Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp nghiên cứu khoa học QLTN và MT

Được đăng lên bởi linh-pham
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 5723 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đây là kiến thức để sinh viên tham khảo và chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Kiến
thức trong bài này là mở, sinh viên có nhiệm vụ nghiên cứu, bổ sung. Khi đến lớp, sinh
viên căn cứ vào đề cương chi tiết để biết nội dung bài học và phải chuẩn bị trước
những yêu cầu trong buổi học đó. Đặc biệt là những nội dung được nhắc ở phần chữ
màu đỏ. Sinh viên nào không chuẩn bị sẽ bị 1 dấu trừ (-). Sinh viên có ý kiến đóng góp
hay sẽ được 1 dấu cộng (+). Mối dấu trừ hoặc cộng tương đương 0,5 điểm chuyên cần.
Sinh viên có ý kiến bổ sung sẽ đánh máy trực tiếp vào bài giảng này và đánh dấu bằng
màu đỏ và gửi lại bài giảng này (bao gồm cả phần sinh viên bổi sung bằng chữ màu
đỏ) cho giáo viên. Đến phần xây dựng bài của buổi học và tiết thảo luận của tín chỉ sẽ
trình bày trước lớp. Giáo viên sẽ theo đó để cho điểm.
Về bài điều kiện (bài kiểm tra giữa kỳ):
Ngay từ đầu khóa học, mỗi sinh viên cần tìm cho mình một địa chỉ liên hệ
nhằm các mục đích sau:
- Sẽ là nơi thực tập giáo trình, thực tập đồ án tốt nghiệp.
- Sẽ là nơi đặt quan hệ để sau khi ra trường xin về nhận công tác.
Tại đây, sinh viên tìm hiểu những công việc cụ thể mà đơn vị này đảm nhận;
những sự việc, sự kiện mà đơn vị này đã, đang và sẽ giải quyết. Trên cơ sở đó, sinh
viên chọn cho mình một đề tài liên quan đến chuyên ngành Quản lý tài nguyên & môi
trường và viết thành một đề cương của đề tài theo bố cục mẫu một đề tài NCKH dưới
đây. Sinh viên nên chọn phạm vi lãnh thổ nghiên cứu là địa phương của mình
(xã/phường/thị trấn hoặc huyện). Mỗi sinh viên có một đề cương riêng. Những đề
cương giống nhau sẽ bị chia điểm theo quy định đã thống nhất với cả lớp.
Nhắc lại: Sinh viên căn cứ vào Đề cương chi tiết cho từng tuần để chuẩn bị bài.
Phần chuẩn bị này sinh viên nên ghi vào một quyển vở. Nội dung trong cuốn sổ này
rất có ích, giúp sinh viên ôn thi hết học phần.
PHẦN NỘI DUNG ĐỂ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU, BỔ SUNG
VÀ CHUẨN BỊ BÀI TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP
Tài liệu tham khảo chính của tín chỉ 1: Phạm Viết Vượng. Phương pháp luận
nghiên cứu khoa học. NXB ĐH Quốc gia Hà Nội 2001.
Chương 1. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
4
1.1. Đối tượng, nhiệm vụ, ý nghĩa của phương pháp luận nghiên cứu
khoa học (2 tiết) (tr. 5 - 10)
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học là một khoa học độc lập, có đầy đủ 3
yếu tố cần là: đối tựng nghiên cứu, nội dung nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu.
1.1.1. Đối tượng nghiên cứu của phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Đặc trưng của thế kỷ 20 là sự phát triển toàn diện của khoa học & công nghệ:
nhanh, rộng ...
