Ktl-icon-tai-lieu

Share Vận dụng quy luật phủ định của phủ định trong quá trình xây dựng đất nước

Được đăng lên bởi Minh Vương
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1171 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin
Hà Nội - 2011
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
--------------------------
BÀI THẢO LUẬN
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NHĨA MÁC-LÊNIN
Tên đề tài: Vận dụng qui luật phủ định của phủ định
trong qúa trình xây dựng đất nước
Nhóm thực hiện: 12
Lớp học phần:
1132MLNP0111
Giáo viên hướng dẫn:
PHƯƠNG KỲ SƠN
0
Share Vận dụng quy luật phủ định của phủ định trong quá trình xây dựng đất nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Share Vận dụng quy luật phủ định của phủ định trong quá trình xây dựng đất nước - Người đăng: Minh Vương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Share Vận dụng quy luật phủ định của phủ định trong quá trình xây dựng đất nước 9 10 543