Ktl-icon-tai-lieu

NẠN ĐÓI NĂM 1945

Được đăng lên bởi Thu Thảo
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 379 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ TÀI: NẠN ĐÓI NĂM 1945
A.Mở đầu
I. Lý do chọn đề tài
B.Nội dung
I. Tình hình nước ta giai đoạn 1945-1954
( Bao gồm tình hình chính trị-kinh tế-văn hóa-xã hội-ngoại giao……) chỉ nêu ngắn
gọn, khái quát
II. Nạn đói năm 1945
1.Từ góc nhìn thực tế
2.Từ góc nhìn thông qua các tác phẩm văn học ( văn,Thơ)
(Yêu cầu: Tìm hiểu các tác phẩm tiêu biểu đặc sắc,tóm tắt được nọi dung để mọi
người thấy được nạn đói lúc bấy giờ: 1 tác phẩm văn xuôi.1 tác phẩm thơ)
3.Nguyên nhân dẫn đến nạn đói 1945
III. Những cố gắng,nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong việc giải quyết nạn đói
1945(Đảng Nhà Nước đã làm gì và đạt được những gì)
C.Kết luận
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Nguyễn Thị Phượng ( phần A+phần C)
(Lưu Xuân Quân
Phan Thị Quỳnh
Nguyễn Văn Quang) 3 bạn cùng làm phần 1. II của phần B
(Nguyễn Thu Thảo
Vũ Thị Thảo
Nguyễn Thị Út Thơm) 3 bạn làm phần 2.II của phần B
(Công Thị Tố Quỳnh
Hoàng Đình Quý) 2 bạn làm phần 3.II của phần B
(Nguyễn Thị Tâm
Phạm Minh Thành) 2 bạn làm phần III
Tống Thị Hồng Thắm: bạn làm phần I của phần B

Trần Thị Quyên: tìm các hình ảnh, tài liệu liên quan đến đề tài để làm slide
nhé.
Lưu ý: Các phần của bài thảo luận nhóm mình t chia ra như thế. Bạn nào có ý kiến
gì: thêm hay bớt phần nào thì liên hệ với t theo SĐT: 0974621240
Mọi người nộp bài đầy đủ cho t vào Thứ 3 tuần sau ( ngày 17/02/2015). Nộp muộn
thì trừ vào điểm thảo luận nhé. Làm xong trước tết để ăn tết cho ngon nha.
Chúc cả nhà ăn tết vui vẻ

...
ĐỀ TÀI: NẠN ĐÓI NĂM 1945
A.Mở đầu
I. Lý do chọn đề tài
B.Nội dung
I. Tình hình nước ta giai đoạn 1945-1954
( Bao gồm tình hình chính trị-kinh tế-văn hóa-xã hội-ngoại giao……) chỉ nêu ngắn
gọn, khái quát
II. Nạn đói năm 1945
1.Từ góc nhìn thực tế
2.Từ góc nhìn thông qua các tác phẩm văn học ( văn,Thơ)
(Yêu cầu: Tìm hiểu các tác phẩm tiêu biểu đặc sắc,tóm tắt được nọi dung để mọi
người thấy được nạn đói lúc bấy giờ: 1 tác phẩm văn xuôi.1 tác phẩm thơ)
3.Nguyên nhân dẫn đến nạn đói 1945
III. Những cố gắng,nỗ lực của Đảng và Nhà nước trong việc giải quyết nạn đói
1945(Đảng Nhà Nước đã làm gì và đạt được những gì)
C.Kết luận
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Nguyễn Thị Phượng ( phần A+phần C)
(Lưu Xuân Quân
Phan Thị Quỳnh
Nguyễn Văn Quang) 3 bạn cùng làm phần 1. II của phần B
(Nguyễn Thu Thảo
Vũ Thị Thảo
Nguyễn Thị Út Thơm) 3 bạn làm phần 2.II của phần B
(Công Thị Tố Quỳnh
Hoàng Đình Quý) 2 bạn làm phần 3.II của phần B
(Nguyễn Thị Tâm
Phạm Minh Thành) 2 bạn làm phần III
Tống Thị Hồng Thắm: bạn làm phần I của phần B
NẠN ĐÓI NĂM 1945 - Trang 2
NẠN ĐÓI NĂM 1945 - Người đăng: Thu Thảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
NẠN ĐÓI NĂM 1945 9 10 20