Ktl-icon-tai-lieu

Tài luyện tuyên truyền Biển Đảo Việt Nam

Được đăng lên bởi lenguyencv263
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1191 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu tuyên truyền biển, đảo Việt Nam
Phần thứ nhất
CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI HAI QUẦN ĐẢO
HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA
Việt Nam có hơn 3.000 hòn đảo ven bờ và hai quần đảo ngoài khơi là
quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Quần đảo Hoàng Sa chỗ gần nhất
cách Quảng Ngãi 120 hải lý về phía Đông. Điểm gần nhất của quần đảo Trường
Sa cách Vịnh Cam Ranh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khoảng 250 hải
lý về phía Đông.
Hai quần đảo này là bộ phận không tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Nhà
nước Việt Nam đã thực thi chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế và được công nhận bởi hàng loạt các
bằng chứng pháp lý và lịch sử.
I. Chủ quyền lịch sử của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa.
Nhận thức của các nhà hàng hải thời xưa về Hoàng Sa và Trường Sa lúc
đầu còn khá mơ hồ; họ chỉ biết có một khu vực rộng lớn rất nguy hiểm cho tàu
thuyền vì có những bãi đá ngầm. Ngày xưa, người Việt Nam gọi là Bãi Cát
Vàng, Hoàng Sa, Vạn lý Hoàng Sa, Đại Trường Sa hoặc Vạn lý Trường Sa như
các sách và bản đồ cổ của Việt Nam đã chứng tỏ. Hầu như tất cả các bản đồ của
các nhà hàng hải phương Tây từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII đều vẽ chung
quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa làm một dưới cái tên Pracel, Parcel
hay Paracels.
Về sau, với những tiến bộ của khoa học và hàng hải, người ta đã phân biệt
có hai quần đảo: quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Mãi cho đến năm
1787-1788, cách đây trên hai trăm năm, đoàn khảo sát Kergariou-Locmaria mới
xác định được rõ ràng và chính xác vị trí của quần đảo Hoàng Sa như hiện nay,
từ đó phân biệt quần đảo này với quần đảo Trường Sa ở phía Nam. Các bản đồ
trên nói chung đều xác định vị trí khu vực Pracel (tức là cả Hoàng Sa và Trường
Sa) là ở giữa Biển Đông, phía Đông Việt Nam, bên ngoài những đảo ven bờ của
Việt Nam.
Hai quần đảo mà các bản đồ hàng hải quốc tế ngày nay ghi là Paracels và
Spratley hoặc Spratly chính là quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của
Việt Nam.
Từ lâu nhân dân Việt Nam đã phát hiện ra quần đảo Hoàng Sa và quần đảo
Trường Sa, Nhà nước Việt Nam đã thực hiện chủ quyền của mình đối với hai
quần đảo đó một cách thực sự độc lập, liên tục và hòa bình.
1. Nhiều sách địa lý và bản đồ cổ của Việt Nam ghi chép rõ Bãi Cát
Vàng, Hoàng Sa, Vạn lý Hoàn Sa, Đại Trường Sa hoặc Vạn lý trường Sa
(quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa) từ lâu đã là lãnh thổ Việt Nam.
“Toản Tập Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư”, tập bản đồ Việt Nam do Đỗ Bá,
tên chữ là Công Đạo, soạn vẽ vào...
Tài liệu tuyên truyền biển, đảo Việt Nam
Phần thứ nhất
CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI HAI QUẦN ĐẢO
HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA
Việt Nam hơn 3.000 hòn đảo ven bờ hai quần đảo ngoài khơi
quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Quần đảo Hoàng Sa chỗ gần nhất
cách Quảng Ngãi 120 hải về phía Đông. Điểm gần nhất của quần đảo Trường
Sa cách Vịnh Cam Ranh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khoảng 250 hải
lý về phía Đông.
Hai quần đảo này bộ phận không tách rời của lãnh thổ Việt Nam. Nhà
nước Việt Nam đã thực thi chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa
Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế và được công nhận bởi hàng loạt các
bằng chứng pháp lý và lịch sử.
I. Chủ quyền lịch s của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa
Trường Sa.
Nhận thức của các nhà hàng hải thời xưa v Hoàng Sa và Trường Sa lúc
đầu còn k hồ; họ chỉ biết một khu vực rộng lớn rất nguy hiểm cho tàu
thuyền những bãi đá ngầm. Ngày xưa, người Việt Nam gọi Bãi Cát
Vàng, Hoàng Sa, Vạn Hoàng Sa, Đại Trường Sa hoặc Vạn Trường Sa n
các sách bản đồ cổ của Việt Nam đã chứng tỏ. Hầu như tất cảc bản đồ của
các nhà hàng hải phương Tây t thế kỷ XVI đến thế k XVIII đều vẽ chung
quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa làm một ới cái tên Pracel, Parcel
hay Paracels.
Về sau, với những tiến bộ của khoa học hàng hải, người ta đã phân biệt
hai quần đảo: quần đảo Hoàng Sa quần đảo Trường Sa. Mãi cho đến m
1787-1788, cách đây trên hai trăm m, đoàn khảo sát Kergariou-Locmaria mới
xác định được ràng chính c vị trí của quần đảo Hoàng Sa như hiện nay,
từ đó phân biệt quần đảo này với quần đảo Trường Sa phía Nam. Các bản đồ
trên nói chung đều xác định vị trí khu vực Pracel (tức là cả Hoàng Sa và Trường
Sa) làgiữa Biển Đông, phía Đông Việt Nam, bên ngoài những đảo ven bờ của
Việt Nam.
Hai quần đảo các bản đồ hàng hải quốc tế ngày nay ghi Paracels
Spratley hoặc Spratly chính quần đảo Hoàng Sa quần đảo Trường Sa của
Việt Nam.
Từ lâu nhân dân Việt Nam đã phát hiện ra quần đảo Hoàng Sa và quần đảo
Trường Sa, N ớc Việt Nam đã thực hiện chủ quyền của nh đối với hai
quần đảo đó một cách thực sự độc lập, liên tục và hòa bình.
1. Nhiều sách địa bản đồ cổ của Việt Nam ghi chép Bãi Cát
Vàng, Hoàng Sa, Vạn Hoàn Sa, Đại Trường Sa hoặc Vạn trường Sa
(quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa) từ lâu đã là lãnh thổ Việt Nam.
“Toản Tập Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư”, tập bản đồ Việt Nam do Đ Bá,
tên chữ Công Đạo, soạn vẽ vào thế kỷ XVII, ghitrong lời giải chú bản đồ
vùng phủ Quảng Ngãi, xứ Quảng Nam: “Giữa biển có một bãi cát dài, gọi là Bãi
Tài luyện tuyên truyền Biển Đảo Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài luyện tuyên truyền Biển Đảo Việt Nam - Người đăng: lenguyencv263
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tài luyện tuyên truyền Biển Đảo Việt Nam 9 10 291