Ktl-icon-tai-lieu

Nghệ thuật xem tướng

Được đăng lên bởi kts-le_nho
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 3439 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Nghệ Thuật Xem Tướng
NGHỆ THUẬT XEM TƯỚNG  
 
1.   Nghệ thuật xem tướng tổng quát  
  Tự tin vào bản thân,có ý chí thì có thể tránh được những gì xấu có thể xảy ra, phát huy những điều tốt đẹp 
sẵn có. Tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đợi ta ở phía trước.Bằng vốn tri thức khoa học, hiểu biết của bản 
thân chúng ta làm việc sao cho lòng cảm thấy thanh thản, lạc quan làm được nhiều việc tốt, không mưu hại 
ai là điều rất tốt. Có câu: "Đức năng thắng số" Số mệnh là điều hoàn toàn có thể thay đổi: tùy thuộc vào đức 
của mỗi người, đức do ông bà cha mẹ truyền lại.  
 Nghệ thuật coi tướng được đúc kết từ kinh nghiệm hàng ngàn năm của Trung Quốc. Nó đã ăn sâu vào tiềm 
thức của mỗi người chúng ta.  
Ví dụ: Con người ai cũng thích người đẹp, không thích người xấu. Những người mặt mũi sáng sủa thì bao giờ 
cũng được trọng hơn những người mặt mày tối tăm. Hay những người cao lớn, dung mạo đẹp đẽ thì bất 
luận già trẻ lớn bé, giàu nghèo, sang hèn ai ai trông thấy cũng mến, cũng thích.  
Xét ở mặt đối lập, chưa hẳn xấu xí chưa hẳn đã là bất lợi. Như thầy bói Quỷ Cốc Tử thuộc loại quái tướng, 
mặt mũi cực kì xấu xí, lộ hầu, lộ răng nhưng tài năng thì đã trở thành bất tử, lưu truyền hàng ngàn năm nay.  
Tuy nhiên, những gì thuộc về tướng mạo, số mệnh, vận mệnh chỉ nên xem như tham khảo, góp một phần 
nhỏ vào việc biết mình, biết người vậy.  
Giống như tôn giáo, nghệ thuật nhân dạng đã ra đời từ hàng ngàn năm nay, có liên quan đến đời sống tinh 
thần của con người. Tướng thuật hoàn toàn không phải ra đời từ các nguyên nhân thần bí mà dựa trên cơ sở 
những sự tương quan nhất định, những kinh nghiệm được đúc kết qua hàng ngàn năm lịch sử Trung Quốc cổ 
đại.Tuy nhiên trải qua một thời gian lâu dài, xã hội phát triển càng nhanh. Các nhân tố không thể đóan định 
được xuất hiện ngày càng nhiều.  Ngành nhân dạng học ngày càng nhiều.  Ngành nhân dạng học ngày càng bị 
biến tướng để trục lợi . Đó là một điều rất đáng tiếc".  
 
