Ktl-icon-tai-lieu

Suy nghĩ về tư tưởng đạo đức Nho giáo và những ảnh hưởng của nó đối với nước ta

Được đăng lên bởi maitran30123010
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 744 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giáo dục học 2 - Nhóm 02 – Lớp ĐHSP Toán K3

DANH SÁCH NHÓM 02 - ĐHSP TOÁN K3

1. Trần Thị Tuyết Mai
2. Lê Thị Phượng
3. Lăng Thị Hường
4. Bùi Thị Thảo
5. Lê Thị Thanh Hà
6. Phạm Nguyễn Kiều Khanh
7. Nguyễn Thị Lê
8. Ninh Thị Kim Trang
9. Lê Thị Trang
10.Đào Thị Ngọc Huyền
11.Phạm Thị Kim Ánh
12.Nguyễn Thị Nga
13.Châu Hải Long
14.Phạm Quyết Thắng
15.Nguyễn Thị Kim Anh
16.Lê Thị Thủy Tiên
17.Trần Xuân Hoàn

Suy nghĩ về tư tưởng đạo đức Nho giáo và ảnh
hưởng của nó với nước ta hiện nay.
1

Giáo dục học 2 - Nhóm 02 – Lớp ĐHSP Toán K3

Khổng Tử (551TCN - 479TCN)
Tượng thờ trong điện Đại thành được
làm năm 1729



Vài nét về Nho giáo:
Nho giáo là trường phái tư tưởng
quan
trọng nhất của Trung quốc trong
hơn
2000 năm lịch sử. Người đặt cơ
sở
đầu tiên cho học thuyết này là
Khổng Tử (Sinh năm 551 mất
năm
479 TCN). Ông tên Khâu, tự là
Trọng Ni, người ấp Tưu (nay
thuộc Khúc Phụ – Sơn Đông TQ). Ông là người có nhiều tài năng và tinh thần ham học. Với sự hiểu
biết sâu rộng của mình Ông còn chỉnh lý các sách Thi, Thư, Lễ, Nhạc,
Dịch, Xuân Thu, trong đó, sách Nhạc bị thất truyền, 5 quyển còn lại về
sau trở thành 5 tác phẩm kinh điển của nhà Nho và được gọi chung là Ngũ
kinh.
Những lời dạy của Khổng Tử và những câu hỏi của học trò đã được
những học trò của ông chép lại thành sách Luận ngữ (trong bộ Tứ thư). Đó
là tác phẩm chủ yếu được dùng để tìm hiểu về tư tưởng của Khổng Tử.
Tư tưởng của Khổng tử thể hiện ở các mặt triết học, đạo đức, đường
lối trị nước và giáo dục. Nhưng trong bài này thì chúng ta sẽ tìm hiểu rõ
về mặt đạo đức.
Về đạo đức: Khổng tử buộc phải đề cao đạo đức nhằm lập lại kỷ
cương, mà trước hết là ở 5 mối quan hệ căn bản gọi là Ngũ luân (Tam
cương, là ba mối quan hệ cơ bản của xã hội: Vua – Tôi, Cha – Con,
Chồng – Vợ; Ngũ luân là năm mối quan hệ: Vua – Tôi, Cha – Con, Chồng
– Vợ, Anh – Em, Bạn bè). Ngũ thường là bản tính của con người, nó là phổ
biến và hằng thường. Tính là do trời sinh. Trời sinh ra tính thiện, thì trời
2

Giáo dục học 2 - Nhóm 02 – Lớp ĐHSP Toán K3
cũng là thiện, cũng là tam cương ngũ thường, cho nên tam cương ngũ
thường là thường kinh (quy luật hằng thường) của trời đất, là thông nghị
(định lý phổ biến). Thế thì tại sao trong xã hội có người thiện mà lại có
người ác, Nho giáo chỉ ra rằng sở dĩ có người ác là do khí bẩm thụ mà
thành. Tức là họ đã nhiễm phải những thói hư, tật xấu từ chính cuộc đời
này. Do vậy là con người cần phải được giáo dục “Hữu giáo vô loại”. Mặt
khác Nho giáo rất chú trọng dạy đạo làm người, hướng vào rèn luyệ...
Giáo dục học 2 - Nhóm 02 – Lớp ĐHSP Toán K3
DANH SÁCH NHÓM 02 - ĐHSP TOÁN K3
1. Trần Thị Tuyết Mai
2. Lê Thị Phượng
3. Lăng Thị Hường
4. Bùi Thị Thảo
5. Lê Thị Thanh Hà
6. Phạm Nguyễn Kiều Khanh
7. Nguyễn Thị Lê
8. Ninh Thị Kim Trang
9. Lê Thị Trang
10.Đào Thị Ngọc Huyền
11.Phạm Thị Kim Ánh
12.Nguyễn Thị Nga
13.Châu Hải Long
14.Phạm Quyết Thắng
15.Nguyễn Thị Kim Anh
16.Lê Thị Thủy Tiên
17.Trần Xuân Hoàn
Suy nghĩ về tư tưởng đạo đức Nho giáo và ảnh
hưởng của nó với nước ta hiện nay.
1
Suy nghĩ về tư tưởng đạo đức Nho giáo và những ảnh hưởng của nó đối với nước ta - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Suy nghĩ về tư tưởng đạo đức Nho giáo và những ảnh hưởng của nó đối với nước ta - Người đăng: maitran30123010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Suy nghĩ về tư tưởng đạo đức Nho giáo và những ảnh hưởng của nó đối với nước ta 9 10 577