Ktl-icon-tai-lieu

quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi Phạm Thị Bưởi Napa
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO

QLNN ĐỐI VỚI TTCK

TS. Nguyễn Hoàng Hiển



Warren Buffet

"Hãy biết sợ khi người khác đang tham lam và tham lam khi mọi người đang
sợ hãi"
Company Logo



John Templeton

 Hãy đầu tư ở điểm mà thị trường bi quan nhất.”
 “Nếu anh muốn có kết quả đầu tư tốt hơn số đông, anh phải hành
động khác đám đông.”

Company Logo



George Soros

"Anh đúng hay anh sai,
điều đó không quan trọng,
cái chính là anh kiếm được
bao nhiêu khi anh đúng và
mất bao nhiêu khi anh sai."

Company Logo



John Keynes

Trong dài hạn tất cả chúng ta đều chết.
Thị trường có thể bất hợp lý lâu hơn sức chịu đựng của chúng ta
Company Logo



Donald Trump

"Đôi khi, việc thất bại trong một trận đấu nhỏ sẽ giúp bạn tìm ra cách để
thắng cả một cuộc chiến lớn".
“Tiền chưa bao giờ là một nguồn động lực lớn đối với tôi, ngoại trừ
việc tạo ra kỉ lục. Tôi thích thú thật sự vì tôi đang chơi một trò chơi”,
Company Logo



Phạm Nhật Vƣợng

Chủ tịch tập đoàn Vingroup
Company Logo



NỘI DUNG CHÍNH
1.
2.
3.
4.

Tổng quan về TTCK
Hoạt động của TTCK
Đầu tƣ CK
Hệ thống QLNN về TTCK

Company Logo



TÀI LIỆU THAM KHẢO
Thị trường chứng khoán. PGS.TS. Bùi Kim
Yến. Trường Đại học kinh tế tp.HCM
Thị trường chứng khoán. PGS.TS. Lê
Hoàng Nga. Nhà xuất bản tài chính.
Thị trường chứng khoán tại Việt Nam.
PGS.TS. Lê Văn Tề. NXB Lao động – Xã
hội
Thị trường chứng khoán. TS. Nguyễn
Thanh Phương. Học viện ngân hàng.

Company Logo



CHƢƠNG 1:

TỔNG QUAN VỀ
THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN

Company Logo

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Khái niệm
Thị trƣờng tài chính:
 Vốn nhàn rỗi
 Tiết kiệm

ngƣời thiếu vốn.
đầu tƣ.

Mua bán, trao đổi các công cụ tài
chính.

11

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Sơ đồ luân chuyển vốn
Trung gian tài
chính

Vốn

Vốn

Ng cho vay vốn:
1. Hộ gia đình
2. Doanh nghiệp
3. Chính phủ

Vốn

Công cụ tài chính

12

Vốn

Người đi vay vốn:
1. Hộ gia đình
2. Doanh nghiệp
3. Chính phủ

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Hai kênh luân chuyển vốn
Kênh trực tiếp: chủ thể dư vốn trực tiếp
cung ứng vốn cho chủ thể thiếu vốn bằng
cách mua các công cụ tài chính như cổ

phiếu, trái phiếu,…
Kênh gián tiếp: chủ thể dư vốn cung ứng

vốn cho chủ thể thiếu vốn qua các trung gian
tài chính
13

THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Chức năng của TTTC:
Dẫn vốn từ nơi thừa vốn sang nơi thiếu vốn.
Xác định giá cả của các công cụ tài chính.
Tạo tính thanh khoản cho các ...
LOGO
QLNN ĐỐI VỚI TTCK
TS. Nguyễn Hoàng Hiển
quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán - Người đăng: Phạm Thị Bưởi Napa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán 9 10 148