Ktl-icon-tai-lieu

những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin

Được đăng lên bởi Ngọt Trần
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1683 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN HỌC: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

Đề tài :CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LÀ TƯƠNG LAI

CỦA LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Nụ
Thực hiện: Nhóm 7

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN

PHƯƠNG DIỆN
PHƯƠNG DIỆN

SO SÁNH

PHƯƠNG DIỆN THỰC
TIỄN

LÝ LUẬN

QUAN ĐIỂM CỦA
CN

MÁC –

LÊNIN VỀ CNXH

CHỦ NGHĨA TƯ
BẢN.

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
HIỆN THỰC

3 NỘI DUNG CHÍNH
I.QUANĐIỂM CỦA CHỦNGHĨA
MÁC– LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI:

II.CHỦNGHĨA TƯ BẢN.

III.CHỦ NGHĨA XÃHỘI
HIỆNTHỰC

I.QUANĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNINVỀ
CHỦNGHĨA XÃ HỘI:

Giảiphóng conngười,tạo điều kiện cho con người phát triển toàndiện

Lựclượng sản suất tiên tiến, hiệnđại

Xóabỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thiết lập chế độ cônghữu về tư liệu sản xuất
ĐẶC TRƯNG
CƠ BẢN

Cáchtổ chức lao động và kỷ luật lao dộng mới với năng suất cao

Thựchiện nguyên tắc phân phối theo lao động
Nhà nước CNXHlà nhà nước dân chủ kiểu mới
Cácquan hệ giai cấp - dân tộc - quốc tế được giải quyết phù hợp

II.CHỦ NGHĨA TƯ BẢN.

CẤU TRÚC HÌNH THÁI KT - XH

LỰC

LƯỢNG SẢN
XUẤT

MÂU THUẪN
CƠ BẢN

QUAN HỆ SẢN XUẤT

KIẾN TRÚC
THƯỢNG TẦNG

1.Vai trò của CNTB đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội.

GP loài người khỏi đêm trường trung cổ của xã hội phong
kiến

Phát triển lực lượng sản xuất
ĐÓNG GÓP CỦA
CNTB ĐỐI VỚI XH
LOÀI NGƯỜI

Thực hiện xã hội hóa sảnxuất

Xây dựng được tác phong công nghiệp cho người lao động

Thiếtlập nên nền dân chủ tư sản

2. Hạn chế của chủ nghĩa tư bản

Bản chất bóc lột vẫn không thay đổi

Nói như cựu Tổng thống Pháp, ông Ph. Míttơrăng:
“Chủ nghĩa tư bản thuần nhất giống như một cánh
rừng rậm. Hệ thống xã hội này luôn nảy sinh những
bất bình đẳng mới. Tất cả điều đó sẽ dẫn đến cái gì?”
(Tạp chí cộng sản số 1 -1994, tr 28)

Phânhóa giàu nghèo
Theo báo cáo của UNDP
(Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc)

-Theo báo cáo giám sát toàn cầu 2009, thế giới hiện có
850 triệu người mù chữ (khoảng 1/5 dân số) trong đó
có 75 triệu trẻ em
-1% dân số thuộc loại giàu nhất thế giới có thu nhập
tương đương 57% thu nhập của những người nghèo
nhất thế giới

Phân hóa giàu nghèo
Khoảng cách GDP theo đầu người giữa các nước giàu và nghèo nhất trên thế giới:

-Năm 1820 tỷ lệ là 3/1
-Năm 1913 tỷ lệ là 11/1
-Thập niên 60 tỷ lệ là 31/1
-Thập niên 80 tỷ lệ là 61/1
-Thập niên 90 tỷ lệ là 72/1
-Năm 1997 tỷ lệ là 74/1
-Năm 2000 tỷ lệ là 86/1

Phân hóa giàu nghèo

•
•

Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới ngày 26/8/2008,
hiện toàn thế giới vẫn còn hơn 1,2 tỷ người thu nhập
không quá 1USD/ngày, hơn 4 tỷ người thu nhập
kh...
Đề tài :CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LÀ TƯƠNG LAI CỦA LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI
MÔN HỌC: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC -
NIN
Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Nụ
Thực hiện: Nhóm 7
những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin - Người đăng: Ngọt Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin 9 10 812