Ktl-icon-tai-lieu

MÔ TẢ DIỄN BIẾN CÁC VẮN DỀ MÔI TRƯỜNG

Được đăng lên bởi lethithuhoainam142
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 410 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.1. Mô tả diễn biến trong quá khứ của các vấn đề môi trường chính liên quan đến
dự án
1.1.1. Diễn biến tài nguyên nước
Các phân tích hiện trạng môi trường ở phần trên cho ta thấy chất lượng nước trên
hệ thống sông rạch, ao hồ tỉnh trong vùng không những biến đổi phức tạp theo không
gian mà còn có xu hướng tăng trên các nguồn nước sông. Nó chịu tác động của nhiều yếu
tố: khả năng xâm nhập mặn, khả năng tiếp nhận nước ngọt từ sông Tiền, sông Hậu, sự
phân bố cơ cấu sản xuất nông nghiệp – thủy sản, tác động điều tiết từ hệ thống công trình
thủy lợi, diễn biến quá trình mưa, chất thải có hại từ sản xuất nói chung…Nguyên nhân
chính gây ra sự gia tăng ô nhiễm môi trường nước là hậu quả tất yếu của sự phát triển
kinh tế - xã hội và không có các giải pháp bảo vệ môi trường một cách triệt để trong khi
các biến động của các hiện tượng tự nhiên này ngày càng diễn biến phức tạp.
1.1.1.1 Diễn biến xâm nhập mặn

Diễn biến xâm nhập mặn ở sông chính: Diễn biến mặn vùng cửa sông khá phức
tạp, phụ thuộc vào các yếu tố chính như: Lưu lượng thượng nguồn, sự biến đổi của thủy
triều, tình hình mưa, gió, và các yếu tố mang tính chất địa phương khác. Vì vậy, có khi
mặn ở cửa sông này lớn hơn độ mặn ở các cửa sông kia nhưng chiều dài xâm nhập mặ
chưa hẳn theo quy luật đó.
Độ mặn được đặc trưng đo tại các trạm: Vàm Kênh, Bình Đại, Tân Thủy, Bến
Trại. Xu thế biến đổi mặn ở vùng cửa sông có quan hệ khá chặt chẽ với xu thế biến đổi
của thủy triều. Tại cửa sông mặn cũng có chu kỳ hàng ngày, chu kỳ 15 ngày, chu kỳ hàng
tháng. Do ảnh hưởng bởi các yếu tố khí tượng, đặc biệt là gió hướng Đông (gió Chướng)
trong tháng II, III làm gia tăng mực nước đỉnh triều và bình quân từ 20÷40 cm dẫn tới độ
mặn cũng gia tăng theo. Tại cửa sông độ mặn lớn nhất (S max) thường xảy ra tháng II-III.
Tại Tân Thủy Smax = 34,0g/l; Vàm Kênh Smax = 26,5 g/l, Bến Trại Smax = 33,0 g/l.
Sau tháng V, VI phần nào bị ảnh hưởng bởi lưu lượng nước ngọt thượng nguồn và
mưa, độ mặn vùng ven cửa sông giảm nhiều., Tuy nhiên, nếu xét chi tiết từng năm thì có
sự thay đổi chút ít về khả năng xảy ra S max tại cửa sông vì nó còn có quan hệ chặt chẽ với
sự xuất hiện sớm hay muộn và tích lũy năng lượng của các đợt gió chướng.
Dọc theo sông chính: Nhìn chung, chiều dài xâm nhập mặn dọc các sông chính
tuy có tăng thêm trong các năm gần đây do việc lấy nước sông chính ở thượng nguồn gia
tăng. Nhưng các quy luật về chiều dài xâm nhập mặ lớn nhất thay đổi không nhiều. Chiều

dài xâm nhập mặn lớn nhất xảy ra vào tháng IV, tháng có tổng ...
1.1. Mô tả diễn biến trong quá khứ của các vấn đề môi trường chính liên quan đến
dự án
1.1.1. Diễn biến tài nguyên nước
Các phân tích hiện trạng môi trường phần trên cho ta thấy chất lượng nước trên
hệ thống sông rạch, ao hồ tỉnh trong vùng không những biến đổi phức tạp theo không
gian mà còn có xu hướng tăng trên các nguồn nước sông. Nó chịu tác động của nhiều yếu
tố: khả năng xâm nhập mặn, khả năng tiếp nhận nước ngọt từ sông Tiền, sông Hậu, sự
phân bố cơ cấu sản xuất nông nghiệp – thủy sản, tác động điều tiết từ hệ thống công trình
thủy lợi, diễn biến quá trình mưa, chất thải hại từ sản xuất nói chung…Nguyên nhân
chính gây ra sự gia tăng ô nhiễm môi trường nước hậu quả tất yếu của sự phát triển
kinh tế - hội không các giải pháp bảo vệ môi trường một cách triệt để trong khi
các biến động của các hiện tượng tự nhiên này ngày càng diễn biến phức tạp.
1.1.1.1 Diễn biến xâm nhập mặn
Diễn biến xâm nhập mặn sông chính: Diễn biến mặn vùng cửa sông khá phức
tạp, phụ thuộc vào các yếu tố chính như: Lưu lượng thượng nguồn, sự biến đổi của thủy
triều, tình hình mưa, gió, các yếu tố mang tính chất địa phương khác. vậy, khi
mặn cửa sông này lớn hơn độ mặn các cửa sông kia nhưng chiều dài xâm nhập mặ
chưa hẳn theo quy luật đó.
Độ mặn được đặc trưng đo tại các trạm: Vàm Kênh, Bình Đại, Tân Thủy, Bến
Trại. Xu thế biến đổi mặn vùng cửa sông quan h khá chặt chẽ với xu thế biến đổi
của thủy triều. Tại cửa sông mặn cũng có chu kỳ hàng ngày, chu kỳ 15 ngày, chu kỳ hàng
tháng. Do ảnh hưởng bởi các yếu tố khí tượng, đặc biệt gió hướng Đông (gió Chướng)
trong tháng II, III làm gia tăng mực nước đỉnh triều và bình quân từ 20÷40 cm dẫn tới độ
mặn cũng gia tăng theo. Tại cửa sông độ mặn lớn nhất (S
max
) thường xảy ra tháng II-III.
Tại Tân Thủy S
max
= 34,0g/l; Vàm Kênh S
max
= 26,5 g/l, Bến Trại S
max
= 33,0 g/l.
Sau tháng V, VI phần nào bị ảnh hưởng bởi lưu lượng nước ngọt thượng nguồn
mưa, độ mặn vùng ven cửa sông giảm nhiều., Tuy nhiên, nếu xét chi tiết từng năm thì
sự thay đổi chút ít về khả năng xảy ra S
max
tại cửa sông vì nó cònquan hệ chặt chẽ với
sự xuất hiện sớm hay muộn và tích lũy năng lượng của các đợt gió chướng.
Dọc theo sông chính: Nhìn chung, chiều dài xâm nhập mặn dọc các sông chính
tuy có tăng thêm trong các năm gần đây do việc lấy nước sông chính ở thượng nguồn gia
tăng. Nhưng các quy luật về chiều dài xâm nhập mặ lớn nhất thay đổi không nhiều. Chiều
MÔ TẢ DIỄN BIẾN CÁC VẮN DỀ MÔI TRƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MÔ TẢ DIỄN BIẾN CÁC VẮN DỀ MÔI TRƯỜNG - Người đăng: lethithuhoainam142
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
MÔ TẢ DIỄN BIẾN CÁC VẮN DỀ MÔI TRƯỜNG 9 10 575