Ktl-icon-tai-lieu

Phong trào nông dân 1617

Được đăng lên bởi Lê Ngọc Giáp
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 589 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Hoàn cảnh lịch sử và nguyên nhân bùng nổ phong trào
1.1. Sự khủng hoảng chính trị

Phong trào nông dân thế kỷ XVI- XVII diễn ra trong bối cảnh lịch sử rất phức tạp.
Ở đó người ta thấy sự hưng thịnh, suy vong, gây ra những cuộc chiến tranh triền miên
giữa các tập đoàn phong kiến để tranh giành quyền lực, gây bao đau thương cho nhân
dân, cảnh chia lìa trong nước diễn ra.
Nhà Lê sơ nếu như ở thế kỷ XV được coi là giai đoạn phát triển đỉnh cao của chế
độ phong kiến Việt Nam thì sang thế kỷ XVI, chế độ phong kiến bước vào khủng
hoảng, suy thoái mất dần vị trí trong lịch sử.
Năm 1504, vua Lê Hiến Tông vì ham mê nữ sắc nên chết sớm. Những người kế
nghiệp như Lê Túc Tông, Lê Uy Mục, Lê Tương Dực đều không có đức độ tài năng,
ngày đêm ăn chơi xa xỉ không lo việc triều chính, tình hình đất nước ra sao.
Vua Lê mất uy quyền, triều đình rối loạn. Các thế lực phong kiến ngày càng mạnh
lên, nhân đó hợp quân tranh chấp lẫn nhau. Năm 1527, Mạc Đăng Dung bức vua Lê phải
nhường ngôi, lập ra nhà Mạc (1527 - 1592). Cũng từ đây đất nước lâm vào tình trạng
chiến tranh liên miên giữa các tập đoàn phong kiến: Nam – Bắc triều (Bắc triều của họ
Mạc và Nam triều của nhà Lê Trung Hưng do năm 1533, Nguyễn Kim dựa vào sự giúp
đỡ của vua Ai Lao, mộ quân luyện tập và tôn một người con của Chiêu Tông tên là Ninh
lên làm vua).
Tình trạng Nam - Bắc triều chưa chấm dứt được bao lâu thì chiến tranh Đàng
Trong - Đàng Ngoài giữa chính quyền Trịnh - Nguyễn lại diễn ra dai dẳng, triền miên
(1627 - 1672) làm cho đất nước thêm rối loạn, chia cắt phân li, đời sống nhân dân khổ
cực, chia lìa.
1.2. Sự suy thoái kinh tế

Thời kỳ này kinh tế tuy phát triển nhưng chỉ để phục vụ việc củng cố tiềm lực
cho các tập đoàn phong kiến tham gia chiến tranh.
Đến thế kỷ XVI, XVII chính sách quân điền thời Lê đã mất ý nghĩa tích cực của
nó là chia đều cho nhân dân, quan lại, địa chủ xâm chiếm ruộng đất của dân, cướp
đoạt ruộng đất của dân.
Nạn quan tham cướp bóc của nhân dân khiến đời sống của nhân dân cũng khó
khăn hơn.

1.3. Tình hình xã hội

Nguyên nhân dẫn đến phong trào nông dân thế kỷ XVI-XVII, không chỉ do yếu tố
chính trị, kinh tế mà còn do các hiện tượng xã hội: nạn đói, dân phiêu tán, hạn hán,
bão lụt, thiên tai mất mùa, hậu quả nặng nề của các cuộc chiến tranh phong kiến để
lại.
Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ, giữa nhân dân với nhà nước phong kiến
gay gắt.
Tình trạng xã hội rơi vào khủng hoảng, không chịu nổi cảnh khổ cực, ách bóc
lộc hà khắc nặng nề, người nông dân nổi dậy đấu tranh.
Như vậy, ta ...
1. Hoàn cảnh lịch sử và nguyên nhân bùng nổ phong trào
1.1. Sự khủng hoảng chính trị
Phong trào nông dân thế kỷ XVI- XVII diễn ra trong bối cảnh lịch sử rất phức tạp.
đó người ta thấy sự hưng thịnh, suy vong, gây ra những cuộc chiến tranh triền miên
giữa các tập đoàn phong kiến để tranh giành quyền lực, gây bao đau thương cho nhân
dân, cảnh chia lìa trong nước diễn ra.
Nhà Lê sơ nếu như thế kỷ XV được coigiai đoạn phát triển đỉnh cao của chế
độ phong kiến Việt Nam thì sang thế kỷ XVI, chế độ phong kiến bước vào khủng
hoảng, suy thoái mất dần vị trí trong lịch sử.
Năm 1504, vua Hiến Tông ham nữ sắc nên chết sớm. Những người kế
nghiệp như Túc Tông, Uy Mục, Tương Dực đều không đức độ tài năng,
ngày đêm ăn chơi xa xỉ không lo việc triều chính, tình hình đất nước ra sao.
Vua mất uy quyền, triều đình rối loạn. Các thế lực phong kiến ngày càng mạnh
lên, nhân đó hợp quân tranh chấp lẫn nhau. Năm 1527, Mạc Đăng Dung bức vua Lê phải
nhường ngôi, lập ra nhà Mạc (1527 - 1592). Cũng từ đây đất nước lâm vào tình trạng
chiến tranh liên miên giữa các tập đoàn phong kiến: Nam – Bc triều (Bắc triều của h
Mạc và Nam triều của nhà Trung Hưng do năm 1533, Nguyễn Kim dựa vào sự giúp
đỡ của vua Ai Lao, mộ quân luyện tậpn một người con của Chiêu Tông tên là Ninh
lên làm vua).
Tình trạng Nam - Bắc triều chưa chấm dứt đưc bao lâu thì chiến tranh Đàng
Trong - Đàng Ngoài giữa chính quyền Trịnh - Nguyễn lại diễn ra dai dẳng, triền miên
(1627 - 1672) làm cho đất nước thêm rối loạn, chia cắt phân li, đời sống nhân dân khổ
cực, chia lìa.
1.2. Sự suy thoái kinh tế
Thời kỳ này kinh tế tuy phát triển nhưng chỉ để phục vụ việc củng c tiềm lực
cho các tập đoàn phong kiến tham gia chiến tranh.
Đến thế k XVI, XVII chính sách quân điền thời Lê đã mất ý nghĩa tích cực của
chia đều cho nhân dân, quan lại, địa ch xâm chiếm ruộng đất của dân, cướp
đoạt ruộng đất của dân.
Nạn quan tham cướp bóc ca nhân dân khiến đời sống của nhân dân cũng khó
khăn hơn.
Phong trào nông dân 1617 - Trang 2
Phong trào nông dân 1617 - Người đăng: Lê Ngọc Giáp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phong trào nông dân 1617 9 10 293