Ktl-icon-tai-lieu

Sơ lược địa chí đạ huoai

Được đăng lên bởi Cao Cụ
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 490 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Địa chí huyện Đạ Huoai

Đạ Huoai là một huyện phía tây nam của tỉnh Lâm Đồng, có diện tích tự nhiên 489,6km2, dân số 30.248 người (số
liệu năm 1999).
Phía đông huyện Đạ Huoai giáp thị xã Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm; phía nam giáp tỉnh Bình Thuận; phía tây bắc giáp
huyện Đạ Tẻh và phía tây giáp tỉnh Đồng Nai.
Đạ Huoai trước kia là một vùng đất thuộc quận B’Lao. Năm 1959, quận B’Lao được đổi tên thành quận Bảo Lộc.
Madagouil là một xã thuộc quận Bảo Lộc, sau này trở thành xã Mađagui và thị trấn Mađagui, huyện lỵ của Đạ Huoai.
Ngày 12-7-1965, xã B’Sar thuộc quận Tánh Linh (tỉnh Bình Tuy) được sáp nhập vào quận Bảo Lộc.
Trước năm 1975, vùng đất Đạ Huoai hiện nay chỉ có 2 xã: B’Sar và Madagouil.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, vùng đất Đạ Huoai thuộc huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm
Đồng gồm 4 xã : Lộc Thọ, Lộc Phước, Lộc Phú, Lộc Trung.
Ngày 14-3-1979, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 116-CP chia huyện Bảo Lộc thành hai huyện lấy tên là huyện
Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai. Huyện Đạ Huoai gồm có các xã: Ma Đa Goui, Đa Oai, Đa M’Ri, Đa Ploa, Đa Teh, Đa Kô,
Đa Lay; thị trấn Ma Đa Goui, thị trấn nông trường Đa Teh và thị trấn nông trường Đa M’Ré.
Ngày 29-12-1981, Quốc hội khoá VII, kỳ họp thứ II, ra Nghị quyết sáp nhập xã Đồng Nai thuộc huyện Phước Long,

tỉnh Sông Bé vào huyện Đạ Huoai.
Ngày 6-6-1986, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 68-HĐBT chia huyện Đạ Huoai thành 3 huyện: Đạ Huoai, Đạ
Tẻh, Cát Tiên.
Hiện nay, huyện Đạ Huoai có 9 đơn vị hành chính gồm 2 thị trấn: Mađaguôi, Đạ M’ri và 7 xã: Đạ P’lơa, Hà Lâm,
Mađagui, Đạ Oai, Đạ Tồn, Đoàn Kết, Đạ M’ri.

Năm 1877, trong thời gian làm Dinh điền sứ tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Thông (1826 -1894) - một sĩ phu yêu nước đã
tổ chức thám hiểm vùng đất
giữa ba con sông: La Ngà, Đạ Huoai và Đồng Nai với dự định lập đồn điền khai khẩn vùng thượng du. Ông đã phái
Nguyễn Văn Trị, Sĩ Văn Long, Dương Văn Long và Hoàng Phú đến sông Đa Dâng (Đạ Đờng) để xem xét tình thế.
Trong tờ sớ dâng lên vua Tự Đức ngày 11 tháng 8 năm Tự Đức thứ 30 (17-9-1877), ông viết:
“Ngày mùng 8 tháng 6 thì đến sông lớn Đạ Đưng, rộng khoảng năm sáu mươi trượng, nước đục ngầu, giữa có đảo
dài. Người Man gọi nước là “đạ”, lớn là “đưng”, cũng như người Việt nói là “sông lớn”. Đạ Đưng, người Việt gọi là
sông Dã Dương, hạ lưu là sông lớn Thần Quy. Từ sách Man Mê Pu đi đến sông Tô Sạ, dọc đường phần nhiều là núi

cao, từ Côn Hiên đến sông Đạ Đưng đều là đất bằng, địa thế rộng rãi, khoảng khoát, có thể khám xét để lập đồn
điền khẩn hoang”.
Tron...
Địa chí huyện Đạ Huoai
Đạ Huoai là một huyện phía tây nam của tỉnh Lâm Đồng, có diện tích tự nhiên 489,6km2, dân số 30.248 người (số
liệu năm 1999).
Phía đông huyện Đạ Huoai giáp thị xã Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm; phía nam giáp tỉnh Bình Thuận; phía tây bắc giáp
huyện Đạ Tẻh và phía tây giáp tỉnh Đồng Nai.
Đạ Huoai trước kia là một vùng đất thuộc quận B’Lao. Năm 1959, quận B’Lao được đổi tên thành quận Bảo Lộc.
Madagouil là một xã thuộc quận Bảo Lộc, sau này trở thành xã Mađagui và thị trấn Mađagui, huyện lỵ của Đạ Huoai.
Ngày 12-7-1965, xã B’Sar thuộc quận Tánh Linh (tỉnh Bình Tuy) được sáp nhập vào quận Bảo Lộc.
Trước năm 1975, vùng đất Đạ Huoai hiện nay chỉ có 2 xã: B’Sar và Madagouil.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, vùng đất Đạ Huoai thuộc huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm
Đồng gồm 4 xã : Lộc Thọ, Lộc Phước, Lộc Phú, Lộc Trung.
Ngày 14-3-1979, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 116-CP chia huyện Bảo Lộc thành hai huyện lấy tên là huyện
Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai. Huyện Đạ Huoai gồm có các xã: Ma Đa Goui, Đa Oai, Đa M’Ri, Đa Ploa, Đa Teh, Đa Kô,
Đa Lay; thị trấn Ma Đa Goui, thị trấn nông trường Đa Teh và thị trấn nông trường Đa M’Ré.
Ngày 29-12-1981, Quốc hội khoá VII, kỳ họp thứ II, ra Nghị quyết sáp nhập xã Đồng Nai thuộc huyện Phước Long,
Sơ lược địa chí đạ huoai - Trang 2
Sơ lược địa chí đạ huoai - Người đăng: Cao Cụ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Sơ lược địa chí đạ huoai 9 10 242