Ktl-icon-tai-lieu

SINH THÁI CÔNG NGHIỆP PPT

Được đăng lên bởi Dương Hạ Uyên
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 174 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LOGO

SINH THÁI CÔNG NGHIỆP
Add your company slogan

TS.LâmVănGiang

Thànhviênnhóm

LêNgọcBảoLong
ĐinhHàLong
PhanThànhLợi
NguyễnHồNghĩa
DươngHạUyên

Click to edit text styles

Mụclục

Edit your company slogan

1.Địnhnghĩa

2.CácnguyêntắccủaHóahọcxanh

3.CácvấnđềliênquanđếnHOX

4.ÁpdụngHOXvàocuộcsống

I.Địnhnghĩa

 Hóa học xanh là việc thiết kế các sản phẩm

hóa chất và quy trình đểgiảmhoặcloại bỏviệcsử
dụnghoặctạo ra các chất độc hại.

 Nó áp dụng trêntoàn bộ vòng đờicủa một sản
phẩm hóa chất, từ việc thiết kế và sản xuất đến
việc sử dụng và xử lý.

Click to edit text styles
Edit your company slogan

I.Địnhnghĩa

Click to edit text styles
Edit your company slogan

Click to edit text styles

Mụclục

Edit your company slogan

1.Địnhnghĩa

2.CácnguyêntắccủaHóahọcxanh

3.CácvấnđềliênquanđếnHHX

4.ÁpdụngHHXvàocuộcsống

II.CácnguyêntắccủaHOX



Click to edit text styles
Edit your company slogan

Paul Anastas và John Warner đã đưa ra12 nguyên tắcnhư một lộ trình cho các nhà hóa học trong
việc thực hiện hóa chất xanh.(Ngành hóa chất xanh: Lý thuyết và thực tiễn,Nhà Xuất bản Đại học
Oxford,1998 ).Đâyđượcxemnhưlàhạt nhân quan trọng nhất của hóa họcxanh.

II.CácnguyêntắccủaHOX

Ngănngừa

1
2
3

Tínhkinhtế
Phương pháp tổng hợp ít nguy hại
Hóachấtantoànhơn

4
5
6

Dung môi và các chất phụ trợ an toàn hơn
Thiết kế nhằm sử dụng hiệu quả năng lượng
Sửdụngnguyênliệucóthểtáisinh

7
Giảmthiểudẫnxuất

8

Click to edit text styles
Edit your company slogan

II.CácnguyêntắccủaHHX



1.Ngănngừa

Tốt nhất là ngăn ngừa sự phát sinh của chất thải hơn là xử lý hay làm sạch chúng.

II.CácnguyêntắccủaHHX



2.Tínhkinhtế

Các phương pháp tổng hợp phải được thiết kế sao cho các nguyên liệu tham gia
vào quá trình tổng hợp có mặt tới mức tối đa trong sản phẩm cuối cùng.

II.CácnguyêntắccủaHHX



3.Phươngpháptổnghợpítnguyhại

Các phương pháp tổng hợp được thiết kế nhằm sử dụng và tái sinh các chất ít hoặc
không gây nguy hại tới sức khỏe con người và cộngđồng.

II.CácnguyêntắccủaHHX



4.Hóachấtantoànhơn

Sản phẩm hóa chất được thiết kế, tính toán sao cho có thể đồng thời thực hiện được
chức năng đòi hỏi của sản phẩm nhưng lại giảm thiểu được tính độc hại.

AdipicAcid

Glucose

II.CácnguyêntắccủaHHX



5. Dungmôivàcácchấtphụtrợantoànhơn

Trongmọitrườnghợpcóthểnêndùngcácdungmôi,cácchấtthamgiavàoquátrìnhtáchvàcá
cchấtphụtrợkháckhôngcótínhđộchại.

II.CácnguyêntắccủaHHX



6.Thiếtkếnhằmsửdụnghiệuquảnănglượng

Cácphươngpháptổnghợpđượctínhtoánsaochonănglượngsửdụngchocácquátrì...
LOGO
SINH THÁI CÔNG NGHIỆP
Add your company slogan
TS.LâmVănGiang
SINH THÁI CÔNG NGHIỆP PPT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SINH THÁI CÔNG NGHIỆP PPT - Người đăng: Dương Hạ Uyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
SINH THÁI CÔNG NGHIỆP PPT 9 10 896