rộng rãi của nó trong cuộc sống
bởi vì đó là triết học mà- là những j cơ bản và tổng wát nhất. vì thế trong
kinh doanh cũng k fải là ngoại lệ. thật ra sự hiện diện của quy luật này
đều có trong hấu hết mọi vấn đề kinh doanh mà chúng ta không hya biết
đó thôi bởi lẽ đây là 1 quy luật tất yếu, là 1trong 3 quy tắc cơ bản của
phép biện chứng suy vật .và bây h mình sẽ đi vào vấn đề chính :
Bản thân việc nhà nước đang wá độ lên CNXH, bỏ wa sự fát triển
của CNTB đã cho thấy sự cần thiết vô cùng của quy luật lượng chất này
trong quá trình hình thành kinh và phát triển của nền kinh tế thị trường
định hứơng XHCN ở VN. Các bạn có biết trong lịch sử phát triển của
nước ta, Đảng đã chủ trương chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền
kinh tế thị trường định hước CNXH. Có lẽ hấu hết ai trong chúng ta đều
có nghe wa cụm từ ‘KTBC’ fải k? và gần như tất cả đều biết ý nghĩa fải
k? nếu chưa thì mình xin nói lại 1chút về fạm trù kinh tế này.
Trong n ền KTBC hay còn gọi là kinh t ế ho ch ho á nhà nước quyết
định loại và khối lượng hàng hóa nào sẽ được sản xuất, các xí nghiệp
thực thi việc sản xuất này, hàng hóa không được mua bán tự do trên thị
trường, không được phép vận chuyển tự do hàng hoá từ địa phương này
sang địa phương khác phân phối lương thực, thực phẩm theo đầu người.
Nền kinh tế không có cạnh tranh, công việc của các doanh nghiệp
được lên kế hoạch và nhận lương từ nhà nước, k có lợi nhuận.
Đây được coi như một giai đoạn thất bại và tù đọng nhất của
nền kinh tế Việt Nam trong thế kỷ 20.
Lượng thay đổi, tức là trình độ phát triển của kinh tế VN, quy mô
sản xuất, số lượng doanh nghiệp ngày càng giảm sút, và cứ thế trên đà
tụt hậu, cuối cùng lượng thay đổi đã vượt quá giới hạn độ, tức là sự cho
phép của đảng, nhà nước, sự thịnh vượng tối thiểu của nhân dân. Và
bước nhảy đã xảy ra, chất thay đổi, thực tế đã đòi hỏi sự ra đời của chất
mới, tức là một thể chế kinh tế mới khả quan, khách quan, phù hợp và
Mác Chất và Lượng - Trang 2
Mác Chất và Lượng - Người đăng: leoandyqn123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Mác Chất và Lượng 9 10 988