Ktl-icon-tai-lieu

QUÁ TRÌNH XÁC LẠP VÀ KHAI THÁC CHỦ QUYỀN CỦA CÁC CHÚA NGUYỄN VÀ VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN TRÊN VÙNG BIỂN TÂY NAM BỘ

Được đăng lên bởi Lãnh Huyết
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 669 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUÁ TRÌNH XÁC LẬP VÀ KHAI THÁC CHỦ QUYỀN CỦA CÁC CHÚA
NGUYỄN VÀ VƢƠNG TRIỀU NGUYỄN TRÊN VÙNG BIỂN TÂY NAM
BỘ (TỪ THẾ KỶ XVIII ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX)
ThS. Nguyễn Thế Trung*

Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Biển & Đảo
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Vùng biển Tây Nam bộ, với nhóm đảo tiền tiêu-biên giới (Hải Tặc, Phú Quốc, Thổ Chu), nhóm đảo tiền
tiêu (Hòn Khoai) và cụm đảo tuyến trong (Nam Du, Hòn Rái, Hòn Tre, Bà Lụa…), giữ vai trò quan trọng
đối với việc phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh-quốc phòng cho khu vực phía Nam Tổ quốc.
Trong hành trình Nam tiến,quá trình xác lập chủ quyền của người Việt trên đất liền gắn liền với quá trình
xác lập chủ quyền tại các vùng biển đảo. Trước khi Mạc Cửu đến Hà Tiên, người Việt đã đến định cư,
sinh sống và khai thác nguồn tài nguyên vùng biển, ven biển và hải đảo trong vịnh Thái Lan cùng với các
dân tộc anh em (Hoa, Khmer,…).
Thời chính quyền Đàng Trong, họ Mạc được chúa Nguyễn giao quyền “tự trị”. Tuy nhiên, việc phân
chia và xác lập các đơn vị hành chính (trên đất liền và biển đảo), quyền ngoại giao với Chân Lạp và
Xiêm,…đều do các chúa Nguyễn quyết định. Một hệ thống phòng thủ hai tuyến (ven bờ và trên các đảo)
đã được Mạc Cửu và Mạc Thiên Tứ xây dựng. Chúa Nguyễn cũng thành lập đội Bắc Hải, tăng cường viện
trợ quân sự, khí giới nhằm bảo vệ an ninh và chống xâm lược trên vùng biển này.Kế thừa những thành
tựu trước đó, các vua Nguyễn đẩy mạnh việc xác lập các đơn vị hành chính, xây dựng đồn sở, lập đội
Phú Cường,…nhằm trấn áp cướp biển, đánh bại quân nước ngoài xâm lược, bảo vệ chủ quyền quốc gia
và khai thác tài nguyên. Thêm vào đó, nhà Nguyễn cũng tiến hành đo đạt hải trình, vẽ bản đồ và xác lập
lại các nơi nên đặt đồn canh giữ đường biển. Bằng chính sách đồn điền, chính quyền nhà Nguyễn đạt
được nhiều thành công trong việc khẩn hoang vùng biển này.
Hoạt động kinh tế biển đảo của người dân được mở rộng. Sự kết hợp của chính quyền và người
dân tạo đã tạo ra sức mạnh vững chắc nhằm bảo vệ và khai thác hiệu quả chủ quyền trên vùng biển đảo
Tây Nam bộ trong suốt một thế kỷ rưỡi.
I. Tầm quan trọng của vùng biển Tây Nam trong vịnh Thái Lan
Vùng biển đảo Tây Nam trong vịnh Thái Lan (The gulf of Thailand), thuộc chủ quyền Việt Nam
gồm toàn bộ phần biển đảo tỉnh Kiên Giang và một phần vùng phía Tây tỉnh Cà Mau, nằm về phía Đông
Nam của vịnh và phía Tây của đồng bằng sông Cửu Long. Vùng biển đảo này kéo dài từ Hòn Khoai (Cà
Mau) đến mũi Nai (Hà Tiên) sang phía Bắc đảo Phú Quốc. Đây là khu vực có nguồn tài nguyên ...
1
QUÁ TRÌNH XÁC LẬP VÀ KHAI THÁC CHỦ QUYỀN CỦA CÁC CHÚA
NGUYỄN VÀ VƢƠNG TRIỀU NGUYỄN TRÊN VÙNG BIỂN TÂY NAM
