Ktl-icon-tai-lieu

Phòng vệ chính đáng

Được đăng lên bởi honghiep89-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAN CHỈ ĐẠO 12- PCCCR TT HUẾ

GIỚI THIỆU
CHẾ ĐỊNH PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG



CHẾ ĐỊNH PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG
*Khái niệm phòng vệ chính đáng
Khoản 1, Điều 15 BLHS quy định:
"Phòng vệ chính đáng là HV của người vì bảo
vệ lợi ích của NN, của tổ chức, BV quyền và lợi
ích chính đáng của mình hoặc của người khác
mà chống trả lại một cách cần thiết người đang
có HV xâm phạm các lợi ích nói trên.
Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm."

11/27/2008

2



CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA HÀNH VI PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG
- Mục đích của HV: PVCĐ nhằm bảo vệ lợi ích của NN, của tổ chức,
bảo vệ lợi ích chính đáng của mình hoặc của người khác. Có nghĩa
là HV của người xâm hại các lợi ích nói trên phải là HV trái PL.
- Biểu hiện của HV: PVCĐ là sự chống trả lại một người nào đó có HV
xâm hại các lợi ích nói trên và chống trả lại một cách cần thiết. Điều
này có nghĩa là phải có sự tấn công của người xâm hại, buộc người
bị xâm hại hoặc người khác phải PV và phòng vệ một cách cần thiết.
- Thời gian diễn ra HV: Hành vi PVCĐ phải được tiến hành vào thời
điểm HV nguy hiểm cho xã hội của người xâm hại đang diễn ra, cho
nên cần có biện pháp áp dụng kịp thời để loại trừ, chấm dứt sự nguy
hiểm đó
11/27/2008

3



ĐIỀU KIỆN CỦA PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG
1. Điều kiện 1: Có HV xâm hại những lợi ích cần bảo vệ (Còn gọi là HV tấn công) gây thiệt
hại hoặc đe doạ gây thiệt hại thực sự cho các quan hệ XH được Luật HS bảo vệ (Tức là
HV xâm hại phải là HV phạm tội hoặc rõ ràng là HV đó phải có tính chất nguy hiểm đáng
kể cho HX).
2. Điều kiện 2: (Về thời gian) HV tấn công phải đang xảy ra hoặc đe doạ xảy ra thực sự và
tức khắc (Đang gây thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại thực sự và tức khắc cho những lợi
ích cần bảo vệ).
3. Điều kiện 3: HV phòng vệ (HV chống trả sự tấn công) của người PVCĐ phải nhằm vào
chính người đang có HV tấn công nhằm mục đích gạt bỏ sự đe doạ, đẩy lùi sự tấn công
hoặc tích cực chống lại sự xâm hại, thậm chí có thể gây thiệt hại (bằng hoặc lớn hơn)cho
chính người xâm hại để đảm bảo an toàn cho những lợi ích cần bảo vệ.
4. Điều kiện 4: Sự chống trả phải là cần thiết
Sự chống trả HV xâm hại được coi là cần thiết nếu nó vừa đủ để có thể ngăn chặn HV
xâm hại, hạn chế thiệt hại do HV xâm hại gây ra và trong hoàn cảnh cụ thể phải dùng đến
những phương tiện và phương pháp đó thì mới có thể ngăn chặn, hạn chế được.

11/27/2008

4



NHỮNG ĐIỀU KIỆN CỦA PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG
Để xem xét HV chống tr...
GIỚI THIỆU
CHẾ ĐNH PHÒNG VỆ CHÍNH ĐÁNG
BAN CHỈ ĐẠO 12- PCCCR TT HUẾ
Phòng vệ chính đáng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phòng vệ chính đáng - Người đăng: honghiep89-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Phòng vệ chính đáng 9 10 406