Ktl-icon-tai-lieu

Một số câu hỏi ôn cuối kì môn lịch sử tư tưởng Việt Nam

Được đăng lên bởi dothithanhthao
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1756 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC
VIỆT NAM
Câu 1: Những điều kiện kinh tế - xã hội, những đặc
điểm văn hóa tín ngưỡng cơ bản của cộng đồng người
Việt thời kỳ văn hóa Đông Sơn. Khái quát phong cách
tư duy của người Việt thời ký văn hóa Đông Sơn.
Địa bàn cư trú từ biên giới Việt – Trung đến Quảng trị ngày
nay.
1.Điều kiện kinh tế xã hội:
Kinh tế:
- Nông nghiệp:
+ Sử dụng công cụ bằng đồng vào canh tác, nhà nông dùng
cày có lưỡi cày bằng kim loại, thay thế dần công cụ trước đây.
+ con người biết thuần dữơng trâu bò và sử dụng sức kéo vào
sản xuất.
+ Ngoài trồng lúa còn trồng các loại cây, củ, quả, trồng dâu
nuôi tằm, trồng bông lấy sợi.
+ Còn chăn nuôi gia súc, gia cầm, đóng thuyền, đánh cá, săn
bắt, hái lượm…
- Thủ công nghiệp cũng có sự phát triển về các ngành làm
gốm, đúc đồng, chế tác kim loại
Đặc điểm xã hội:
- Công xã nông thôn hình thành và phát triển:
+ Một số gđ quây quần trong một khu vực địa lý nhất định.

1

+ Quan hệ huyết thống, dòng họ huyết thống được duy trì,
chế độ phụ hệ được xác lập.
+ Các dòng họ vừa là đơn vị kinh tế vừa là đơn vị tế bào của
xã hội.
- Xã hội với 3 tầng lớp: quý tộc ( lạc hầu, lạc tướng), nông dân
tự do trong công xã và nô tỳ.
- Thời này có các bộ máy quản lý của cộng đồng còn tự do,
lỏng lẻo do chưa có nhà nước hoàn chỉnh.
- Quan hệ bình đẳng dân chủ còn sơ khai, duy trì bằng các
phép tắc cổ truyền.
2.Đặc điểm văn hóa, tín ngưỡng.
- Thờ trời, thờ núi và các lực lượng tự nhiên
- Đến xã hội Văn Lang có nhiều lễ hội: lễ hội cầu mưa, lễ hội
cùng và lễ hội làng sau vụ gặt lúa được mở vào đầu xuân.
- Trong lễ hội thường có hát với nam nữ, múa cờ đánh trống
đồng, hát trống… được phản ánh và khắc họa sinh động trên
văn hóa trống đồng Đông Sơn.
3. Tư duy của người Việt thời lì văn hóa Đông Sơn
- Tư duy về vũ trụ: Tồn tại 2 thế giới: trời ( thần) và hạ giới.
Hai thế giới này gần gũi, có quan hệ với nhau, giao cảm với
nhau.
- tư duy của người Việt thời Đông Sơn được thể hiện trên mặt
trống đồng: hình mặt trời ở giữa mặt trống, các hình người,
chim quanh mặt trời theo hướng ngược chiều kim đồng
hồ( trùng chiều trái đất quay xung quanh mặt trời).
- Quan niệm 1 ngày chia làm 5 giờ, 1 tuần có 5 ngày.

2

- Tư duy lưỡng hợp: biểu hiện bằng các biểu tượng đối lập: lửa
và nước, khô – ướt, mặt trời – mặt trăng, họa tiết trên trống
đồng sắp xếp theo cặp đối lập…. Đã có tư tưởng về triết lý âm
dương  Tư duy người Việt là tư duy động.
 Cư dân Đông Sơn đã nắm bắt được kỹ thuật luyện kim, đồ
đồng, thể hiện sự phát triển cao, tinh tế của v...
ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC
VIỆT NAM
Câu 1: Những điều kiện kinh tế - xã hội, những đặc
điểm văn hóa tín ngưỡng cơ bản của cộng đồng người
Việt thời kỳ văn hóa Đông Sơn. Khái quát phong cách
tư duy của người Việt thời ký văn hóa Đông Sơn.
Địa bàn cư trú từ biên giới Việt – Trung đến Quảng trị ngày
nay.
1.Điều kiện kinh tế xã hội:
Kinh tế:
- Nông nghiệp:
+ Sử dụng công cụ bằng đồng vào canh tác, nhà nông dùng
cày có lưỡi cày bằng kim loại, thay thế dần công cụ trước đây.
+ con người biết thuần dữơng trâu bò và sử dụng sức kéo vào
sản xuất.
+ Ngoài trồng lúa còn trồng các loại cây, củ, quả, trồng dâu
nuôi tằm, trồng bông lấy sợi.
+ Còn chăn nuôi gia súc, gia cầm, đóng thuyền, đánh cá, săn
bắt, hái lượm…
- Thủ công nghiệp cũng có sự phát triển về các ngành làm
gốm, đúc đồng, chế tác kim loại
Đặc điểm xã hội:
- Công xã nông thôn hình thành và phát triển:
+ Một số gđ quây quần trong một khu vực địa lý nhất định.
1
Một số câu hỏi ôn cuối kì môn lịch sử tư tưởng Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số câu hỏi ôn cuối kì môn lịch sử tư tưởng Việt Nam - Người đăng: dothithanhthao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Một số câu hỏi ôn cuối kì môn lịch sử tư tưởng Việt Nam 9 10 40