BỘ (TỪ THẾ KỶ XVIII ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX)
ThS. Nguyễn Thế Trung*
Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Biển & Đảo
Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
Vùng biển Tây Nam bộ, với nhóm đảo tiền tiêu-biên giới (Hải Tặc, PQuốc, Thổ Chu), nhóm đảo tiền
tiêu (Hòn Khoai) cụm đảo tuyến trong (Nam Du, Hòn Rái, Hòn Tre, Lụa…), giữ vai trò quan trọng
đối với việc phát triển kinh tế-hội đảm bảo an ninh-quốc phòng cho khu vực phía Nam Tổ quốc.
Trong hành trình Nam tiến,quá trình xác lập chủ quyền của người Việt trên đất liền gắn liền với quá trình
xác lập chủ quyền tại các vùng biển đảo. Trước khi Mạc Cửu đến Tiên, người Việt đã đến định cư,
sinh sống và khai thác nguồn tài nguyên vùng biển, ven biển hải đảo trong vịnh Thái Lan cùng với các
dân tộc anh em (Hoa, Khmer,…).
Thời chính quyền Đàng Trong, họ Mạc được chúa Nguyễn giao quyền “tự trị”. Tuy nhiên, việc phân
chia xác lập các đơn vị hành chính (trên đất liền biển đảo), quyền ngoi giao với Chân Lạp
Xiêm,…đều do c chúa Nguyễn quyết định. Một hệ thống phòng thủ hai tuyến (ven bờ trên các đảo)
đã được Mạc Cửu và Mạc Thiên Tứ xây dựng. Chúa Nguyễn ng thành lập đội Bắc Hải, tăng cường viện
trợ quân sự, khí giới nhằm bảo vệ an ninh chống xâm lược trên vùng biển này.Kế thừa những thành
tựu trước đó, các vua Nguyễn đẩy mạnh việc xác lập các đơn vị hành chính, xây dựng đồn sở, lập đội
Phú Cường,…nhằm trấn áp cướp biển, đánh bại quân nước ngoài xâm lược, bảo vệ chủ quyền quốc gia
và khai thác tài nguyên. Thêm vào đó, nhà Nguyễn cũng tiến hành đo đạt hải trình, vẽ bản đồ và xác lập
lại các nơi nên đặt đồn canh giữ đường biển. Bằng chính sách đồn điền, chính quyền nhà Nguyễn đạt
được nhiều thành công trong việc khẩn hoang vùng biển này.
Hoạt động kinh tế biển đảo của người dân được mở rộng. Sự kết hợp của chính quyền người
dân tạo đã tạo ra sức mạnh vững chắc nhằm bảo vệ khai thác hiệu quả chủ quyền trên vùng biển đảo
Tây Nam bộ trong suốt một thế kỷ rưỡi.
I. Tầm quan trọng của vùng biển Tây Nam trong vịnh Thái Lan
Vùng biển đảo Tây Nam trong vịnh Thái Lan (The gulf of Thailand), thuộc chủ quyền Việt Nam
gồm toàn bộ phần biển đảo tỉnh Kiên Giang một phần vùng phía Tây tỉnh Mau, nằm về phía Đông
Nam của vịnh phía Tây của đồng bằng sông Cửu Long. Vùng biển đảo này o dài từ Hòn Khoai (Cà
Mau) đến mũi Nai (Hà Tiên) sang phía Bắc đảo Phú Quốc. Đây khu vực nguồn tài nguyên phong
QUÁ TRÌNH XÁC LẠP VÀ KHAI THÁC CHỦ QUYỀN CỦA CÁC CHÚA NGUYỄN VÀ VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN TRÊN VÙNG BIỂN TÂY NAM BỘ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUÁ TRÌNH XÁC LẠP VÀ KHAI THÁC CHỦ QUYỀN CỦA CÁC CHÚA NGUYỄN VÀ VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN TRÊN VÙNG BIỂN TÂY NAM BỘ - Người đăng: Lãnh Huyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
QUÁ TRÌNH XÁC LẠP VÀ KHAI THÁC CHỦ QUYỀN CỦA CÁC CHÚA NGUYỄN VÀ VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN TRÊN VÙNG BIỂN TÂY NAM BỘ 9 10 272