Ktl-icon-tai-lieu

NHỮNG LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ.docx

Được đăng lên bởi Cứ Là Mình
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 893 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NHỮNG LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ
 Một năm khởi đầu là mùa xuân.
Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ.
Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội
 Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta
được hoàn toàn độc lập, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng
được học hành.
 Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất
định không chịu làm nô lệ.
 ... Chúng ta phải kiên quyết tẩy sạch những khuyết điểm sau đây:
a.

Địa phương chủ nghĩa...

b.

Óc bè phái…

c.

Óc quân phiệt, quan liêu...

d.

Óc hẹp hòi...

e.

Ham chuộng hình thức...

f.

Làm việc lối bàn giấy...

g.

Vô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm...

h.

Ích kỷ, hủ hoá...
- Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ,1-3-1947, t. 5, tr. 71 - 74.

 Bệnh chủ quan, bệnh ích kỷ, bệnh hẹp hòi, v.v.., mỗi chứng bệnh là một
kẻ địch. Mỗi kẻ địch bên trong là một bạn đồng minh của kẻ địch bên
ngoài. Địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó
phá hoại từ trong phá ra. Vì vậy, ta phải ra sức đề phòng những kẻ địch
đó, phải chữa hết những chứng bệnh đó.
…

Chúng ta chống bệnh chủ quan, chống bệnh hẹp hòi, đồng thời cũng
phải chống thói ba hoa. Vì thói này cũng hại như hai bệnh kia. Vì ba thứ đó
thường đi với nhau.
- Sửa đổi lối làm việc, 10-1947, t. 5, tr. 238, 239, 299

 Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn.
Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo
đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân
dân.
- Sửa đổi lối làm việc, 10-1947, t. 5, tr. 252-253

 Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc
Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
Thiếu một mùa, thì không thành trời.
Thiếu một phương, thì không thành đất
Thiếu một đức, thì không thành người.
- Cần Kiệm Liêm Chính, 6-1949, t. 5, tr. 631.

 ... Khiêm tốn là một đạo đức mà mọi người cách mạng phải luôn luôn
trau dồi.
- Chớ kiêu ngạo, phải khiêm tốn, ký tên C.B
- Báo Nhân Dân, số 194, từ 13 đến 15-6-1954, t. 7, tr. 296.
.

 Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên
đến đỉnh.

Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào
xuống vực sâu.
Có thể những người khi kháng chiến thì rất anh dũng, trước bom đạn
địch không chịu khuất phục, nhưng đến khi về thành thị lại bị tiền bạc, gái
đẹp quyến rũ, mất lập trường, sa vào tội lỗi.
Cho nên bom đạn của địch không nguy hiểm bằng "đạn bọc đường"
vì nó làm hại mình mà mình không trông thấy.
Muốn giữ vững nhân cách, tránh k...
NHỮNG LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ
Một năm khởi đầu là mùa xuân.
Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ.
Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội
Tôi chỉ một ham muốn, ham muốn tột bậc, làm sao cho ớc ta
được hoàn toàn độc lập, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng
được học hành.
Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất
định không chịu làm nô lệ.
... Chúng ta phải kiên quyết tẩy sạch những khuyết điểm sau đây:
a. Địa phương chủ nghĩa...
b. Óc bè phái…
c. Óc quân phiệt, quan liêu...
d. Óc hẹp hòi...
e. Ham chuộng hình thức...
f. Làm việc lối bàn giấy...
g. Vô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm...
h. Ích kỷ, hủ hoá...
- Thư gửi các đồng chí Bắc Bộ,1-3-1947, t. 5, tr. 71 - 74.
Bệnh chủ quan, bệnh ích kỷ, bệnh hẹp hòi, v.v.., mỗi chứng bệnh một
kẻ địch. Mỗi kẻ địch bên trong một bạn đồng minh của kẻ địch bên
ngoài. Địch n ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng s n, vì nó
phá hoại từ trong phá ra. vậy, ta phải ra sức đề phòng những kẻ địch
đó, phải chữa hết những chứng bệnh đó.
NHỮNG LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ.docx - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHỮNG LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ.docx - Người đăng: Cứ Là Mình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
NHỮNG LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ.docx 9 10 224