Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nghiên cứu khoa học đề tài thức ăn nhanh

Được đăng lên bởi Ha Nguyen
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1536 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đềtài

ANH
H
N
N
Ă
C
Ứ
H
T
A
Ủ
C
HƯỞNG
H
N
Ả
G
N
Ữ
H
N
À
V
U
Ầ
NGHIÊN CỨU NHU C
TẠI VIỆT NAM

•NHÓM 6
•
•
•
•

1. CHÂU THỊ NGỌC CHÂU – KT01
2. NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ – KT01
3. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG – KT01
4. VŨ THỊ NGA – KT01
5. NGUYỄN THỊ HƯƠNG –KT02

•
•
•
•

6. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC – KT02
7. ĐỖ THỊ THU HẰNG – KT02
8. ĐỖ THỊ PHƯƠNG – KT02
9. NGUYỄN NGỌC THUÝ VI – KT02
10. TRẦN THỊ THƯ–KT02

BỐ CỤC ĐỀ TÀI

Phầnmởđ

1

1

ầu

2

3

•
•
•
•
•
•
•

Phầnmởđầu

Lýdochọnđềtài
Mụcđíchnghiêncứu
Nhiệmvụnghiêncứu
Kháchthểvàđốitượngnghiêncứu
Giảthuyếtkhoahọc
Giớihạnđềtài
Phươngphápnghiêncứu

BỐ CỤC ĐỀ TÀI

2

1

Phầnnộidung

Phầnnộid

2

ung

3

•
•
•

Tổngquanvềthứcănnhanh.
Nghiêncứunhucầusửdụngthứcănnhanh.
Nêulênnhữngảnhhưởngkhôngtốtcủathứcănnhanhđếnsứckhỏe
vàđờisống.

BỐ CỤC ĐỀ TÀI

3

1

Phầnkếtluận

2

Phầnkếtl

3

uận

•
•

Tổngkếtđềtàinghiêncứu
Nêulênmộtsốkhuyếnnghị

A. PHẦN MỞ ĐẦU

Lờimởđầu

LýDoChọnĐề
Tài

Mụcđíchnghiêncứu

•
•

Nghiêncứunhucầusửdụngthứcănnhanh
nêulênđượcnhữngảnhhưởngkhôngtốtcủathứcănnhanhđếnsứckhỏe

đờisốngxãhội

Nhiệmvụnghiêncứu

Kháchthểvàđốitượngnghiêncứu

•
•

Kháchthểnghiêncứu

Nhữngkháchhàngcóthóiquensửdụngthứcănnhanhcầnbiếtđểtránhcáctáchạidothứcănnhanhmanglạichosứckhỏe
Đốitượngnghiêncứu

100kháchhàngđượcchọnngẫunhiênởnhữngnơiđôngngườiqualại

Phạmvinghiêncứu

•
•

Địađiểmnghiêncứu: Khu vực TPHCM
Thờigiannghiêncứu:khoảngcuốitháng11đầutháng12.

Ýnghĩathựctiễncủađềtài

Cầncócáchnhìnđúngđắnv
ềthứcănnhanhhơn

Phươngphápnghiêncứu

•

Nghiên cứu được thực hiện thông qua 2 giai đoạn:

- Nghiên cứu sơ bộ:Sử dụng phương pháp định tính.
- Nghiên cứu chính thức:Sử dụng phương pháp định lượng với kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp
thông qua bảng câu hỏi điều tra.

B. PHẦN NỘI DUNG

Chương1:
TỔNGQUAN VỀTHỨC ĂN NHANH

Kháiniệmthứcănnhanh

ợcc
nđư
ă
c
ứ
Làth

Thu

n
bịsẵ
n
ẩ
hu

ậnt
iện
ma
ng

Phụ
c

vụn
h

anh
chó
n

g

ờigian
Tiếtkiệmth
đi

Đặcđiểmvàtiệníchcủathứcănnhanh

•

Thức ăn được nấu trước với số lượng lớn, đặt trong những thiết bị giữ nóng chuyên dùng hoặc
được làm nóng lại khi khách gọi hàng.

•

Cửahàng tiêu thụ thức ăn nhanh có thể là quán, kiốt không có chỗ ngồi hoặc các nhà hàng
chuyênbán

Đặcđiểmvàtiệníchcủathứcănnhanh

•
•

phục
vụ
khách
thức
ăn
nhanh
và
nước
uống
đi.Ngoàiramộtsốcủahàngthứcănnhanhcòncódịchvụgiaohàngtậnnơirấtthuậntiện

tại

chỗ

hoặc

mang

Các cửa hàng thức ăn nhanh được mở bằng hình thức nhượng quyền thương mại (franchise) đảm bảo hệ thống
cửa hàng ở khắp mọi nơi có kiểu trang trí và thực phẩm cung cấp được tiê...
N
G
H
I
Ê
N
C
U
N
H
U
C
U
V
À
N
H
N
G
N
H
H
Ư
N
G
C
A
T
H
C
Ă
N
N
H
A
N
H
T
I
V
I
T
N
A
M
Đ
t
à
i
Phương pháp nghiên cứu khoa học đề tài thức ăn nhanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp nghiên cứu khoa học đề tài thức ăn nhanh - Người đăng: Ha Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
Phương pháp nghiên cứu khoa học đề tài thức ăn nhanh 9 10 686