Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu triết học

Được đăng lên bởi buicolau
Số trang: 476 trang   |   Lượt xem: 4447 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH
BAN TRIẾT HỌC – XÃ HỘI HỌC
BỘ MÔN TRIẾT HỌC

TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN
(HỆ THỐNG CÂU HỎI – ĐÁP ÁN GỢI MỞ
&
HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN)
Page 1 of 476

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
2005

Page 2 of 476

TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN
(HỆ THỐNG CÂU HỎI – ĐÁP ÁN GỢI MỞ VÀ HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN)
Bộ môn Triết học

Chịu trách nhiệm xuất bản:
PGS.TS NNGUYỄN QUANG ĐIỂN

Biên tập

:

Sửa bản in

:

Trình bày

:

Bìa

:
Page 3 of 476

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ:
Điện thoại:

Fax:

Email:

In 1000 cuốn, Khổ 14,5 x 20,5 cm, tại công ty in
Page 4 of 476

Giấp phép số:

/XB-QLXB, ngày tháng năm 2005

In xong và nộp lưu chiểu tháng 9 năm 2005

Page 5 of 476

Lời Giới Thiệu

Để triển khai thực hiện tốt việc giảng dạy và học tập môn Triết học Mác – Lênin trong
Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh theo tinh thần công văn số 11089/CTCT của vụ
Công tác Chính trị Bộ Giáo dục & Đào tạo ký ngày 9/12/2002, được sự đồng ý của BCN Ban
Triết học – Xã hội học và BGH Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, Bộ môn Triết học đã
tiến hành biên soạn, hội thảo khoa học và xuất bản cuốn sách: Triết học Mác - Lênin (Hệ
thống câu hỏi - đáp án gợi mở và hướng dẫn viết tiểu luận) dùng làm tài liệu hỗ trợ việc
giảng dạy và học tập môn này cho các hệ đào tạo trong trường. Tham gia biên soạn cuốn
sách này gồm:
TS Trần Nguyên Ký biên soạn các câu 1 5 và Hướng dẫn viết tiểu luận
ThS Bùi Xuân Thanh biên soạn các câu 16 19
TS Bùi Văn Mưa biên soạn các câu 6 15, 20 22 và 32 36
TS Lê Thanh Sinh biên soạn các câu 23 25
TS Bùi Bá Linh, biên soạn các câu 26 31 và 50 51
Page 6 of 476

TS Nguyễn Thanh biên soạn các câu 37 40
TS Lưu Hà Vỹ biên soạn các câu 41 44
TS Hoàng Trung biên soạn các câu 45 49
ThS Vũ Thị Kim Liên biên soạn các câu 52 53
TS Nguyễn Ngọc Thu biên soạn các câu 54 58
Trong quá trình biên soạn cuốn sách này, một mặt, chúng tôi căn cứ vào nội dung của các
cuốn giáo trình: Triết học Mác - Lênin của Hội đồng Chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia
các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
phát hành năm 1999; Triết học Mác - Lênin (dùng trong các trường đại học và cao đẳng)
của Bộ GD&ĐT, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phát hành năm 2002. Mặt khác, chúng
tôi cũng tham khảo các tài liệu trong các sách chuyên khảo về triết học của các tác giả trong
và ngoài nước.
Mặc dù tập thể tác giả rất cố gắng, song cuốn sách này chắc chắn vẫn còn nhiều hạn chế,
Bộ môn Triết học ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH
BAN TRIẾT HỌC – XÃ HỘI HỌC
BỘ MÔN TRIẾT HỌC
TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN
(HỆ THỐNG CÂU HỎI – ĐÁP ÁN GỢI MỞ
&
HƯỚNG DẪN VIẾT TIỂU LUẬN)
Page 1 of 476
Tài liệu triết học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu triết học - Người đăng: buicolau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
476 Vietnamese
Tài liệu triết học 9 10 693