Đây là kiến thức để sinh viên tham khảo và chuẩn bị bài trước khi đến lớp. Kiến
thức trong bài này là mở, sinh viên có nhiệm vụ nghiên cứu, bổ sung. Khi đến lớp, sinh
viên căn cứ vào đề cương chi tiết để biết nội dung bài học phải chuẩn bị trước
những yêu cầu trong buổi học đó. Đặc biệt những nội dung được nhắc phần chữ
màu đỏ. Sinh viên nào không chuẩn bị sẽ bị 1 dấu trừ (-). Sinh viên có ý kiến đóng góp
hay sẽ được 1 dấu cộng (+). Mối dấu trừ hoặc cộng tương đương 0,5 điểm chuyên cần.
Sinh viêný kiến bổ sung sẽ đánh máy trực tiếp vào bài giảng này đánh dấu bằng
màu đỏ và gửi lạii giảng này (bao gồm cả phần sinh viên bổi sung bằng chữ màu
đỏ) cho giáo viên. Đến phần xây dựng bài của buổi học tiết thảo luận của tín chỉ sẽ
trình bày trước lớp. Giáo viên sẽ theo đó để cho điểm.
Về bài điều kiện (bài kiểm tra giữa kỳ):
Ngay từ đầu khóa học, mỗi sinh viên cần tìm cho mình một địa chỉ liên hệ
nhằm các mục đích sau:
- Sẽ là nơi thực tập giáo trình, thực tập đồ án tốt nghiệp.
- Sẽ là nơi đặt quan hệ để sau khi ra trường xin về nhận công tác.
Tại đây, sinh viên tìm hiểu những công việc cụ thể đơn vị này đảm nhận;
những sự việc, sự kiện đơn vị này đã, đang sẽ giải quyết. Trên sở đó, sinh
viên chọn cho mình một đề tài liên quan đến chuyên ngành Quản i nguyên & môi
trường và viết thành một đề cương của đề tài theo bố cục mẫu một đềi NCKH dưới
đây. Sinh viên n chọn phạm vi lãnh thổ nghiên cứu địa phương của mình
(xã/phường/thị trấn hoặc huyện). Mỗi sinh viên một đề cương riêng. Những đề
cương giống nhau sẽ bị chia điểm theo quy định đã thống nhất với cả lớp.
Nhắc lại: Sinh viên căn cứ vào Đề cương chi tiết cho từng tuần để chuẩn bị bài.
Phần chuẩn bị này sinh viên nên ghi vào một quyển vở. Nội dung trong cuốn sổ này
rất có ích, giúp sinh viên ôn thi hết học phần.
PHẦN NỘI DUNG ĐỂ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU, BỔ SUNG
VÀ CHUẨN BỊ BÀI TRƯỚC KHI ĐẾN LỚP
Tài liệu tham khảo chính của tín chỉ 1: Phạm Viết Vượng. Phương pháp luận
nghiên cứu khoa học. NXB ĐH Quốc gia Hà Nội 2001.
Chương 1. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 4
1.1. Đối tượng, nhiệm vụ, ý nghĩa của phương pháp luận nghiên cứu
khoa học (2 tiết) (tr. 5 - 10)
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học một khoa học độc lập, có đầy đủ 3
yếu tố cần là: đối tựng nghiên cứu, nội dung nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu.
1.1.1. Đối tượng nghiên cứu của phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Đặc trưng của thế kỷ 20 s phát triển toàn diện của khoa học & công nghệ:
nhanh, rộng và sâu trong hầu hết các lĩnh vực. Kết quả nghiên cứu của các khoa học đã
hình thành nên một h thống tri thức khổng l một nền công nghệ tiên tiến, tạo
sở mở ra k nguyên bùng nổ thông tin. Những khám phá mới của khoa học đã m
thay đổi nhiều quan niềm truyền thống trong đời sống tinh thần sản xuất vật chất
của con người. Những thành tựu của khoa học & công nghệ được ứng dụng vào thực
tiễn làm cho sức sản xuất tăng lên nhanh chóng.
Phương pháp nghiên cứu khoa học QLTN và MT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp nghiên cứu khoa học QLTN và MT - Người đăng: linh-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Phương pháp nghiên cứu khoa học QLTN và MT 9 10 20