Ktl-icon-tai-lieu

Nông nghiệp vùng tự do Nam Trung Bộ trong kháng chiến chống Pháp

Được đăng lên bởi LÊ THỊ YẾN
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1874 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục lục
I.
1.
a)
b)
II.
1.
a)
b)
c)
2.
b)
c)
d)
3.
a)
b)
c)
d)

Tình hình đất nước sau cách mạng tháng 8/1945
Thuận lợi và khó khăn.
Thuận lợi
Khó khăn
Tình hình sản xuất nông nghiệp của vùng tự do Nam Bộ giai đoạn 1945 – 1954.
Giai đoạn 1945- 1947
Chính sách của Đảng
Thành tựu đạt được
Hạn chế và thiếu sót
Giai đoạn 1948 – 1950
a) Chính sách của Đảng
Thành tựu đạt được
Hạn chế và thiếu sót
Biện pháp khắc phục
Giai đoạn 1951- 1955
Chính sách của Đảng
Thành tựu đạt được
Hạn chế và thiếu sót
Biện pháp khắc phục
KẾT LUẬN

III.

I.Tình hình đất nước sau cách mạng tháng 8/1945
1.

Thuận lợi và khó khăn.
1

a)

b)

Thuận lợi
Đất nước ta đã giành được độc lập sau một thời gian bị Pháp đô hộ. Sau chiến tranh thế
giới thứ hai, chủ nghĩa xã hội đã trở thành một hệ thống thế giới, phong trào giải phóng dân
tộc phát triển mạnh mẽ. Việt Nam được nhiều nước trên thế giới công nhận độc lập và ủng
hộ. Tình hình đó đã tạo thuận lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta ngay sau khi thực dân
Pháp theo chân Anh quay trở lại xâm lược nước ta. Hơn nữa, 4 tỉnh vùng tự do Nam Bộ đã
có điều kiện phát triển kinh tế và phục vụ cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm
lược.
Khó khăn.
Sau Cách mạng Tháng Tám thành công, chính quyền cách mạng gặp rất nhiều khó khăn,
tưởng chừng không thể vượt qua. Giặc đói hoành hành, nạn đói cũ chưa được giải quyết, thì
một nạn đói mới sắp diễn ra.
Sau khi Nhật chiếm Đông Dương và biến thành hậu phương để thực hiện cuộc chiến tranh
xâm lược châu Á - Thái Bình Dương, chúng bắt chính quyền Pháp phải cưỡng bức thu mua
lúa gạo của nhân dân Việt Nam theo giá rẻ, đồng thời ép buộc Ngân hàng Đông Dương phát
hành thêm tiền để mua gạo. Đây chính là thời kỳ của nạn mua thóc tạ, một sự cướp bóc trắng
trợn đối với người nông dân khó nhọc trồng nên cây lúa ở Việt Nam nói riêng và đối với dân
tộc Việt Nam nói chung. Thóc lúa đã không đủ cung ứng nhu cầu chung, phát xít Nhật còn
bắt người dân Việt Nam nhổ lúa, nhổ khoai, nhổ sắn để trồng cây đay là thứ nguyên liệu
dùng làm bao tải đựng cát, phục vụ cho việc xây dựng các công sự của quân đội Nhật. Hai
chính sách tàn bạo đó đã khiến cho cả vùng Đông Dương, nơi từng đứng thứ nhì thế giới về
xuất khẩu lúa gạo (những năm 1936-1937, Đông Dương xuất khẩu 1,6 - 1,7 triệu tấn, chỉ
đứng sau Miến Điện), khi đó trở thành một dân tộc thiếu đói trên quy mô gần như toàn thể.
Cho đến đầu năm 1945, nguồn lúa gạo ở Đông Dương hầu như đã cạn kiệt. Chính những
người trồng lúa lại là người bị đói trước tiên. Nông dân đói từ Thanh Hoá...
Mục lục
I. Tình hình đất nước sau cách mạng tháng 8/1945
1. Thuận lợi và khó khăn.
a) Thuận lợi
b) Khó khăn
II. Tình hình sản xuất nông nghiệp của vùng tự do Nam Bộ giai đoạn 1945 – 1954.
1. Giai đoạn 1945- 1947
a) Chính sách của Đảng
b) Thành tựu đạt được
c) Hạn chế và thiếu sót
2. Giai đoạn 1948 – 1950
a) Chính sách của Đảng
b) Thành tựu đạt được
c) Hạn chế và thiếu sót
d) Biện pháp khắc phục
3. Giai đoạn 1951- 1955
a) Chính sách của Đảng
b) Thành tựu đạt được
c) Hạn chế và thiếu sót
d) Biện pháp khắc phục
III. KẾT LUẬN
I.Tình hình đất nước sau cách mạng tháng 8/1945
1. Thuận lợi và khó khăn.
1
Nông nghiệp vùng tự do Nam Trung Bộ trong kháng chiến chống Pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nông nghiệp vùng tự do Nam Trung Bộ trong kháng chiến chống Pháp - Người đăng: LÊ THỊ YẾN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Nông nghiệp vùng tự do Nam Trung Bộ trong kháng chiến chống Pháp 9 10 576