Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu định tính Gia đình và hôn nhân người dân tộc Raglai

Được đăng lên bởi dinhquynhydsb
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 959 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Gia đình và hôn nhân của người Raglai – Nhìn từ góc độ luật tục
NGUYẾN THỊ THANH VÂN

Tóm tắt: Raglai là một tộc người thiểu số phân bố ở vùng miền núi các tỉnh Nam
Trung Bộ và là một trong năm tộc người ở Việt Nam theo thiết chế mẫu hệ. Xã hội Raglai
truyền thống rất coi trọng gia đình và hôn nhân, được thể hiện rất rõ qua luật tục còn
được duy trì đến ngày nay. Luật tục được cho là chuẩn mực đạo đức xã hội, nó quy định
mối quan hệ trong gia đình, dòng họ và trong đời sống vợ chồng cũng như các mối quan
hệ thường nhật khác. Những giá trị đạo đức trong luật tục vẫn được coi là chuẩn mực xã
hội, là một phương thức hữu hiệu bảo vệ gia đình và hôn nhân của người Raglai trong
giai đoạn hiện nay.
Dân tộc Raglai sinh sống lâu đời tại vùng ven biển cực Nam Trung Bộ, nơi
triền đông, từ phía bắc Khánh Hòa đến Bình Thuận, tập trung đông nhất ở vùng
núi hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. Dân tộc Raglai thuộc nhóm ngữ hệ
Malayo-Polynedi, có quan hệ nguồn gốc với người Chăm và cùng ngôn ngữ với
một số tộc người(1) hiện đang sinh sống trên một vài hòn đảo và ven biển cực
Nam Trung Bộ với tên gọi là “người Đàng Hạ”(2). Người Raglai và người Chăm
thường có câu: Chăm sa-ai Raglai adơi (Chăm là chị Raglai là em) hay Chap ai
Baglai adơi (Chăm là anh Raglai là em).
Người Raglai theo chế độ mẫu hệ, cho đến nay họ vẫn duy trì tuy đã có sự thay đổi
theo môi trường xã hội mới. Con gái cưới chồng về nhà mình với quan niệm “Chặt cây
rừng về làm nhà, bắt người ta về làm người nhà mình”. Chàng rể, người chồng trở thành
trụ cột trong gia đình nhà vợ nhưng quyền quyết định những công việc lớn lao vẫn thuộc
về người vợ và ông cậu bên vợ. Con gái sinh ra mang họ mẹ và luôn giữ mối quan hệ
huyết thống theo dòng họ mẹ suốt 7 đời. Quyền thừa kế tài sản chỉ thuộc về con gái, đặc
biệt là người con gái út.
Xã hội Raglai truyền thống được điều hành bằng luật tục. Đó là những sản phẩm
văn hóa dân gian được gìn giữ qua truyền miệng, phần lớn được thể hiện dưới dạng lời
nói vần, dễ đọc dễ nhớ. Đây là hình thức giáo dục dân gian nhằm điều chỉnh hành vi và
ngôn ngữ của con người cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức cộng đồng. Đó còn là
những công cụ bảo vệ những giá trị văn hóa tộc người và mối quan hệ giữa con người-tự
nhiên trong quá trình phát triển. Cho đến nay, luật tục đó vẫn còn những kiêng to cữ
lớn, những Cấm kỵ cho xứ sở, kiêng cữ cho đất trời.
Như nhiều dân tộc khác, người Raglai coi hôn nhân là mốc quan trọng đánh dấu sự
trưởng thành của mỗi con người. Hôn nhân không chỉ là hạnh phúc lứa đôi...
Gia đình và hôn nhân của người Raglai – Nhìn từ góc độ luật tục
NGUYẾN THỊ THANH VÂN
Tóm tắt: Raglai một tộc người thiểu số phân bố vùng miền núi các tỉnh Nam
Trung Bộ và là một trong năm tộc người ở Việt Nam theo thiết chế mẫu hệ. Xã hội Raglai
truyền thống rất coi trọng gia đình hôn nhân, được thể hiện rất qua luật tục còn
được duy trì đến ngày nay. Luật tục được cho chuẩn mực đạo đức xã hội, nó quy định
mối quan hệ trong gia đình, dòng họ và trong đời sống vợ chồng cũng như các mối quan
hệ thường nhật khác. Những giá trị đạo đức trong luật tục vẫn được coi là chuẩn mực xã
hội, một phương thức hữu hiệu bảo vệ gia đình hôn nhân của người Raglai trong
giai đoạn hiện nay.
Dân tộc Raglai sinh sống lâu đời tại vùng ven biển cực Nam Trung Bộ, nơi
triền đông, từ phía bắc Khánh Hòa đến Bình Thuận, tập trung đông nhất ở vùng
núi hai tỉnh Khánh Hòa Ninh Thuận. Dân tộc Raglai thuộc nhóm ng hệ
Malayo-Polynedi, quan hệ nguồn gốc với người Chăm cùng ngôn ngữ với
một số tộc người(1) hiện đang sinh sống trên một vài hòn đảo ven biển cực
Nam Trung Bộ với tên gọi
người Đàng Hạ
”(2). Người Raglai người Chăm
thường câu: Chăm sa-ai Raglai adơi (
Chăm chị Raglai em)
hay
Chap ai
Baglai adơi
(Chăm là anh Raglai là em).
Người Raglai theo chế độ mẫu hệ, cho đến nay họ vẫn duy trì tuy đã có sự thay đổi
theo môi trường hội mới. Con gái cưới chồng về nhà mình với quan niệm Chặt cây
rừng về làm nhà, bắt người ta về làm người nhà mình”. Chàng rể, người chồng trở thành
trụ cột trong gia đình nhà vợ nhưng quyền quyết định những công việc lớn lao vẫn thuộc
về người vông cậu bên vợ. Con gái sinh ra mang họ mẹ luôn giữ mối quan hệ
huyết thống theo dòng họ mẹ suốt 7 đời. Quyền thừa kế tài sản chỉ thuộc về con gái, đặc
biệt là người con gái út.
hội Raglai truyền thống được điều hành bằng luật tục. Đó những sản phẩm
văn hóa dân gian được gìn giữ qua truyền miệng, phần lớn được thể hiện dưới dạng lời
nói vần, dễ đọc dễ nhớ. Đây là hình thức giáo dục dân gian nhằm điều chỉnh hành vi
ngôn ngữ của con người cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức cộng đồng. Đó còn
những công cụ bảo vệ những giá trị văn hóa tộc người mối quan hệ giữa con người-tự
nhiên trong quá trình phát triển. Cho đến nay, luật tục đó vẫn còn những kiêng to cữ
lớn, những Cấm kỵ cho xứ sở, kiêng cữ cho đất trời.
Như nhiều dân tộc khác, người Raglai coi hôn nhân là mốc quan trọng đánh dấu sự
trưởng thành của mỗi con người. Hôn nhân không chỉ hạnh phúc lứa đôi mà còn là “
vợ chồng là ssống của giống nòi”. hội luôn lên án nghiêm khắc những hành
Nghiên cứu định tính Gia đình và hôn nhân người dân tộc Raglai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu định tính Gia đình và hôn nhân người dân tộc Raglai - Người đăng: dinhquynhydsb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nghiên cứu định tính Gia đình và hôn nhân người dân tộc Raglai 9 10 570