Ktl-icon-tai-lieu

Pháp luật cổ đại

Được đăng lên bởi kingrun304
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1505 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2

PHÁP LUẬT PHƯƠNG ĐÔNG CỔ ĐẠI

1. Pháp luật của các quốc gia phương Đông cổ đại
Do hiện nay chưa có các nguồn sử liệu đáng kể về pháp luật của Ai Cập cổ đại,
nên phần này giới thiệu Bộ luật Hammurapi của Lưỡng Hà, Bộ luật Manu của Ấn Độ,
pháp luật các triều đại Hạ, Thương, Tây Chu và tư tưởng chính trị xã hội ảnh hưởng đến
pháp luật thời kỳ Chiến quốc của Trung Quốc cổ đại.
1.1 Bộ luật Hammurapi của Lưỡng Hà
1.1.1 Đặc điểm của Bộ luật Hammurapi


Nguồn của bộ luật: gồm có 3 nguồn chủ yếu sau:

Kế thừa những tiền lệ và tập quán của người Sumer trong xã hội trước đó (chủ
nhân trước đó của quốc gia này);
Ví dụ: kế thừa Bộ luật Lipitistar của Nip-pua có trước Bộ luật Hammurapi khoảng
200 năm, Bộ luật của dân thành Esơ-nu-me giữa thế kỷ XX TCN
Những quyết định (mệnh lệnh, chiếu chỉ) của vua Hammurapi;
Những quyết định của toà án các cấp.
Với những nguồn trên cho thấy Bộ luật Hammurapi đã có sự hệ thống hoá rất cao
nhất là công tác pháp điển hoá pháp luật.


Cơ cấu của Bộ luật

Bộ luật có 3 phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận.
Phần mở đầu và phần kết luận: Khẳng định rằng đất nước Babilon là một vương
quốc do các thần linh tạo ra. Và chính các thần linh này đã trao đất nước cho Hammurapi
thống trị để làm cho đất nước giàu có, nhân dân no đủ. Ngoài ra, Hammurapi tự ca ngợi
công lao của mình đối với đất nước. Riêng ở phần kết luận Hammurapi tuyên bố thần
linh sẽ nguyền rủa và trừng phạt tất cả những ai xem thường và không thi hành theo
những quy định của bộ luật này.

Phần nội dung: Có 282 điều luật – đây là phần chủ yếu của bộ luật.


Về phạm vi điều chỉnh

Bộ luật Hammurapi có phạm vi điều chỉnh rộng đối với những quan hệ xã hội thời
Babilon cổ. Đồng thời, qua phần nội dung, cho thấy tuy bộ luật chưa phân định chia
thành những ngành luật như hiện nay, nhưng tác giả đã có ý thức sắp xếp các điều khoản
thành từng nhóm riêng theo từng loại quan hệ trong xã hội lúc bấy giờ.
1.1.2 Nội dung cơ bản


Các quy định về hợp đồng

- Hợp đồng mua bán:
Xác định điều kiện có hiệu lực của hợp đồng (Điều 7; Điều 108): Tài sản mua bán
phải đảm bảo đúng giá trị sử dụng của nó; Người bán phải là chủ thực sự của tài sản; Khi
tiến hành hợp đồng phải có người làm chứng. Nếu các bên vi phạm điều kiện có hiệu lực
thì hợp đồng không có giá trị, người vi phạm sẽ bị trừng phạt bằng những chế tài mang
tính chất hình sự.
Người bán nếu bị người làm chứng tố cáo là đồ vật của người khác, sẽ bị xử tử
hình. Ngược lại, chủ đồ vật không chỉ được người làm chứng nhận biế...
Chương 2
PHÁP LUẬT PHƯƠNG ĐÔNG CỔ ĐẠI
1. Pháp luật của các quốc gia phương Đông cổ đại
Do hiện nay chưa các nguồn sử liệu đáng kể về pháp luật của Ai Cập cổ đại,
nên phần này giới thiệu Bộ luật Hammurapi của Lưỡng Hà, Bộ luật Manu của Ấn Độ,
pháp luật các triều đại Hạ, Thương, Tây Chutưởng chính trị xã hội ảnh hưởng đến
pháp luật thời kỳ Chiến quốc của Trung Quốc cổ đại.
1.1 Bộ luật Hammurapi của Lưỡng Hà
1.1.1 Đặc điểm của Bộ luật Hammurapi
Nguồn của bộ luật: gồm có 3 nguồn chủ yếu sau:
Kế thừa những tiền lệ tập quán của người Sumer trong hội trước đó (chủ
nhân trước đó của quốc gia này);
Ví dụ: kế thừa Bộ luật Lipitistar của Nip-pua có trước Bộ luật Hammurapi khoảng
200 năm, Bộ luật của dân thành Esơ-nu-me giữa thế kỷ XX TCN
Những quyết định (mệnh lệnh, chiếu chỉ) của vua Hammurapi;
Những quyết định của toà án các cấp.
Với những nguồn trên cho thấy Bộ luật Hammurapi đãsự hệ thống hoá rt cao
nhất là công tác pháp điển hoá pháp luật.
Cơ cấu của Bộ luật
Bộ luật có 3 phần: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết luận.
Phần mở đầu phần kết luận: Khẳng định rằng đất nước Babilon một vương
quốc do các thần linh tạo ra. Và chính các thần linh này đã trao đất nước cho Hammurapi
thống trị để làm cho đất nước giàu có, nhân dân no đủ. Ngoài ra, Hammurapi t ca ngợi
công lao của mình đối với đất nước. Riêng phần kết luận Hammurapi tuyên bố thần
linh sẽ nguyền rủa trừng phạt tất c những ai xem thường không thi hành theo
những quy định của bộ luật này.
Pháp luật cổ đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Pháp luật cổ đại - Người đăng: kingrun304
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Pháp luật cổ đại 9 10 632