Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp quán triệt của sự phát triển - Sự hình thành và phát triển của trái đất

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương pháp quán triệt
của sự phát triển
Nhóm 3 – ar1609
Nhóm em viết về bài “sự hình thành
và phát triển của trái đất”

Vụ nổ lớn là tiền đề hình thành trái đất

Sự hình thành của các sinh vật bậc thấp
tạo tiền tiến hóa cho con người

Loài khủng long dần dần bị tuyệt chủng để hình thành
những sinh vật mới thích nghi

Sự tiến hóa của con người

Con người dần thích
nghi với điều kiện mới

Và trái đất đã đươc hình thành cung
với sự phát triển của con người với
hàng triệu năm tiến hóa và phát triển

Thông điệp tới chúng ta hãy bảo vệ
hành tinh tuyệt vời này để hanh tinh

L?ch s? d?a c?u du?c tái hi?n sinh d?ng trong do?n clip dài 90 giây - YouTube_2.FLV

Clip về sự hình thành và phát triển của
trái đất rất sinh động được tạp từ
nhiều bộ phim lại với nhau

NHÓM 3 CỦA AR16.09
ảnh của lớp em kỉ
niệm thầy 
Thầy ơi slide 9 là phần clip
>>thầy kick vào là nó
chạy thầy nhé 
>>>chúc thầy những điều
tốt lành nhất >>>
…bài này là nhóm 3 của
lớp ar1609
+Vũ Minh Đức
+nguyễn Thị Hiền
+Lý Trung Kiên
+Vũ Minh Cường
+Phạm Tuấn Thành

• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

...
Ph ng pháp quán tri t ươ
c a s phát tri n
Nhóm 3 – ar1609
Nhóm em vi t v bài “s hình thành ế
và phát tri n c a trái đ t”
Phương pháp quán triệt của sự phát triển - Sự hình thành và phát triển của trái đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp quán triệt của sự phát triển - Sự hình thành và phát triển của trái đất - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Phương pháp quán triệt của sự phát triển - Sự hình thành và phát triển của trái đất 9 10 492