Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhà nước về xã hội

Được đăng lên bởi kenvilchu9x
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1345 lần   |   Lượt tải: 3 lần
chuong 1
1,kn,cơ cấu xh,xu hướng biến đổi xh?chủ thể?
2,phân tầng xh(hợp thức+k hợp thức)
nguyên nhân?
3.công bằng xh?liên hệ tại vn,
(phân biệt công bằng và cào bằng)
4,QLXH là j?tại sao p qly xh?
5.phân tích đ đ cue qly nn ve xh
6
phân tích đ đ của qly xh
7.phân tích các nguyên tắc qly nha nn ve xh o vn?
chương2
1,phân tích nd cơ bản của học thuyết đức trị
2,pháp trị
3.
nhân trị
4.kỹ trị
5,liên trị
6,tâm lý xh
7,
qly hành chính
chương3
1,phân tích và làm rõ nội dug(của 8 nd trong chuongw3 ý)+liên hệ
thực tiễn
đến câu thứ 9
pt và lam rõ việc thực hiện pp qly xh trong qly nn ve xhcuar nc ta
trong gd hiện nay
chương4
1
tai sao phải đổi mới qly nn ve xh
lien he thuc tien
2

phan tich cac yeu to tac dong den qly nn ve xh
2
y ham
ý nhầm
+liên hệ thưc tien
yeu to nao td manh nhat
?
3
trinh bay cac quan deim doi moi va dinh huong
+phan tich
4
phan tich va lien he thuc tien
thực hiện nd đổi mới qly nn về xh,o nc ta hien nay
chương 5
quan điểm+nd qly của 9 linh vực
gd
y tế
..
hic

...
chuong 1
1,kn,cơ cấu xh,xu hướng biến đổi xh?chủ thể?
2,phân tầng xh(hợp thức+k hợp thức)
nguyên nhân?
3.công bằng xh?liên hệ tại vn,
(phân biệt công bằng và cào bằng)
4,QLXH là j?tại sao p qly xh?
5.phân tích đ đ cue qly nn ve xh
6
phân tích đ đ của qly xh
7.phân tích các nguyên tắc qly nha nn ve xh o vn?
chương2
1,phân tích nd cơ bản của học thuyết đức trị
2,pháp trị
3.
nhân trị
4.kỹ trị
5,liên trị
6,tâm lý xh
7,
qly hành chính
chương3
1,phân tích và làm rõ nội dug(của 8 nd trong chuongw3 ý)+liên hệ
thực tiễn
đến câu thứ 9
pt và lam rõ việc thực hiện pp qly xh trong qly nn ve xhcuar nc ta
trong gd hiện nay
chương4
1
tai sao phải đổi mới qly nn ve xh
lien he thuc tien
2
Quản lý nhà nước về xã hội - Trang 2
Quản lý nhà nước về xã hội - Người đăng: kenvilchu9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Quản lý nhà nước về xã hội 9 10 251