Tướng Phú Quý, Giàu Sang:  
 Tướng này có người sinh ra đã có, có người do tu tâm dưỡng tính, làm nhiều việc thiện, do gặp vận may, hay 
do đức của cha mẹ truyền lại mà có:  
 + Khí trong, tiếng nói vang, trán cao, mắt sáng, mày thưa, tai dày, môi hồng, mũi thẳng, mặt vuông, lưng đầy 
đặn, thẳng.  
+ Da trơn, bụng to, răng trâu, đi nhu ngỗng, mày thanh tú, mắt nhãn ướt át.  
+ Ngồi vững như tảng đá, đi nhẹ như trên mây.  
+ Người nhỏ nhưng tiếng vang, mặt như mặt con rồng, trán vững như tường, mắt sáng như sao, mũi thẳng, 
da thịt tỏa hương như hoa  
+ Da ...
1
Ngh Thut Xem Tướng
NGHỆTHUTXEMTƯỚNG
1.Nghệthutxemtướngtngquát
Tựtinvàobnthân,cóýchíthìthểtránhđưcnhngxuthểxyra,pháthuynhngđiuttđẹp
sn
có.Tươnglaitươisángvnđangchờđợitaởphíatrước.Bngvntrithckhoahc,hiubiếtcabn
thânchúngtalàmvicsaocholòngcmthythanhthn,l
cquanlàmđượcnhiuvictt,khôngmưuhi
aiđiurttt.câu:"Đứcnăngthngs"Sốmnhđiuhoàntoànthểthayđổi:tùythucvàođức
c
amingười,đứcdoôngchamẹtruynli.
NghệthutcoitướngđượcđúckếttừkinhnghimhàngngànnămcaTrungQuc.đãănsâuvàotim
thccam
ingườichúngta.
d:Conngườiaicũngthíchngườiđẹp,khôngthíchngườixu.Nhngngườimtmũisángsathìbaogiờ
cũngđượctrnghơnnhngngườim
tmàytităm.Haynhngngườicaoln,dungmođẹpđẽthìbt
lungiàtrẻlnbé,giàunghèo,sangnaiaitrôngthycũngmến,cũngthích.
Xétởmtđốilp,ch
ưahnxuchưahnđãbtli.NhưthybóiQuỷCcTửthucloiquáitướng,
mtmũiccxuxí,lộhu,lộrăngnhưngtài
năngthìđãtrởthànhbtt,lưutruynhàngngànnămnay.
Tuynhiên,nhngthucvềtướngmo,sốmnh,vnmnhchỉnênxemnhưthamkho,gópmtphn
nh
ỏvàovicbiếtmình,biếtngườivy.
Gingnhưtôngiáo,nghệthutnhândngđãrađờitừhàngngànnămnay,liênquanđếnđờisngtinh
thncaconngười.Tướngthu
thoàntoànkhôngphirađờitừcnguyênnhânthndatrêncơsở
nhngsựtươngquannhtđịnh,nhngkinhnghimđượcđúckếtquahàngngànnămlchsửTrungQucc
ổ
đại.Tuynhiêntriquamtthigianlâudài,hipháttrincàngnhanh.Cácnhântốkhôngthểđóanđịnh
đượcxuthinngàycàngnhiu.Ngànhnhândnghcngàycàngnhiu.Ngànhnhând
nghcngàycàngbị
biếntướngđểtrcli.Đómtđiurtđángtiếc".
TướngPhúQuý,GiàuSang:
Tướngnàyngườisinhrađãcó,ngườidotutâmdưỡng
tính,làmnhiuvicthin,dogpvnmay,hay
dođứccachamẹtruynlicó:
+Khítrong,tiếngnóivang,tráncao,mtsáng,màythưa,taiy,môihng,mũith
ng,mtvuông,lưngđầy
đặn,thng.
+Datrơn,bngto,răngtrâu,đinhungng,màythanhtú,mtnhãnướtát.
+Ngivngnhưtngđá,đinhẹnhưtrênmây.
+Ngườinh
ỏnhưngtiếngvang,mtnhưmtconrng,tránvngnhưtường,mtsángnhưsao,mũithng,
dathttahươngnhưhoa
+Daóngmn,mtđennhánh,lưỡidài,tóc
maidài,hổtụrngbay,taydàiquági,lưỡngquynbngphng,
ngcchmđầyđặn,mtđẹpnhưngcđềutướngquý.
+Đầutotròn,mttokhôngthô,bngto
íts,taitonhưngvànhquách,mingtonhưngmôi
khôngmng,ngượclithìsẽgpkhó.
+Đầunhn,tránvuôngrng,màythưadài,thanhtú,mũithng,lư
ngthngđầy,nhntrungràng,
khíhòathun,thanhtrònvangxa,tiếnthoáil,làmvicđiuđộ,tincanhưngkhônglãng
phí...ttcảđềutướng.
MườicáiĐẹp
LàmNênTướngMngGiàuSangLà:
1‐Lôngtócmmminhưtơ,mtthanhthn,mingrnghìnhtrònđẹp
2‐Thânhìnhtangc,tachâu.
3‐Thângynhưngđầ
utròn.
4‐Taiđầyđặn,vànhtaiđứngthng.
Nghệ thuật xem tướng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghệ thuật xem tướng - Người đăng: kts-le_nho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Nghệ thuật xem tướng 9 10 674